PUPOLJAK HODANJA

pupoljak hodanja

ili

svakog trena bog

je

pesma o pupoljku hodanja

prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

prvi put drugom obilasku planete zemlje

2010-2020

 

pupoljku hodanja

sam do sada pevao u pesmi miroslav mandić bog

i

tekstovima pupoljak svih bića

na ovom linku su pevanja poslednjih

dve godine i dva meseca pupoljka hodanja

a

  Ti
  si

  362210

  pupoljak

  MOLIM TE POMOZI MI DA PEVAM STVARAM HODAM I LJUBIM JOŠ HRABRIJE

  3005. hodanje pupoljka hodanja
  28. septembar 2019.

  još 

  devedeset

  četiri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanje

  je

  moja

  muzika

   

   

  muzika

  moja

  je

  žudnja

  za

  muzikom

   

  muzikom

  dobrote

   

  muzikom

  lepote

   

  muzikom

  ljubavi

   

  muzikom

  slobode

   

  muzikom

  istine

   

  muzikom

  konjskih

  muda

  labudovih

   

  muzikom

  ravnice

   

  muzikom

  tišine

  u

  predelu

  kad

  nad

  predelom

  nadleće

  orao

  sa

  mudima

  jelenovim

   

  muzikom

  nenasilja

   

  muzikom

  podavanja

   

  muzikom

  bilo

  čijeg

  orgazma

   

  muzikom

  besplatnosti

   

  muzikom

  bezvlasništva

   

  muzikom

  beztajnovitosti

   

  muzikom

  bezlaganja

   

  muzikom

  davanja

  života

  onom

  koga

  ljubiš

  jer

  onog

  koga

  ljubiš

  je

  bog

   

  muzikom

  božijeg

  jezika

  koji

  nije

  jezik

  nikakve

  političke

  korektnosti

  niti

  jezik

  žene

  ili

  muškarca

  pa

  ni

  jezik

  same

  boginje

  jer

  i

  sama

  boginja

  je

  samo

  bog

  kao

  što

  i

  sam

  bog

  nije

  niko

  drugi

  nego

  samo

  bog

   

  muzikom

  glista

  mojih

  ljubljenih

   

  muzikom

  mrava

  mojih

  ljubljenih

   

  muzikom

  pčela

  čija

  govna

  ljudi

  obožavaju

  i

  zovu

  ih

  med

   

  muzikom

  puta

  propupelog

  u

  ružu

  lutanja

  koju

  nazvah

  ruža

  lutanja

   

  muzikom

  ruže

  koja

  večno

  pupi

  bespućem

  celog

  svemira

  i

  koju

  zovem

  pupoljak

  hodanja

   

  sve

  se

  može

  muzikom

   

  muzikom

  strpljivih

  koraka

   

  muzikom

  pažljivog

  koračanja

   

  muzikom

  pevušeće

  korakografije

   

  muzikom

  himnolikih

  koraka

  planete

  zemlje

   

  muzikom

  koraka

  kosmosa

  u

  svačijem

  telu

  srcu

  i

  umu

   

  muzikom

  protivrečnosti

  koja

  se

  muzikom

  koraka

  preobražava

  u

  slaganje

  i

  harmoniju

   

  muzikom

  gle

  čuda

  i

  ljubavi

  muzikom

  živog

  boga

  kad

  tebe

  konj

  jaše

  a

  ne

  kad

  ti

  jašeš

  konja

  s

  ljubavlju

  devojkama

  koje

  sam

  danas

  video

  na

  belegiškoj

  stazi

  dok

  su

  se

  učile

  da

  jašu

  konja

  jer

  jahati

  konja

  je

  umetnost

  podavanja

  a

  ne

  jahanja

   

  muzikom

  siromašnih

  koji

  su

  jedino

  bogatstvo

  ovog

  sveta

   

  muzikom

  odbačenih

   

  muzikom

  zatvorenih

   

  muzikom

  oslobođenja

  od

  straha

   

  muzikom

  oslobođenja

  straha

  od

  straha

  koji

  je

  verovatno

  i

  najveći

  strah

   

  muzikom

  oslobođenja

  od

  ropstva

  predrasudima

   

  muzikom

  misli

  o

  muzici

  koja

  su

  i

  sama

  muzika

   

  muzikom

  pokupljenih

  oraha

  sa

  današnje

  belegiške

  staze

  koje

  sam

  udomio

  u

  mom

  desnom

  zadnjem

  džepu

   

  muzikom

  sećanja

  na

  moja

  uzbuđenja

  džepovima

  u

  detinjstvu

   

  upravo

  pomislih

  da

  bi

  bilo

  lepo

  da

  do

  kraja

  života

  pevam

  samo

  muziku

  o

  muzici

  i

  odmah

  se

  setih

  lasta

  jer

  sam

  to

  mislio

  i

  o

  lastama

   

  i

  odmah

  se

  setih

  svega

  jer

  sam

  to

  mislio

  i

  o

  svemu

   

  setih

  se

  bilo

  koga

  i

  bilo

  čega

  jer

  plač

  koji

  mi

  u

  ovim

  trenucima

  kreće

  kroz

  grlo

  peva

  da

  ja

  i

  jesam

  pesma

  bilo

  koga

  i

  bilo

  čega

   

  pesma

  boga

  samog

   

  a

  setih

  se

  i

  tetovaža

  mog

  imena

  na

  tvojoj

  koži

   

  i

  gle

  čuda

  muzika

  i

  jeste

  tetoviranje

  muzike

  boga

  na

  koži

  bilo

  kog

  i

  svih

  bića

  božijih

  i

  gle

  čuda

  sva

  današnja

  pevanja

  sam

  verovatno

  i

  pevao

  da

  bih

  ovo

  poslednje

  pevanje

  zapevao

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  LJUBEĆE PEVANJE. LJUBEĆE STVARANJE. LJUBEĆE HODANJE

  3004. hodanje pupoljka hodanja
  27. septembar 2019.

  još

  devedeset

  pet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanje

  je

  moje

  hodanje

   

   

  joj

  koja

  je

  divota

  svakog

  dana

  rečima

  pevati

   

   

  rečima

  stvarati

   

   

  rečima

  hodati

   

   

  rečima

  ljubiti

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

   

   

  ljubeći

  tebe

  sve

  se

  ljubi

   

   

  ljubeći

  tebe

  svako

  ljubi

  i

  ljubljen

  je

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

  melodija

  moja

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

  harmonija

  moja

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

  ritam

  moj

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  melodija

  harmonija

  ritam

  ljubavi

  slobode

  i

  istine

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  priznanje

  i

  prihvatanje

  svoje

  nemoći

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  gađenje

  nad

  samim

  sobom

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  žudnja

  za

  tobom

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

   

   

  hrabri

  su

  oni

  koji

  priznaju

  da

  nisu

  hrabri

  i

  da

  svojom

  hrabrošću

  ne

  žele

  nikog

  da

  povrede

  ni

  umom

  ni

  srcem

  ni

  telom

  priznajem

  da

  sam

  povređivao

  druge

  i

  to

  najčešće

  tako

  što

  sam

  se

  neobuzdano

  radovao

  a

  i

  uvek

  nastavljao

  da

  pevam

  stvaram

  hodam

   

   

  verujem

  da

  su

  sve

  moje

  mane

  kao

  što

  su

  moja

  beda

  moja

  sujeta

  moja

  sebičnost

  moja 

  zavidnost

  moje

  hvalisanje

  moje

  stomakougađanje

  moje

  razgoropađivanje

  moje

  samoljublje

  moja

  uplašenost

  moj

  kukavičluk

  moja

  lenjost

  moja

  briga

  mnogo

  manje

  važni

  od

  boga

  koji

  me

  i

  pored

  svih

  mojih

  mana

  čini

  bogom

  miroslavom

  mandićem

  bogom

   

