bog bogom bogu bog 2016-01-22 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  22. januar

  ja sam devojka koja mi je danas popodne rekla i ovakve dve stvari mi žene

  smo nabile kompleks da smo jebane pa bismo htele kao i vi da samo jebemo. i

  drugo dugo me je gledao i nije prilazio. pitala sam se zašto on neće da me jebe

  1982

  u sopstvenu dobrotu se treba baciti kao u ponor

  1992

  ja sam dokučivanje ogranulost dosezanjem

  dokučim planete i oplođavam ih u letu

  dokučim lelujajuću savest koja hrani trajanje

  dokučim ono što samo izgleda a sutra će biti

  dokučim krušku ona je moja radost u vazduhu

  dokučim lepotu kruženja koja se ubrzava do nestajanja

  dokučim kako monah na daljinu oplođuje sve one koji su nevini jer nevini su uvek spremni

  dokučim da su zbog samovažnosti ljudima lakši patnja i bolest nego odgovornost i budnost

  2002

  ja sam bog

  lepota jezika

  je moja dobrota

  užitak života

  samog

  2012