bog bogom bogu bog 2016-01-24 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  24. januar

  ja sam reči koje me čine

  1982

  priznajem hodao sam za poeziju. priznajem volim i ljubim. priznajem pišem

  1992

  ja sam predstava prvi prizor

  predstavim se

  ja sam miroslav put

  ja sam miroslav ruža

  ja sam miroslav mistik

  ja sam miroslav ljubeći

  ja sam miroslav janišta

  ja sam miroslav lutanje

  ja sam miroslav bezbrižni

  ja sam miroslav zatvorenik

  ja sam miroslav sveprisu­tni

  ja sam miroslav bezrazložni

  ja sam miroslav ponavljajući

  ja sam miroslav pesnik imena

  ja sam miroslav kaznomoslobođen

   ja sam miroslav životinja od umetnosti

  ja sam miroslav mandić jebe svima mater

  predstavim svoje nove tetovaže kožu koja nanovo govori

  predstavim se kamenjem koje tako divno ćuti umesto mene

  predstavim se svetom količinom svim glagolima u ovoj knjizi

  predstavim se stidom to jeste jedan od mojih poslova da se stidim

  predstavim se proletnje družim letnje grlim jesenje obnavljam zimski

  predstavim se ljudskoj figuri koja mi prilazi ose­tim svu čežnju za njom

  2002

  ja sam bog

  usne usnama

  2012