   

  prvim

  pesnikom

  svakog

  bića

  i

  poslednjim

  pesnikom

  svih

  bića

   

  jednim 

  jedinim

  umetnikom

  svemira

  i

  svakim

  umetnikom

  bića

   

  najboljim

  hodačem

  boga

  i

  najgorim

  hodačem

  boga

   

   

  kao

  što

  je

  svaka

  kriza

  šansa

  za

  preporod

  tako

  su

  sve

  mane

  šansa

  za

  preobražaj

   

   

  verujem

  u

  lepotu

  i

  dobrotu

  svakog

  bića

   

   

  verujem

  u

  dobrotu

  i

  lepotu

  svih

  bića

   

   

  verujem

  da

  samo

  svako

  biće

  stvara

  sva

  bića

  i

  da

  samo

  sva

  bića

  čuvaju

  svako

  biće

   

   

  verujem

  da

  samo

  svako

  biće

  i

  samo

  sva

  bića

  pomažu

  nekim

  bićima

  da

  se

  ne

  sukobljavaju

  sa

  nekim

  drugim

  bićima

  jer

  svaki

  sukob

  poništava

  i

  jedne

  i

  druge

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

   

   

  ljubeći

  tebe

  sve

  se

  ljubi

   

   

  ljubeći

  tebe

  svako

  ljubi

  i

  ljubljen

  je

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  IAKO

  3003. hodanje pupoljka hodanja
  26. septembar 2019.

  još 

  devedeset

  šest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanje

  je

  moja

  umetnost

   

   

  iako

  si

  zabrinut

  zbog

  preseljenja

  ne

  brini

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  si

  još

  u

  strahu

  zbog

  lažne

  optužbe

  i

  pretnje

  od

  pre

  dva

  i

  po

  meseca

  ne

  boj

  se

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  si

  u

  strahu

  jer

  mnogo

  je

  sukoba

  nasilja

  i

  straha

  u

  svetu

  ti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

  od

  poverenja

  u

  dobrotu

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  iako

  si

  stranac

  u

  ovom

  svetu

  ti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  osećaj

  se

  kao

  kod

  svoje

  kuće

  jer

  su

  svako

  srce

  i

  planeta

  zemlja

  i

  svemir

  tvoj

  dom

   

   

  iako

  je

  tvoja

  slobodna

  volja

  često

  nemoćna

  raduj

  se

  jer

  ti

  si

  volja

  božija

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  si

  sam

  uživaj

  jer

  ti

  si

  milina

  božija

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  tvoje

  boginje

  još

  nema

  podaj

  joj

  se

  jer

  boginja

  miroslav

  mandić

  boginja

  se

  tebi

  već

  podaje

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  je

  rat

  još

  prisutan

  ti

  od

  večnog

  mira

  neodustaj

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  je

  vlasništvo

  još

  zakonito

  ti

  neodustaj

  od

  bezvlasništva

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  je

  naplaćivanje

  još

  uobičajeno

  ti

  ne

  odustaj

  od

  besplatnosti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  je

  svet

  podeljen

  na

  svet

  živog

  i

  svet

  neživog

  ti

  neodustaj

  od

  tvoje

  ljubavi

  koja

  peva

  da

  je

  sve

  živo

  i

  da

  ne

  postoji

  ništa

  što

  nije

  živo

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  iako

  ljudi

  veruju

  da

  su

  oni

  nešto

  više

  i

  od

  kamena

  i

  od

  biljke

  i

  od

  životinje

  ti

  se

  tome

  ne

  daj

  zavesti

  jer

  ti

  si

  jedno

  i

  zato

  si

  i

  glista

  i

  paun

  i

  orhideja

  i

  magnolija

  i

  dečak

  koji

  je

  odlučio

  da

  će

  osloboditi

  svet

  i

  devojčica

  koja

  se

  zavetovala

  da

  će

  ljubiti

  sve

  i

  svakog

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

  od

  čednosti

  i

  odanosti

   

   

  ne

  odustaj

  od

  ljubavi

  slobode

  istine

   

   

  ne

  odustaj

  od

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  ne

  odustaj

  od

  ponavljanja

  i

  ponavljanja

  i

  ponavljanja

  onoga

  u

  šta

  veruješ

  pevaš

  stvaraš

  hodaš

   

   

  ne

  odustaj

  od

  večne

  umetnosti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  ne

  odustaj

  od

  pupoljka

  pahulje

   

   

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

  od

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  ni

  od

  pesme

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  ODBROJAVANJE. NIJANSIRANJE. NADOVEZIVANJE. ISTOVETNOST

  3002. hodanje pupoljka hodanja
  25. septembar 2019.

  još 

  devedeset

  sedam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanje

  je

  moja

  pesma

   

   

  priznajem

  nadam

  se

  čudu

  umetnosti

  preseljenja

  i

  preseljenju

  umetnosti

  jer

  čudo

  je

  bog

   

   

  nadam

  se

  umetnosti

  preseljenja

  i

  preseljenju

  umetnosti

  iako

  čuda

  ne

  bude

  bilo

  jer

  i

  bez

  čuda

  bog

  je

  bog

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  se

  pojaviti

  neko

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  preuzeti

  večnu

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  ti

  koji

  ćeš

  preuzeti

  večnu

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  dati

  život

  pupoljku

  pahulji

  ti

  koji

  ćeš

  dati

  život

  pupoljku

  pahulji

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  poželeti

  da

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  bude

  pesma

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ti

  koji

  ćeš

  poželeti

  da

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  bude

  umetnost

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ti

  jer

  ti

  želiš

  da

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  bude

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  prva

  pesma

  prvog

  pesnika

  svakog

  bića

  i

  poslednjeg

  pesnika

  svih

  bića

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  jedna

  jedina

  umetnost

  jednog

  jedinog

  umetnika

  svemira

  i

  svakog

  umetnika

  bića

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  najlepša

  muzika

  najboljeg

  hodača

  boga

  i

  najgoreg

  hodača

  boga

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  biti

  automobil

  autonomije

  moje

  ti

  koji

  ćeš

  biti

  automobil

  autobiografije

  moje

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  biti

  muza

  moja

   

   

  ti

  koji

  ćeš

  biti

  srodna

  duša

  moja

   

   

  ti

  koja

  ćeš

  biti

  boginja

  moja

   

   

  pevajući

  stvarajući

  hodajući

  pre

  svega

  odbačenima

  neprimećenima

  neprihvaćenima

  zlostavljenima

  siromašnima

  nevoljenima

  gladnima

  lažno

  optuženima

  nenasilnima

  zatvorenima

  bolesnima

  i

  onima

  koji

  se

  ne

  suprodstavljaju

  zlu

  nadam

  se

  samo

  tebi

   

   

  nadam

  se

  svim

  blagima

  čednima

  odanima

   

   

  jer

  gle

  čuda

   

   

  jer

  gle

  boga

   

   

  svako

  je

  čudo

   

   

  svako

  je

  bog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  UMETNOST PRESELJENJA I PRESELJENJE UMETNOSTI

  3001. hodanje pupoljka hodanja
  24. septembar 2019.

  još

  devedeset

  osam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  pada

  kiša

   

