bog bogom bogu bog 2016-01-29 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  29. januar

  ja sam starija žena koja poziva nešto mlađu da dođe kod nje popodne na kafu

  ako je slobodna. da li se odigrao taj susret dveju žena to ni šatobrijanu nije poznato

  1982

  sam u sobi prvo ću razgovarati sa samim sobom. a posle sa samom sobom

  1992

  ja sam izjednačenost sve zrnevlje u pšeničnom hlebu

  izjednačim istim se pokrovom otkrivam

  izjednačim se kurva sam u ustima onih koji me žele

  izjednačim unutrašnjost i spoljašnjost volim da psujem

  izjednačim dužinu nogavica na farmericama danas sam

  ih kupio i sat jedan porubljivao misleći o detinjstvu i starosti

  izjednačim oči sa očima koje me gledaju iz reči ove knjige

  izjednačim sve jezike koji postoje sa maternjim ovim na kom pišem

  izjednačim nasušne zalogaje koje jedem sa nadna­ravnim hlebom za koga se molim

  2002

  ja sam bog

  sve mašine su

  moj komjuter

  2012