bog bogom bogu bog 2016-03-08 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

8. mart

ja sam obrva i ćelava glava onog što zamiče na stepenicama podzemnog

prolaza. ko je danas imao da jede i pije nije ni u mojoj ni u njegovoj glavi

1982

da li si nekad strpljivo gledao asfalt. a. reci. da li si

ga gledao. da li si gledao. asfalt. znaš ga. naš asfalt

1992

ja sam raspeće kad ludilom voleše oni koji su srca drugih budili

raspinjem se ja sam isti ritam budnosti

raspinjem se detinjim očima gledam svet

raspinjem se čarolijom našeg susreta nestaju svi moji grčevi

raspinjem se samosavlađivanjem eto oproštaja eto humora blagog

raspinjem se kako bi daleka svetlost kao čestitost življenja ušla u moje oči

raspinjem se da stalno bude topline u jaslama u kojima se rodio ljubavnik i voljeni

raspinjem se nadlećem reku života zar je celina tako mala da i izvor i ušće stanu na dlan

2002

ja sam bog

tatu na leđima

miroslava mandića

svemirsko dremanje

kojim pevam

sebi

2012