bog bogom bogu bog 2016-02-20 00:00:00

  Ti
  si

  393789

  pupoljak

  20. februar

  ja sam kamen i mraz

  1982

  biciklovi i laskola. to je ravnica. plus bombone i kolači

  1992

  ja sam ispunjenost ljuba gligorijević je došao oko tri

  oko pet sam plesao za njega i njegovog prijatelja danila

  ispune me odlučni koraci moj nadnaravni hleb je da volim

  ispuni me prvi ukus u danu maslinovo ulje sa koricom hleba

  ispunim se dirljivom ispovešću od koje zalelujaju trave u meni

  ispune me sunčani dani februara sve već liči na prolećne dane marta

  ispunim se smrću usred života da bi me usred smr­ti život poveo dalje

  ispunim se iskustvima drugačijim od mojih sva ko­smogonija stane u samopregor

  ispunim se sećanjima na moju ljubav prema filmu koja me je povela ka čudu života

  2002

  ja sam bog

  neprestano

  pisanje jedne

  jedine pesme

  ja sam bog

  2012