bog bogom bogu bog 2016-01-19 00:00:00

  Ti
  si

  398427

  pupoljak

  19. januar

  ja sam uzbudljivo ravno u pisanju

  1982

  peškir se suši na vetru. neko izuva cipele. ne. ona ih je izula da bi navukla

  pantalone. sada ih ponovo obuva. peškir se i dalje suši. ja gledam crteže bruna šulca

  1992

  ja sam zaborav sasušene kišne kapljice na prozoru

  zaboravim se život mi je jedina plata

  zaboravim se baštovanim za buduće baštine

  zaboravim se gledam i ništa ne vidim samo jesam

  zaboravim se da bih grlio licem i polazio ni iz čega

  zaboravim jutro podne je predvečernji zraci oba­sjavaju

  reku mesečeva svetlost mi obasjava put usred noći

  zaboravim sva čekanja ponovo čekam kao da čekam prvi put

  zaboravim se osećam sreću kako me prožima i ispunjava tamo gde još sebe ne poznajem

  2002

  ja sam bog

  vrana me

  kljucanjem

  traži u

  mokroj

  travi

  2012