bog bogom bogu bog 2016-03-17 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

17. mart

ja sam ponovo cvrkut. poodrasli nokti na nogama

1982

kaja je vrsta leptira. sve vrbe potopljene prolećnim vodama

tise. nekoliko drvenih opiljaka u travi. pas što trči za svojim gazdom na

biciklu. prva menstruacija u vrelom žitu. mnogo maslačaka u zelenoj travi

i mnogo trave sa žutim maslačkom. i koprive i koprive. kaja je vrsta leptira

1992

ja sam pridev a miroslav je otišao u inđiju po desetu knjigu ruže lutanja

koja je odštampana zahvaljujući gerdi kazakos koju mandić još nije upoznao

pridevam trenom

pridevam se bljeskom sićušnosti

pridevam pev umesto informacija

pridevam samo belo od inja po granama

pridevam se prionem škrabotinama lutanja

pridevam sve što je propupelo od nežnijanja

pridevam se i pripijam mlađi drugar starijem drugaru

pridevam kao autobus koji pristiže na stanicu i već

zatvara vrata noseći dalje neku nekome nekoga nikome

pridevam se priljubljeno sve dok ne osetim kako trepere imena svih stvorenja

pridevam se tužnim nedeljama u kojima sam uživao jer sam voleo sve nevoljene

2002

ja sam bog

staračke pege

mojih šaka tebe

slave i pevaju

bože moj

2012