   

  u

  magacinu

  macura

  je

  hladno

  i

  zato

  treba

  da

  se

  preselim

  na

  neko

  toplije

  mesto

  i

  na

  miru

  i

  u

  miru

  završim

  prvi

  put

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

   

   

  zamolio

  sam

  ivanu

  i

  macuru

  da

  me

  presele

  na

  neko

  mesto

  na

  novom

  beogradu

  ili

  zemunu

   

   

  kod

  nekog

  ko

  želi

  da

  udomi

   

  večnu

  umetnost

   

  pupoljak

  pahulju

   

  i

   

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

   

   

  kod

  nekog

  na

  neko

  mesto

  na

  kome

  ću

  obići

  drugi

  put

  planetu

  zemlju

   

   

  neko

  mesto

  na

  kome

  će

  mi

  se

  otkriti

  kako

  da

  1

  januara

  2020

  započnem

  a

  nadam

  se

  i

  završim

  osmu

  deceniju

  mog

  života

   

   

  neko

  mesto

  božanske

  jednostavnosti

   

   

  mesto

  bezvlasništva

  besplatnosti

  oboženja

  nenasilja

  i

  ne

  opiranja

  zlu

   

   

  mesto

  večnog

  mira

   

   

  mesto

  glasnog

  slušanja

  muzike

   

   

  mučninu

  od

  preseljenja

  prevladavam

  idejom

  umetnost

  preseljenja

  i

  preseljenje

  umetnosti

   

   

  idejom

  umetnost

  preseljenja

  i

  preseljenje

  umetnosti

  pokušavam

  da

  preseljenje

  pretvorim

  u

  umetnost

  a

  umetnost

  u

  preseljenje

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  mi

  umetnost

  preseljenja

  pomoći

  u

  preseljenju

  i

  da

  će

  mi

  pomoći

  da

  podnesem

  moj

  stid

  i

  osećanje

  da

  nemam

  pravo

  na

  život

  oduvek

  i

  zauvek

  ljubav

  za

  stidljivu

  ženu

  koja

  već

  godinama

  sedi

  na

  kamenu

  na

  obali

  dunava

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  mi

  preseljenje

  umetnosti

  pomoći

  u

  dubljem

  i

  celovitijem

  poimanju

  umetnosti

  i

  moje

  umetnosti

   

   

  umetnost

  je

  ozarenje

  pa

  i

  kad

  je

  preseljenje

  umetnosti

   

   

  umetnost

  je

  stvaranje

  sveta

  pa

  i

  kad

  nije

  od

  ovog

  sveta

   

   

  najvažnije

  je

  da

  se

  prvo

  preseli

  večna

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeće

  hrama

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večni

  hleb

  za

  sva

  bića

  narodna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večno

  vino

  za

  sva

  bića

  akademska

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večna

  postelja

  za

  sva

  bića

  talentovana

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večni

  put

  za

  sva

  bića

  genijalna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večna

  ruža

  za

  sva

  bića

  anonimna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večno

  preduzeće

  za

  sva

  bića

  umetnost

  svih

  bića

   

   

  večna

  umetnost

  jer

  u

  njoj

  je

  večni

  hram

  za

  sva

  bića

  večna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeće

  hrama

  je

  dom

  pupoljka

  pahulje

   

   

  a

  tamo

  gde

  je

  pupoljak

  pahulja

  tu

  je

  i

  dom

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

   

   

  a

  tu

  gde

  je

  dom

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  tu

  je

  dom

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  tu

  gde

  je

  dom

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  dom

  svakog

  i

  svih

  bića

  tu

  je

  i

  tvoj

  dom

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  TRI HILJADE HODANJA

  3000. hodanje pupoljka hodanja
  23. septembar 2019.

  danas 

  je

  trihiljadito

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  pesmo

  moja

  nikad

  na

  strani

  pobednika

  uvek

  na

  strani

  odbačenih

  vodi

  me

  i

  dalje

   

   

  pesmo

  moja

  vodi

  me

  i

  boga

  čuvaj

  mi

   

   

  umetnosti

  moja

  čuvaj

  me

  i

  bogu

  vodi

  me

   

   

  hodanje

  moje

  oboži

  me

  i

  boga

  ljubi

  mi

   

   

  još

  devedeset

  devet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  još

  šesto

  osamdeset

  pet

  kilometara

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  ovih

  dana

  me

  čeka

  i

  peto

  preseljenje

  za

  vreme

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  peto

  preseljenje

  je

  treće

  preseljenje

  ove

  godine

  preseljenje

  koje

  zovem

  umetnost

  preseljenja

  i

  preseljenje

  umetnosti

   

   

  obrijao

  sam

  se

  da

  bih

  bio

  dostojan

  svakog

  od

  tri

  hiljade

  hodanja

   

   

  da

  bih

  bio

  dostojan

  svakog

  ko

  se

  usudi

  da

  preduzme

  bilo

  šta

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  za

  pupoljak

  svih

  bića

  nadam

  se

  da

  ću

  uskoro

  nekoliko

  dana

  pevati

  o

  pupoljku

  svih

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  prvi

  pupoljak

  svih

  bića

   

   

  prvi

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  svakog

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  jednog

  jedinog

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  ljubavi

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  slobode

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  istine

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  je

  pupoljak

  boga

   

   

  to

  su

  moja

  tri

  hiljade

  hodanja

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  same

  za

  sve

  i

  svakog

  i

  tri

  hiljade

  hodanja

  samog

  za

  sve

  i

  svakog

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  same

  za

  samog

  i

  tri

  hiljade

  hodanja

  samog

  za

  samu

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  boga

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

   

  prvog

  pesnika

  svakog

  bića

  i

  poslednjeg

  pesnika

  svih

  bića

   

  jednog

  jedinog

  umetnika

  svemira

  i

  svakog

  umetnika

  bića

   

  najboljeg

  hodača

  boga

  i

  najgoreg

  hodača

  boga

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  pupoljak

  pahulju

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  večnu

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  bilo

  koje

  biće

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  sva

  bića

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  svemir

   

   

  tri

  hiljade

  hodanja

  pomozite

  mi

  da

  nikad

  ne

  izneverim

  tri

  hiljade

  hodanja

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 11

  2999. hodanje pupoljka hodanja
  21. septembar 2019.

  ja 

  planeta

  zemlja

  imam

  istu

  ličnu

  kartu

  kao

  i

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

  ličnu

  kartu

  umetnosti

  istovetnosti

   

   

  adresa

  u

  tvom

  srcu

   

  narod

  život

   

  država

  svemir

   

  bračno

  stanje

  žena

  svim

  bićima

   

  deca

  sva

  bića

   

  religija

  bog

   

  članstvo

  sama

  za

  sve

   

  svojstvo

  dete

  božije

   

  profesija

  pesnikinja

  umetnica

  hodačica

   

   

  umetnost

  istovetnosti

  je

  umetnost

  i

  istovetnost

  svih

  bića

   

   

  umetnost

  istovetnosti

  je

  i

  umetnost

  i

  istovetnost

  svih

  reči

   

   

  umetnost

  istovetnosti

  je

  umetnost

  i

  istovetnost

  ljubavi

  slobode

  i

  istine

   

   

  umetnost

  istovetnosti

  je

  umetnost

  i

  istovetnost

  planete

  zemlje

  svemira

  i

  boga

   

   

  himna

  planete

  zemlje

  je

  himna

  umetnosti

  istovetnosti

   

