bog bogom bogu bog 2016-03-02 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

2. mart

ja sam tramvajske šine. pešački prelaz. semafori

ljudi na prelazu sa jedne i sa druge strane ulice. drvored ogoljenih

starih platana. osvetljeni neuređeni izlozi. noć nad gradom. svetla. tašne u

rukama. oči ljudi. kiosci. sveukupnost slike kod vuka u jednom predvečerju sam ja

1982

mršava kajina leđa. poljupci. brzi rastanak. još jedno

ćao dok se saginjala ka šporetu da bi sakrila suze. mir...

1992

ja sam sklad put kičme

usklađujem se idila sam povratka nema

usklađujem se telom koje služi svim telima

usklađujem se uživajući u našem istomišljeništvu

usklađujem svoju seksualnost sa prvim procvetalim drvećem

usklađujem se uvek samo sa jedinim pitanjem ko to život jeste

usklađujem tvar sa mirnim hodom sve sam odložio zaboravio nema me

usklađujem se sa bezazlenom devojkom koja gleda kako starom rekom teče najmlađa voda

2002

ja sam bog

rečima slikama

ritmovima muzikom

brojevima plesovima

brojevima plesovima

ritmovima muzikom

rečima slikama

ja sam bog

2012