bog bogom bogu bog 2016-03-17 00:00:00

  Ti
  si

  398427

  pupoljak

  17. mart

  ja sam ponovo cvrkut. poodrasli nokti na nogama

  1982

  kaja je vrsta leptira. sve vrbe potopljene prolećnim vodama

  tise. nekoliko drvenih opiljaka u travi. pas što trči za svojim gazdom na

  biciklu. prva menstruacija u vrelom žitu. mnogo maslačaka u zelenoj travi

  i mnogo trave sa žutim maslačkom. i koprive i koprive. kaja je vrsta leptira

  1992

  ja sam pridev a miroslav je otišao u inđiju po desetu knjigu ruže lutanja

  koja je odštampana zahvaljujući gerdi kazakos koju mandić još nije upoznao

  pridevam trenom

  pridevam se bljeskom sićušnosti

  pridevam pev umesto informacija

  pridevam samo belo od inja po granama

  pridevam se prionem škrabotinama lutanja

  pridevam sve što je propupelo od nežnijanja

  pridevam se i pripijam mlađi drugar starijem drugaru

  pridevam kao autobus koji pristiže na stanicu i već

  zatvara vrata noseći dalje neku nekome nekoga nikome

  pridevam se priljubljeno sve dok ne osetim kako trepere imena svih stvorenja

  pridevam se tužnim nedeljama u kojima sam uživao jer sam voleo sve nevoljene

  2002

  ja sam bog

  staračke pege

  mojih šaka tebe

  slave i pevaju

  bože moj

  2012