bog bogom bogu bog 2016-01-11 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

11. januar

ja sam stanka. živci mi već — nisam to mogla odagnati —  

pričaju o mojim pedesetogodišnjim seksualnim željama koje

jedva da sam ostvarila u ovim brdima i šumama tare

1982

kada bih mogao da sada napišem nešto što će me osvežiti obradovati

bio bih srećan. ne dolazi mi ništa. hleb. nožić. sir. simeon novi bogoslov. i

bah možda. cipele. mala penkala. mekana sveska. uma gulsum možda

duboka stara učenja. kaput. brojanica. public enemi možda

1992

ja sam oduševljenje uzbuđenje koje jurne u udove

oduševim se sestrinstvom glagola

oduševim se leteći sporo za stid ni ne znam

oduševim se šakom kojom se milujem po čelu

oduševim se dečakom čiji um leprša slično mom

oduševim se onima koji ljube bez razloga i razlike

oduševim se uzajamnošću koju osećam dok hodam

oduševim se borbom sa samim sobom daje mi snagu da slobodno živim

2002

ja sam bog

ćijukanje vrapčića

u krošnji drveta

2012