   

  ja

  himna

  planete

  zemlje

  himna

  sam

  planete

  zemlje

  i

  himna

  sam

  svih

  bića

  u

  planeti

  zemlji

  i

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  ja

  himna

  planete

  zemlje

  himna

  sam

  jedne

  jedine

  ljubavi

  slobode

  i

  istine

  svih

  bića

  u

  planeti

  zemlji

  i

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  ja

  himna

  planete

  zemlje

  himna

  sam

  jedne

  jedine

  porodice

  svih

  bića

  u

  planeti

  zemlji

  i

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  ja

  himna

  planete

  zemlje

  himna

  sam

  jedne

  jedine

  žudnje

  svih

  bića

  jednih

  za

  drugim

   

   

  ja

  himna

  planete

  zemlje

  himna

  sam

  svega

  živog

  jer

  sve

  je

  živo

  i

  ne

  postoji

  ništa

  što

  je

  mrtvo

  i

  zato

  se

  sve

  kao

  živo

  preobražava

  u

  ljubav

  a

  ljubav

  u

  boga

   

   

  kad

  me

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  svojim

  sporim

  mekim

  i

  blagim

  pevanjima

  stvaranjima

  hodanjima

  miluje

  i

  ljubi

  to

  ne

  osećam

  samo

  ja

  nego

  osećaju

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  to

  oseća

  i

  ceo

  svemir

   

   

  kad

  me

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  svojim

  sporim

  mekim

  i

  blagim

  pevanjima

  stvaranjima

  hodanjima

  miluje

  i

  ljubi

  ja

  planeta

  zemlja

  osećam

  da

  sve

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  sve

  u

  svemiru

  zavisi

  samo

  od

  mene

   

   

  kad

  me

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  svojim

  sporim

  mekim

  i

  blagim

  pevanjima

  stvaranjima

  hodanjima

  miluje

  i

  ljubi

  ja

  planeta

  zemlja

  osećam

  da

  sve

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  sve

  u

  svemiru

  zavisi

  samo

  od

  tebe

  ovde

  prekidam

  himnu

  planete

  zemlje

  da

  bih

  od

  ponedeljka

  pevao

  i

  pevanjem

  pomogao

  svima

  koji

  će

  mi

  pomoći

  u

  novom

  trećem

  preseljenju

  ove

  godine

  koje

  zovem

  umetnost

  preseljenja

  i

  preseljenje

  umetnosti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  želim

  ti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  da

  ti

  se

  desi

  čudo

  preseljenja

  tamo

  gde

  si

  željen

  i

  prihvaćen

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  želim

  ti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  da

  mi

  ponovo

  u

  kasnim

  danima

  jeseni

  omogućiš

  da

  tvojim

  rečima

  nastavim

  da

  pevam

  moju

  himnu

  planete

  zemlje

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 10

  2998. hodanje pupoljka hodanja
  20. septembar 2019.

  ja

  planeta

  zemlja

  nemoćna

  sam

  pred

  svakim

  ko

  u

  meni

  i

  na

  meni

  misli

  da

  je

  moćniji

  od

  mene

   

   

  izvoli

   

   

  izvoli

  me

  podajem

  ti

  se

   

   

  podajem

  ti

  se

  i

  sačuvaću

  te

  u

  sebi

  i

  kad

  izgoriš

  u

  samom

  sebi

  od

  samog

  sebe

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  planeta

  lutanja

  i

  zemlja

  podavanja

  svih

  bića

  u

  meni

  i

  nameni

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  za

  sve

  laži

  koje

  se

  događaju

  u

  meni

  i

  na

  meni

  za

  sva

  ubistva

  koja

  se

  događaju

  u

  meni

  i

  na

  meni

  za

  sva

  razaranja

  koja

  se

  događaju

  u

  meni

  i

  na

  meni

  za

  sva

  zagađenja

  koja

  se

  događaju

  u

  meni

  i

  na

  meni

  za

  sve

  ratove

  koji

  se

  događaju

  u

  meni

  i

  na

  meni

  ne

  osuđujem

  nikog

   

   

  ne

  osuđujem

  nikog

  samo

  prosuđujem

  svakog

  i

  sama

  se

  usuđujem

   

   

  usuđujem

  se

  da

  se

  neprestano

  preobražavam

  i

  obnavljam

  na

  večni

  život

  svih

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  ja

  planeta

  nisam

  sukob

  jer

  sam

  cela

  i

  gola

  i

  cela

  i

  gola

  nesuprostavljam

  se

  zlu

   

   

  svaki

  i

  svačiji

  sukob

  u

  meni

  i

  na

  meni

  je

  moja

  velika

  bol

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  svakog

  ko

  živi

  od

  mene

  a

  svako

  u

  meni

  i

  na

  meni

  živi

  od

  mene

  molim

  da

  se

  bilo

  kojeg

  sukoba

  odrekne

  jer

  svaki

  sukob

  je

  glupost

  koja

  mene

  boli

   

   

  majka

  sam

  svima

   

   

  majka

  sam

  i

  jednima

  i

  drugima

   

  majka

  sam

  i

  jakim

  i

  slabima

   

  majka

  sam

  i

  srećnima

  i

  nesrećnima

   

  majka

  sam

  i

  bogatima

  i

  siromašnima

   

  majka

  sam

  i

  živima

  i

  mrtvima

   

  majka

  sam

  i

  zato

  molim

  sve

  i

  svakog

  da

  me

  čuva

  i

  od

  svojih

  sukoba

  sačuva

   

   

  volim

  vas

  jaki

  koji

  obožavate

  slabe

   

   

  volim

  vas

  slabi

  koji

  ljubite

  jake

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  podržavam

  svakog

  ko

  osvajačke

  i

  civilizacijske

  zakone

  preobrazi

  u

  zakone

  ljubavi

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  podržavam

  svakog

  ko

  običajne

  zakone

  preobrazi

  u

  slobodu

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  podržavam

  svačiji

  interes

  koji

  se

  interesa

  odrekne

  istine

  radi

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  bez

  tajne

  i

  svako

  u

  meni

  i

  na

  meni

  sa

  bilo

  kojom

  tajnom

  zagađuje

  razara

  uništava

  ljubav

  slobodu

  i

  istinu

   

   

  svako

  u

  meni

  i

  na

  meni

  sa

  bilo

  kojom

  tajnom

  ubija

  me

   

   

  ja

  planeta

  zemlje

  nemam

  tajne

  ja

  sam

  ljubav

  sloboda

  i

  istina

  za

  svako

  biće

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  i

  nisam

  niko

  drugi

  nego

  orgazmička

  divljenja

  i

  podavanja

  orgazmima

  svemira

  mog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 9

  2997. hodanje pupoljka hodanja
  19. septembar 2019.

  videti 

  mene

  planetu

  zemlju

  znači

  videti

  boga

  u

  svačijem

  srcu

  i

  svačije

  srce

  u

  bogu

   

   

  videti

  mene

  planetu

  zemlju

  znači

  videti

  ljubav

  u

  svačijem

  srcu

  i

  svačije

  srce

  u

  ljubavi

   

   

  videti

  mene

  planetu

  zemlju

  znači

  videti

  slobodu

  u

  svačijem

  srcu

  i

  svačije

  srce

  u

  slobodi

   

   

  videti

  mene

  planetu

  zemlju

  znači

  videti

  istinu

  u

  svačijem

  srcu

  i

  svačije

  srce

  u

  istini

   

