bog bogom bogu bog 2016-03-06 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

6. mart

ja sam lebdeći moral. uznosim i gornjim uvidima se snažim. a onda ničice

padam dole i tresem se pred silom zemaljskih zakona. sve je to reč o ženi

1982

ne pada sneg. plotina još nema

1992

ja sam predupređenje pevač koji je prestao da peva da bi se molio

predupređujem dobro drugome

predupređujem kao plamen sveće u mraku

predupređujem svojim dnom koji je iznad razuma

predupređujem otvoreno kao ostrvo okruženo morem

predupređujem čuvam sve one koji padaju a da to ni ne znaju

predupređujem mirom jezerske vode u čijem oku zri duša davaoca

predupređujem presijava se led golo dete koje prosi na ulici čuvar je moje savesti

2002

ja sam bog

miroslave svojim

telom proslavi

moje telo

2012