bog bogom bogu bog 2016-01-02 00:00:00

  Ti
  si

  393785

  pupoljak

  2. januar

  ja sam bela krava

  1982

  od sebe mislim da sam to ja. a u stvari i jesam

  1992

  ja sam kruženje lopta me je odgojila

  kružim vibrirajući imenom prijatelja

  kružim klasično kao ruža sa svojim laticama

  kružim da ne bih rekao ništa nego bio prvom rečju

  kružim lepotom sve dok ne postanem lepota sama

  kružim sve dok ne postanem savršenstvo u svakom ner­vu

  kružim vertikalom i horizontalom bezazlen kao ta­čka ukrštanja

  kružim glavom tako izmasiram vrat i propustim ve­tar kroz kičmu

  2002

  ja sam bog

  samljenjem

  podnevnim

  pišem ovu

  pesmu

  2012