   

  videti

  mene

  planetu

  zemlju

  znači

  videti

  bilo

  koga

  u

  svačijem

  srcu

  i

  svačije

  srce

  u

  bilo

  kome

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ljubim

  besplatno

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  dajem

  zemlju

  besplatno

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  dajem

  vodu

  besplatno

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  dajem

  vazduh

  besplatno

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  dajem

  svetlost

  besplatno

  jer

  je

  i

  za

  mene

  u

  svemiru

  sve

  besplatno

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  dajem

  sve

  besplatno

  jer

  je

  i

  moj

  muž

  svemir

  basplatan

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  besplatna

  jer

  je

  bog

  besplatan

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  besplatna

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svaku

  profesiju

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svako

  dobro

  delo

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svako

  venčanje

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svako

  jebanje

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svačiju

  radost

  za

  bilo

  čiju

  radost

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  mudrost

  sove

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  čudo

  vinove

  loze

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  prozračnost

  planinskih

  vrhova

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svakog

  ko

  je

  ostavio

  oružje

  i

  alat

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svakog

  ko

  jeste

  samo

  za

  sve

  i

  samo

  za

  svakog

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  bilo

  čije

  nicanje

  klijanje

  i

  pupljenje

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  pupoljak

  bilo

  čega

  i

  bilo

  koga

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  žudnju

  svakog

  bića

  za

  drugim

  bićem

  i

  žudnju

  bića

  za

  svakim

  bićem

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  bezbrižnost

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  bazrazložnost

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  svakog

  ko

  je

  sebe

  porazio

  da

  bi

  boga

  u

  sebi

  otkrio

  i

  proslavio

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  tebe

  koja

  afirmišeš

  besplatnost

   

   

  jer

  samo

  besplatnost

  afirmiše

  tebe

  koji

  besplatno

  afirmišeš

  sve

  i

  svakog

  bože

  moj

  bože

  besplatnosti

  samo

  tebe

  besplatno

  nežno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

  jer

  me

  samo

  ti

  bože

  besplatnosti

  učiš

  da

  svakog

  besplatno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 8

  2996. hodanje pupoljka hodanja
  18. septembar 2019.

  ja

  planeta

  zemlja

  kao

  i

  pesma

  umetnost

  hodanje

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  svakog

  dana

  sam

  čudo

  pesme

  svakog

  dana

   

  svakog

  dana

  sam

  čudo

  umetnosti

  svakog

  dana

   

  svakog

  dana

  sam

  čudo

  hodanja

  svakog

  dana

   

  ja

  planeta

  zemlja

  radujem

  se

  kad

  se

  bilo

  čija

  vrata

  otvore

   

   

  kad

  se

  širom

  otvore

  vrata

  bilo

  čijeg

  tela

   

   

  kad

  se

  širom

  otvore

  vrata

  bilo

  čijeg

  srca

   

   

  kad

  se

  širom

  otvore

  vrata

  bilo

  čijeg

  uma

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  se

  radujem

  kad

  se

  širom

  otvore

  još

  nepoznata

  vrata

  svih

  grobova

  i

  kroz

  njih

  vaskrsnu

  sva

  bića

   

   

  ko

  me

  vidi

  celu

  i

  otvorenu

  vidi

  i

  ljubi

  i

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  ko

  vidi

  samo

  neka

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  taj

  me

  ne

  vidi

  ni

  celu

  ni

  otvorenu

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  majka

  svega

  živog

  na

  meni

  i

  u

  meni

  jer

  sve

  što

  postoji

  je

  živo

  i

  ne

  postoji

  ništa

  što

  nije

  živo

   

   

  himna

  kojom

  pevam

  sebe

  želim

  da

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  ustanu

   

   

  ustanite

  svi

  voljeni

  ustanite

  u

  milini

  sopstvenog

  bivanja

   

   

  ustanite

  u

  harmoniji

  svemira

  moga

  muža

  harmoniji

  koja

  živi

  u

  svakom

  od

  vas

   

   

  ko

  vidi

  da

  je

  sve

  u

  meni

  i

  na

  meni

  živo

  vidi

  i

  da

  sve

  što

  je

  živo

  živo

  je

  večno

  i

  da

  je

  samim

  tim

  i

  on

  večno

  živ

   

   

  sve

  u

  meni

  i

  na

  meni

  baš

  kao

  i

  u

  svemiru

  zavisi

  samo

  od

  mene

   

   

  svako

  ko

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  njega

  zna

  da

  je

  ljubav

   

   

  i

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  ljubavi

   

   

  ko

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  ljubavi

  zna

  da

  je

  bog

   

   

  i

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  boga

   

   

  ko

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  njega

  zna

  da

  je

  on

  samo

  jedno

  veliko

  hvala

   

   

  hvala

  za

  zahvalnost

  i

  zahvalnost

  za

  hvala

   

   

  svako

  ko

  zna

  da

  sve

  zavisi

  samo

  od

  njega

  svakog

  oseća

  kao

  boga

  jer

  bog

  je

  jedan

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 7

  2995. hodanje pupoljka hodanja
  17. septembar 2019.

   ja 

  planeta

  zemlja

  sam

  svako

  ko

  svoje

  trenutke

  dirljivio

  provodi

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  sva

  lica

  u

  meni

  i

  na

  meni

  su

  dirljivo

  lepa

  i

  dobra

   

   

  dirljivo

  je

  umivanje

  svakog

  lica

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  u

  semenu

  živi

  već

  celo

  drvo

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  u

  spermi

  živi

  već

  ceo

  čovek

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  tek

  rođeno

  biće

  zna

  i

  da

  pliva

  i

  da

  hoda

  i

  da

  leti

  i

  da

  govori

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  govor

  svih

  govora

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  jedna

  jedina

  reč

  volim

  te

  koju

  izgovaraju

  sva

  bića

  na

  meni

  i

  u

  umeni

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  se

  dvoje

  spajaju

  da

  bi

  ljubav

  rodili

  a

  u

  svojoj

  ljubavi

  boga

  otkrili

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  niko

  nikad

  nije

  video

  anđele

  a

  svi

  govore

  o

  anđelima

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  svako

  prepoznaje

  dobrotu

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  svako

  oseća

  lepotu

   

   

  dirljivi

  su

  svi

  mirisi

  svih

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  oni

  čine

  moj

  miris

  miris

  planete

  zemlje

   

   

  dirljive

  su

  sve

  misli

  svih

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  one

  čine

  jednu

  jedinu

  moju

  misao

  misao

  planete

  zemlje

   

   

  dirljive

  su

  sve

  ljubavi

  svih

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  one

  čine

  jednu

  jedinu

  moju

  ljubav

  ljubav

  planete

  zemlje

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  eros

  sam

  svake

  kapi

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  eros

  sam

  svačije

  krhkosti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  eros

  sam

  nezaštićenih

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  eros

  sam

  svačijeg

  podavanja

   

   

  kad

  na

  meni

  zamirišu

  jorgovani

  lepo

  je

  i

  svemiru

   

   

  kad

  guske

  lete

  nada

  mnom

  lepo

  je

  i

  mom

  svemiru

   

   

  kad

  me

  jagnje

  gleda

  kao

  da

  sam

  i

  sama

  jagnje

  i

  svemir

  uživa

  u

  jagnjetu

   

   

  dirljivo

  je

  kako

  svako

  stvorenje

  u

  meni

  i

  na

  meni

  u

  dubini

  svog

  bića

  oseća

  da

  je

  planeta

  zemlja

   

   

  kao

  što

  je

  dirljivo

  da

  ja

  planeta

  zemlja

  u

  svojoj

  dubini

  osećam

  da

  sam

  svemir

  a

  svemir

  u

  svojoj

  dubini

  oseća

  da

  je

  bog

   

   

  dirljivi

  bog

   

   

  bog

  dirljivih

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  rajsko

  drvo

  života

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 6

  2994. hodanje pupoljka hodanja
  16. septembar 2019.

