bog bogom bogu bog 2016-01-24 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

24. januar

ja sam reči koje me čine

1982

priznajem hodao sam za poeziju. priznajem volim i ljubim. priznajem pišem

1992

ja sam predstava prvi prizor

predstavim se

ja sam miroslav put

ja sam miroslav ruža

ja sam miroslav mistik

ja sam miroslav ljubeći

ja sam miroslav janišta

ja sam miroslav lutanje

ja sam miroslav bezbrižni

ja sam miroslav zatvorenik

ja sam miroslav sveprisu­tni

ja sam miroslav bezrazložni

ja sam miroslav ponavljajući

ja sam miroslav pesnik imena

ja sam miroslav kaznomoslobođen

 ja sam miroslav životinja od umetnosti

ja sam miroslav mandić jebe svima mater

predstavim svoje nove tetovaže kožu koja nanovo govori

predstavim se kamenjem koje tako divno ćuti umesto mene

predstavim se svetom količinom svim glagolima u ovoj knjizi

predstavim se stidom to jeste jedan od mojih poslova da se stidim

predstavim se proletnje družim letnje grlim jesenje obnavljam zimski

predstavim se ljudskoj figuri koja mi prilazi ose­tim svu čežnju za njom

2002

ja sam bog

usne usnama

2012