bog bogom bogu bog 2016-02-03 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

3. februar

ja sam tamno plava svilena marama na crvenoj kosi. autobuske impresije

sve je tako sladostrasno u prolazu. u brzom prolazu. naslućivanju. magno...

1982

na zlatnom pejsažu velikog bilborda za cigare cambinet napišem the rose of wandering

1992

ja sam vežba sve tehnike venčavanja sa dahom svakoga dana

vežbam kičmu da bude uvek u listanju

vežbam sporost sa njom sam uvek prvi

vežbam da zaćutim i sve kažem tišinom

vežbam odlaganja veselim se samim sobom

vežbam sve ono što me čini da ne bih mislio nego bio

vežbam tako da uvek mogu sve da uradim prvi put i to bez vežbanja

vežbam oslobađanje od besa bivam šala mačka i miš ritam kontrabasa

2002

ja sam bog

veje beli se

meki sneg

2012