  ja

  planeta

  zemlja

  tebe

  obožavam

  jer

  ti

  me

  obožuješ

   

   

  ti

  rano

  umrlo

  dete

   

   

  ti

  stide

  u

  krhkim

  bićima

   

   

  ti

  sveta

  skrušenosti

  koja

  jedina

  čuvaš

  svako

  biće

   

   

  ti

  čovečanstvo

  u

  glisti

  mojoj

   

   

  ti

  konjstvo

  u

  vlati 

  trave

  moje

   

   

  ti

  jelenstvo

  u

  mirusu

  ruže

  moje

   

   

  ti

  neodustajuće

  koje

  od

  svakog

  koga

  si

  voleo

  ne

  odustaješ

   

   

  ti

  pričaču

  koji

  svačiju

  priču

  poštuješ

   

   

  ti

  bajko

  koja

  svaku

  bajku

  živiš

   

   

  ti

  pesmo

  koja

  si

  pesma

   

   

  ti

  koje

  si

  više

  ja

  nego

  ja

   

   

  ti

  koje

  i

  ne

  postojiš

  jer

  postoji

  samo

  ja

  što

  znamo

  samo

  ti

  i

  ja

  i

  zato

  si

  ti

  ti

   

   

  ti

  bog

  ti

   

   

  ti

  boga

  ja

   

   

  ja

  bog

  ja

   

   

  ti

  spas

  od

  kreativne

  industrije

   

   

  ti

  spas

  od

  mlečne

  industrije

   

   

  ti

  spas

  od

  mesne

  industrije

   

   

  ti

  spas

  od

  bankarske

  industrije

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  obrazovanja

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  zabave

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  sporta

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  konzumerizma

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  ideologija

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  javnosti

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  tržišta

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  porodice

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  naroda

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  država

   

   

  ti

  spas

  od

  industrije

  politike

   

   

  ti

  koje

  me

  čuva

   

   

  ti

  kome

  sam

  odan

   

   

  ti

  kojim

  sam

  čedan

   

   

  ti

  koja

  me

  jedino

  primaš

  u

  sebe

   

   

  ti

  kojom

  slavim

  boga

  i

  slavim

  tebe

  i

  slavim

  svakog

  jer

  svako

  je

  veoma

  važna

  osoba

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  za

  mene

  su

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  veoma

  važne

  osobe

   

   

  ja

  planeta

  zamlja

  sam

  samo

  zahvalnost

   

   

  zahvalnost

  svakom

  u

  meni

  i

  na

  meni

  ko

  živi

  u

  meni

  i

  na

  meni

  baš

  kao

  što

  ja

  jesam

  za

  svakog

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  bože

  i

  ja

  planeta

  zemlja

  te

  kao

  i

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  nežno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 5

  2993. hodanje pupoljka hodanja
  14. septembar 2019.

  ja 

  planeta

  zemlja

  cela

  pripadam

  svakome

  ko

  mi

  se

  podaje

  leptirica

  sam

  koja

  se

  slonu

  podaje

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  užas

  od

  smrti

  svakog

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  erosom

  ljubavi

  preobražavam

  u

  dobrotu

  svakog

  bića

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  imam

  svoje

  telo

  neki

  kažu

  da

  je

  lopta

  neki

  da

  je

  ploča

  a

  ja

  sam

  mnogo

  više

  od

  mog

  tela

  ja

  sam

  duša

  i

  ja

  sam

  duh

  planete

  zemlje

   

   

  večna

  čednost

  i

  večna

  odanost

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ne

  pripadam

  nikom

  samo

  mom

  svemiru

  i

  bogu

  mom

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  gola

  i

  otvorena

   

   

  gola

  i

  otvorena

  u

  neprestanom

  podavanju

  svemiru

   

   

  gola

  i

  otvorena

  u

  neprestanom

  primanju

  svemira

   

   

  svemir

  moj

  muž

  i

  ja

  se

  podajemo

  jedno

  drugome

  ali

  smo

  ništa

  bez

  boga

   

   

  svemir

  i

  ja

  ljubimo

  boga

   

   

  svemir

  i

  ja

  smo

  odani

  samo

  bogu

  i

  zato

  i

  jesmo

  i

  svemir

  i

  planeta

  zemlja

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  volim

  svakog

  ko

  se

  usudi

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  usudi

  da

  jeste

  i

  sam

  čini

  sve

  ono

  što

  je

  svima

  potrebno

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svoje

  majke

  odrekne

  pa

  mu

  majka

  postane

  majka

  božija

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  oca

  odrekne

  pa

  mu

  otac

  postane

  otac

  svih

  bića

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svoje

  žene

  odrekne

  pa

  mu

  žena

  postane

  boginja

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  sebe

  odrekne

  pa

  gle

  čuda

  običnosti

  postane

  bog

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svoje

  ćerke

  odrekne

  pa

  mu

  ćerka

  postane

  ćerka

  božija

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  sina

  odrekne

  pa

  mu

  sin

  postane

  sin

  božiji

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  pevanja

  odrekne

  pa

  postane

  pesma

  božija

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  stvaranja

  odrekne

  pa

  postane

  umetnost

  božija

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  hodanja

  odrekne

  pa

  postane

  muzika

  božija

   

   

  volim

  svakog

  ko

  se

  svog

  imena

  odrekne

  pa

  postane

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  ime

  tvoje

  i

  ime

  božije

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 4

  2992. hodanje pupoljka hodanja
  13. septembar 2019.

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  tamo

  gde

  nema

  nikoga

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  tamo

  gde

  svako

  za

  svakim

  žudi

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  tamo

  gde

  se

  svako

  svakom

  podaje

  a

  ne

  gde

  svako

  nad

  svakim

  dominira

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  siromaštvo

  koje

  jedino

  svakog

  okrepljuje

  bog

  se

  ne

  dostiže

  procesom

  sabiranja

  nečega

  u

  duši

  već

  kroz

  proces

  oduzimanja

  majstor

  ekhart

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  zemlja

  odbačenosti

  zemlja

  nezaštićenosti

  zemlja

  ostavljenosti

  zemlja

  nevoljenosti

  zemlja

  osuđenosti

  ali

  i

  zamlja

  željenosti

  koja

  od

  svakog

  bića

  čini

  najželjenije

  biće

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  i

  veliki

  i

  mali

  i

  slabi

  i

  jaki

  i

  beli

  i

  crni

  i

  živi

  i

  mrtvi

   

   

  kad

  neko

  nekog

  pozdravi

  taj

  neko

  pozdravlja

  i

  mene

  i

  mene

  ljubi

   

   

  kad

  neko

  nekog

  pomiluje

  taj

  neko

  pomiluje

  i

  mene

  i

  mene

  ljubi

   

   

  kad

  neko

  nekom

  da

  život

  taj

  neko

  daje

  život

  meni

  i

  mene

  ljubi

   

   

  ponekad

  ja

  planeta

  zemlja

  i

  nisam

  ništa

  drugo

  nego

  dela

  ljubavi

   

   

  ja

  planeta

  sam

  samo

  svako

  biće

  i

  sva

  bića

  i

  svako

  biće

  i

  sva

  bića

  su

  radost

  moja

   

   

  sve

  između

  svakog

  bića

  i

  svih

  bića

  su

  samo

  neka

  bića

  protiv

  drugih

  nekih

  bića

  i

  to

  je

  bol

  moja

   

   

  kad

  bića

  nisu

  sva

  bića

  onda

  su

  samo

  neka

  bića

  koja

  su

  u

  sukobu

  sa

  nekim

  drugim

  bićima

   

