bog bogom bogu bog 2016-02-22 00:00:00

    Ti
    si

    272915

    pupoljak

    22. februar

    ja sam ruža žene koja je napisala jednu od najlepših i

    najmudrijih knjiga dvadesetog veka. knjigu o strahu i nadanju

    1982

    ko zna miris podruma iz kuće broj 12 odmah do bivšeg zanackog u ulici svetozara markovića

    u novom sadu taj poznaje miris u vlažnim stanovima siromašnih ljudi tamo gde nije lako živeti

    1992

    ja sam posluga čisti plod posluži se

    poslužim se divljenjem sa kojim dišem

    poslužim se plesom srce je uvek mlado

    poslužim se klupom koju samo dodirnem u prolazu

    poslužim se mekim tkivom da na njega prislonim svoje čelo

    poslužim drugog pesnika rečima koje mu grejem u svojim ustima

    poslužim se pričom da me omami dok spuštam glavu na današnje konačište

    poslužim se drugarstvom koje me je svih ovih godina čuvalo od hirovitosti sveta

    2002

    ja sam bog

    pesma koju

    pevam u srcu

    svakog bića

    2012