bog bogom bogu bog 2016-02-29 00:00:00

  Ti
  si

  386266

  pupoljak

  29. februar

  bez 29. februara 1982.

  1982

  sunce sija. i to pošteno i veliko

  1992

  bez 29. februara 2002.

  2002

  ja sam bog

  usne srca

  ljube usne uma

  svakom je svako

  sve to sam ja

  2012