   

  biće

  i

  sva

  bića

  nisu

  u

  sukobu

   

   

  u

  sukobu

  su

  neka

  bića

  koja

  misle

  da

  su

  bolja

  i

  važnija

  od

  nekih

  drugih

  bića

   

   

  ja

  nisam

  nikad

  za

  neka

  bića

  protiv

  nekih

  drugih

  bića

  ja

  sam

  uvek

  za

  sva

  bića

  jer

  i

  jesam

  samo

  sva

  bića

   

   

  svako

  biće

  koje

  se

  bori

  za

  mene

  uvek

  se

  bori

  za

  sva

  bića

  u

  meni

  na

  meni

  i

  nikad

  se

  ne

  bori

  protiv

  nekih

  bića

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  bezrezervna

  ljubav

  za

  svakog

  ko

  je

  sam

   

   

  svako

  ko

  je

  sam

  ljubav

  je

  za

  sve

  i

  svakog

   

   

  svako

  ko

  je

  sam

  je

  planeta

  zemlja

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 3

  2991. hodanje pupoljka hodanja
  12. septembar 2019.

  ja 

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  kamenje

  ja

  sam

  trava

  ja

  sam

  cveće

  ja

  sam

  drveće

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  dobra

  reč

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  dan

  i

  noć

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  proleće

  leto

  jesen

  zima

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  jedna

  godina

  hiljade

  godina

  milioni

  godina

   

   

  moja

  krv

  je

  u

  krvi

  svakog

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

   

   

  kad

  me

  riba

  pliva

  plivam

  i

  ja

   

   

  kad

  me

  čovek

  hoda

  hodam

  i

  ja

   

   

  kad

  me

  ptica

  leti

  letim

  i

  ja

   

   

  kad

  neko

  voli

  sretna

  sam

   

   

  kad

  neko

  plače

  plačem

  i

  ja

   

   

  sve

  ono

  što

  sam

  ja

  svemiru

  to

  je

  i

  svemir

  meni

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  zemlja

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  voda

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  vazduh

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ja

  sam

  svetlost

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  nisam

  granica

  ja

  sam

  bezgranična

   

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  nisam

  smrtna

  ja

  sam

  besmrtna

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  nisam

  zakon

  ja

  sam

  ljubav

  i

  harmonija

  svih

  bića

  svemira

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  nisam

  rat

  ja

  sam

  večni

  mir

  svemira

  tehnika

  ne

  može

  da

  stvori

  suštinu

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  volim

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  jer

  sva

  bića

  i

  svako

  biće

  u

  meni

  i

  na

  meni

  i

  čini

  mene

  jednim

  jedinim

  živim

  bićem

  koje

  sva

  bića

  u

  meni

  i

  na

  meni

  ne

  deli

  nego

  spaja

  u

  jednom

  jedinom

  venčanju

  mene

  planete

  zemlje

  i

  mog

  muža

  svemira

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  kad

  opadaju

  slatke

  kajsije

  kad

  neko

  dok

  hoda

  kupi

  opale

  orahe

   

   

  mali

  uspeh

  je

  najveća

  prepreka

  za

  veliki

  uspeh

  a

  veliki

  uspeh

  je

  najveća

  prepreka

  za

  najveći

  uspeh

  a

  najveći

  uspeh

  je

  najveća

  prepreka

  za

  jedan

  jedini

  uspeh

   

   

  uspeh

  boga

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE - 2

  2990. hodanje pupoljka hodanja
  11. septembar 2019.

  ja

  sam

  duboka

  ruža

   

   

  hvala

  ti

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  što

  mi

  pomažeš

  da

  tvojim

  rečima

  pevam

  sebe

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  lutalica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  pesnikinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  monahinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  filozofkinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  luda

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  prosjakinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  umetnica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  vrtlarka

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  čobanica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  heroina

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  hodačica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  ljubavnica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  mističarka

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  rudarkinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  odbeglo

  dete

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  dobro

  dete

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  dečavojčica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  pacifistkinja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  zatvorenica

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  kurva

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  boginja

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  nepoznata

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  nevoljena

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  odbačena

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  neprimećena

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  lažno

  optužena

  kao

  i

  ti

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  uvek

  ne

  samo

  na

  putu

  nego

  sam

  i

  sam

  put

  i

  ne

  samo

  dam

  sam

  uvek

  put

  nego

  sam

  i

  tek

  nešto

  onako

  uzput

  kao

  i

  ti

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  HIMNA PLANETE ZEMLJE

  2989. hodanje pupoljka hodanja
  10. septembar 2019.

  ja

  planeta

  zemlja

  ruža

  sam

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  majka

  svih

  bića

  na

  meni

  i

  u

  meni

  sam

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  žena

  sam

  svemira

  svemir

  pupoljak

  je

  moj

  muž

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  pevam

  sebe

  kao

  što

  bog

  peva

  sebe

   

   

  svako

  ko

  sebe

  peva

  jeste

   

   

  baš

  juče

  sam

  čula

  jednog

  čoveka

  u

  samousluzi

  u

  starim

  banovcima

  kako

  kaže

  najlepše

  u

  ovom

  svetu

  je

  kad

  se

  odrekneš

  svoje

  porodice

  i

  kad

  sve

  što

  imaš

  izgubiš

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  želim

  da

  svako

  biće

  koje

  živi

  na

  meni

  i

  u

  meni

  oslobodim

  od

  samog

  sebe

   

   

  ko

  sebe

  ostavi

  planeta

  zemlja

  je

   

   

  ko

  se

  meni

  poda

  svemir

  je

   

   

  ja

  sam

  dečavojčica

  dete

  planete

  i

  svemira

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  kad

  kučka

  koti

  svoje

  kučiće

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  kad

  pljušte

  kiše

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  kad

  udovica

  ljubi

  kao

  devojčica

   

   

  ja

  postojim

  ljubavlju

  kao

  što

  je

  i

  moj

  muž

  svemir

  ljubav

   

   

  ljubav

  koja

  preleće

  bezdane

   

   

  ljubav

  koja

  jednim

  jedinim

  korakom

  obgrli

  svemir

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  sve

  ono

  što

  o

  meni

  peva

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  sve

  ono

  što

  o

  meni

  stvara

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ja

  planeta

  zemlja

  sam

  sve

  ono

  što

  o

  meni

  hoda

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  pevaj

  me

  pevaj

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  prvi

  pesniče

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesniče

  svih

  bića

   

   

  stvaraj

  me

  stvaraj

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  jedan

  jedini

  umetniče

  svemira

  i

  svaki

  umetniče

  bića

   

   

  hodaj

  me

  hodaj

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  najbolji

  hodaču

  boga

  i

  najgori

  hodaču

  boga

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PRED POČETAK PEVANJA HIMNE PLANETE ZEMLJE

  2988. hodanje pupoljka hodanja
  9. septembar 2019.

  vatra 

  boga

  je

  ljubav

   

   

  vazduh

  boga

  je

  sloboda

   

   

  voda

  boga

  je

  istina

   

   

  zemlja

  boga

  je

  vaskrsenje

   

   

  u

  subotu

  uveče

  sam

  doživeo

  veliki

  poraz

  sa

  bližnjima

  nema

  ljutnje

  ima

  spoznaje

   

   

  ići

  mi

  je

  ići

   

   

  pevati

  stvarati

  hodati

   

   

  preseliti

  1

  večnu

  umetnost

  2

  pupoljak

  pahulju

  3

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

   

   

  voleo

  bih

  da

  sutra

  počnem

  da

  pevam

  himnu

  planete

  zemlje

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  živa

   

