bog bogom bogu bog 2016-02-18 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  18. februar

  ja sam osunčana bela kuća sa drvenom verandom. ali sobe u njoj su još hladne

  1982

  obećao sam danas pre podne onoj plavoj dasci sa kojom su ljudi poduprli zadružnu kapiju

  u zbraslavu da ću je staviti u knjigu. sada oko ponoći 100 kilometara dalje to ispunjavam

  1992

  ja sam glačanje šesto osamdeset četiri hiljade otkucaja u minuti za sporost

  glačam sukobe privijajući ih na nedra

  glačam tako dugo da hranljivo mleko poteče

  glačam svoje uverenje sve dok ne zasija čednošću

  glačam svoj život pretvorim u najbolju robu i to besplatnu

  glačam sve dok stepenište ne pretvorim u umetničko delo penjanja

  glačam zanose onih koji su zanose domašili glačam žrtvu onih koji su je premašili

  glačam hiljadama godina sve dok u jednom trenutku pokajanje ne sevne opraštanjem

  2002

  ja sam bog

  poslednji

  gutljaj

  jake

  rakije

  kajsijevače

  2012