bog bogom bogu bog 2016-02-29 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

29. februar

bez 29. februara 1982.

1982

sunce sija. i to pošteno i veliko

1992

bez 29. februara 2002.

2002

ja sam bog

usne srca

ljube usne uma

svakom je svako

sve to sam ja

2012