bog bogom bogu bog 2016-02-14 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  14. februar

  ja sam linija što deli dva ukusa. dva senzibiliteta. dva duha vremena. retki me prepoznaju

  1982

  leprša marama na devojci. gledam je visoko sa prozora hotela pošta

  u beneševu. i ona je jutros kao i ja otvorila oči. gledam je još malo dok mi ne

  zamakne iza ugla. ona nikada neće saznati sa kojom nežnošću sam je gledao kako hoda

  1992

  ja sam obujmljenost slava hrabrima. plačem sa svim dušama sveta i od toga mi je dobro

  obujmim očima nebo

  obujmim plod koji upravo izrekoh

  obujmim toplim rečima sve užase da utrnu

  obujmim kao blagi vazduh ili usna na dojki

  obujmim starog prijatelja koga nisam video dugo

  osećam da zna kako sam ga voleo svih ovih godina

  obujmim jutarnji ukus kafe sa takvim uživanjem da je i njoj slast biti u meni

  obujmim onoga ko u uplašenoj gomili napravi prvu šalu ko zasmeje drugoga anđeo je

  2002

  ja sam bog

  nekada je muziku

  mnogo važnije reći

  nego pevati

  2012