   

  živo

  biće

  je

   

   

  posudiću

  joj

  moje

  reči

  da

  bi

  pevala

  sebe

   

   

  na

  planeti

  zemlji

  žive

  i

  ljudi

   

   

  ljudi

  žive

  u

  državama

   

   

  ujedinjene

  države

  su

  ujedinjene

  ujedinjenim

  nacijama

  i

  zato

  ću

  se

  pre

  nego

  što

  zapevam

  himnu

  planete

  zemlje

  prvo

  obratiti

  svim

  dosadašnjim

  predsednicima

  ujedinjenih

  nacija

   

   

  vaša

  ekselencijo

  predsedniče

  ujedinjenih

  nacija

   

  gledvine

  džebe

  1945-1946

   

  trigve

  li

  1946-1952

   

  dag

  hamaršalde

  1953-1961

   

  u

  tante

  1961-1972

   

  kurte

  valdhajme

  1972-1982

   

  havijere

  perez

  de

  kueljar

  1982-1992

   

  butrose

  butrose

  gali

  1992-1997

   

  kofi

  anane

  1997-2007

   

  ban

  ki

  mune

  2007-2016

   

  antonio

  guterešu

  2017

   

  obraćam

  vam

  se

  moleći

  vas

  za

  blagoslov

  da

  se

  preko

  vas

  obratim

  svim

  bićima

  jer

  predsednik

  svih

  bića

  ne

  postoji

  a

  sva

  bića

  postoje

   

   

  sva

  voljena

  bića

  moja

  obraća

  vam

  se

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  biće

  koje

  je

  bog

  jer

  ga

  je

  bog

  i

  stvorio

   

   

  stvarajući

  svet

  bog

  je

  stvorio

  sebe

   

   

  bog

  je

  neizbrojivo

  puta

  važniji

  od

  sveta

  koji

  je

  stvorio

  i

  od

  svakog

  koga

  je

  stvorio

   

   

  ja

  najkrhkije

  od

  svih

  bića

  ljubim

  krhkost

  boga

   

   

  sva

  voljena

  bića

  moja

  prvi

  put

  sam

  obišao

  planetu

  zemlju

  22

  aprila

  1998

  i

  posle

  2357

  dana

  hodanja

  sam

  sa

  52 732 360

  korakom

  obišao

  planetu

  zemlju

  i

  kao

  pesnik

  umetnik

  i

  hodač

  preobrazio

  planetu

  zemlju

  u

  ružu

   

   

  sada

  sam

  na

  823

  kilometra

  pred

  drugim

  obilaskom

  planete

  zemlje

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  koji

  zovem

  pupoljak

  hodanja

  je

  pesničko

  umetničko

  i

  hodačko

  venčanje

  planete

  i

  svemira

   

   

  venčanje

  planete

  ruže

  i

  svemira

  pupoljka

   

   

  sva

  bića

  venčanjem

  planete

  zemlje

  i

  svemira

  pupoljka

  svi

  vi

  ste

  bića

  venčanja

   

   

  bića

  venčanja

  u

  neprestanom

  venčavanju

  jednih

  sa

  drugima

  sva

  bića

  pozivam

  vas

  da

  mi

  se

  od

  sutra

  pridružite

  u

  višednevnom

  pevanju

  himne

  planete

  zemlje

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PRESELJENJE VEČNE UMETNOSTI - PROSLAVI ME

  2987. hodanje pupoljka hodanja
  7. septembar 2019.

  danas

  je

  mesec

  dana

  od

  kako

  sam

  u

  magacinu

  macura

  hvala

  ti

  vladimire

  na

  utočištu

   

   

  hvala

  svima

  koji

  su

  mi

  pomogli

  novcem

  da

  stignem

  do

  ovog

  trenutka

  života

  novac

  darivanja

  je

  svetinja

   

   

  ne

  znam

  dokle

  ću

  ostati

  u

  magacinu

   

   

  nadam

  se

  nekom

  ko

  će

  prihvatiti

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

   

   

  nadam

  se

  tebi

  koja

  ćeš

  ili

  tebi

  koji

  ćeš

  prihvatiti

  pupoljak

  pahulju

   

   

  nadam

  se

  svakom

  ko

  će

  prihvatiti

  večnu

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  me

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  odvesti

  i

  nekom

  i

  tebi

  i

  svakom

  i

  to

  da

  će

  me

  odvesti

  tamo

  gde

  je

  bogu

  i

  svim

  bićima

  milo

   

   

  ovom

  svetu

  je

  najvažnija

  1

  institucija

  2

  delo

  3

  autor

   

   

  za

  mene

  koji

  živim

  u

  ovom

  svetu

  iako

  nisam

  od

  ovog

  sveta

  najvažniji

  je

  1

  autor

  2

  delo

  3

  institucija

   

   

  moja

  institucija

  je

  večna

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  mi

  večna

  umetnost

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  pomoći

  da

  preselim

  pupoljak

  pahulju

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  pupoljak

  pahulja

  omogućiti

  bogu

  miroslavu

  mandiću

  bogu

  pesniku

  umetniku

  hodaču

  da

  peva

  stvara

  i

  hoda

  do

  poslednjeg

  trenutka

  svog

  života

  bogu

  i

  svim

  bićima

   

   

  pevajući

  stvarajući

  hodajući

  pre

  svega

  odbačenima

  neprimećenima

  neprihvaćenima

  zlostavljenima

  siromašnima

  nevoljenima

  gladnima

  lažno

  optuženima

  nenasilnima

  zatvorenima

  bolesnima

  i

  onima

  koji

  se

  ne

  suprodstavljaju

  zlu

   

   

  blagima

  čednima

  odanima

   

   

  jednom

  rečju

  tebi

   

   

  nadam

  se

  da

  ću

  u

  ponedeljak

  početi

  da

  pevam

  himnu

  obilaska

  planete

  zemlje

  dođi

  i

  budi

  svakog

  trena

  u

  pevanju

  stvaranju

  i

  hodanju

  sa

  mnom

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  PRESELJENJE PUPOLJKA PAHULJE SVIM BIĆIMA - DAJ MI ŽIVOT

  2986. hodanje pupoljka hodanja
  6. septembar 2019.

  pupoljak

  pahulja

  čini

  oko

  69%

  duhovnog

  pevanja

   

  oko

  23%

  nematerijalnog

  stvaranja

   

  i

   

  oko

  8%

  materijalnog 

  stvaranja

   

   

  pupoljak

  pahulja

  žudi

  za

  tobom

   

   

  pupoljak

  pahulja

  si

  ti

   

   

  pupoljak

  pahulja

  ti

  se

  daje

  i

  omogućavati

  da

  mu

  daš

  život

  omogućiti

  nekome

  da

  da

  svoj

  život

  je

  najviše

  što

  neko

  nekome

  može

  da

  da

   

   

  pupoljak

  pahulja

  je

  ozarenje

  poklonjenje

  poistovećenje

  saosećanje

  spasenje

   

   

  pupoljak

  pahulja

  je

  bog

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  se

  promocije

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  promocije

  pupoljka

  pahulje

  i

  promocije

  večne

  umetnosti

  nastaviti

   

   

  ne

  očekujući

  od

  nikog

  ništa

  priznajem

  da

  od

  tebe

  očekujem

  sve

  jer

  jedno

  biće

  i

  to

  svako

  biće

  i

  jeste

  sve

   

   

  nadam

  ti

  se

  i

  pupoljak

  pahulja

  ti

  se

  nada

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  Stranice