bog bogom bogu bog 2016-03-02 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  2. mart

  ja sam tramvajske šine. pešački prelaz. semafori

  ljudi na prelazu sa jedne i sa druge strane ulice. drvored ogoljenih

  starih platana. osvetljeni neuređeni izlozi. noć nad gradom. svetla. tašne u

  rukama. oči ljudi. kiosci. sveukupnost slike kod vuka u jednom predvečerju sam ja

  1982

  mršava kajina leđa. poljupci. brzi rastanak. još jedno

  ćao dok se saginjala ka šporetu da bi sakrila suze. mir...

  1992

  ja sam sklad put kičme

  usklađujem se idila sam povratka nema

  usklađujem se telom koje služi svim telima

  usklađujem se uživajući u našem istomišljeništvu

  usklađujem svoju seksualnost sa prvim procvetalim drvećem

  usklađujem se uvek samo sa jedinim pitanjem ko to život jeste

  usklađujem tvar sa mirnim hodom sve sam odložio zaboravio nema me

  usklađujem se sa bezazlenom devojkom koja gleda kako starom rekom teče najmlađa voda

  2002

  ja sam bog

  rečima slikama

  ritmovima muzikom

  brojevima plesovima

  brojevima plesovima

  ritmovima muzikom

  rečima slikama

  ja sam bog

  2012