bog bogom bogu bog 2016-02-14 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

14. februar

ja sam linija što deli dva ukusa. dva senzibiliteta. dva duha vremena. retki me prepoznaju

1982

leprša marama na devojci. gledam je visoko sa prozora hotela pošta

u beneševu. i ona je jutros kao i ja otvorila oči. gledam je još malo dok mi ne

zamakne iza ugla. ona nikada neće saznati sa kojom nežnošću sam je gledao kako hoda

1992

ja sam obujmljenost slava hrabrima. plačem sa svim dušama sveta i od toga mi je dobro

obujmim očima nebo

obujmim plod koji upravo izrekoh

obujmim toplim rečima sve užase da utrnu

obujmim kao blagi vazduh ili usna na dojki

obujmim starog prijatelja koga nisam video dugo

osećam da zna kako sam ga voleo svih ovih godina

obujmim jutarnji ukus kafe sa takvim uživanjem da je i njoj slast biti u meni

obujmim onoga ko u uplašenoj gomili napravi prvu šalu ko zasmeje drugoga anđeo je

2002

ja sam bog

nekada je muziku

mnogo važnije reći

nego pevati

2012