PUPOLJAK HODANJA

pupoljak hodanja

ili

svakog trena bog

je

pesma o pupoljku hodanja

prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

prvi put drugom obilasku planete zemlje

2010-2020

 

pupoljku hodanja

sam do sada pevao u pesmi miroslav mandić bog

i

tekstovima pupoljak svih bića

na ovom linku su pevanja poslednjih

dve godine i dva meseca pupoljka hodanja

a

  Ti
  si

  293283

  pupoljak

  JEDNOSTAVNOST PODAVANJA

  3071. hodanje pupoljka hodanja
  14. decembar 2019.

  još

  sedamnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  ljudi

   

   

  svemir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  mir

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

  mir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  svemir

   

   

  uživam

  u

  svemiru

   

  i

   

  učim

  se

  da

  pišem

  svoje

  ime

   

   

  nežnost

  je

  u

  svemiru

   

   

  ljubav

  je

  u

  imenu

   

   

  svemir

  i

  ime

  jedno

  su

  i

  isto

  su

   

   

  reč

  i

  broj

  jedno

  su

  i

  isto

  su

  3

  1

  4

  5

  2

  1

  4

  2

  22

  su

   

   

  jedan

  je

  život

   

   

  jedna

  je

  ljubav

   

   

  jedan

  je

  bog

   

   

  sve

  iz

  boga

  i

  sve

  bogu

  i

  eto

  i

  života

  i

  ljubavi

  i

  novca

  i

  večnosti

   

   

  hodam

   

   

  hodanje

  je

  muzika

  boga

   

   

  muzika

  boga

  je

  golotinja

   

   

  pevam

  stvaram

  hodam

  jesam

  ljubim

  podajem

  se

  svakom

  biću

  koje

  žudi

  da

  se

  svakog

  trena

  podaje

  i

  svemiru

  i

  svemu

  i

  svakom

  i

  ljubavi

  i

  slobodi

  i

  istini

  i

  dobroti

  i

  lepoti

  i

  bogu

   

   

  bog

  i

  jeste

  bog

  jer

  je

  svakog

  trena

  bog

   

  bog

  i

  jeste

  bog

  jer

  svakog

  trena

  peva

  stvara

  hoda

  jeste

  ljubi

  i

  podaje

  se

  i

  svemiru

  i

  svemu

  i

  svakom

  i

  ljubavi

  i

  slobodi

  i

  istini

  i

  dobroti

  i

  lepoti

  i

  bogu

   

   

  biti

  bit

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  ljubav

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  sloboda

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  istina

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  dobrota

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  lepota

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  pesma

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  umetnost

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  hodanje

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  muzika

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  golotinja

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  podavanje

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  DAN POSLE DRUGOG OBILASKA PLANETE ZEMLJE PUPOLJKA SVEMIRA

  3070. hodanje pupoljka hodanja
  13. decembar 2019.

  još

  osamnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  životinja

   

   

  2825

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  i

  bogmiroslavmandićbog

  horizontala

  od

  jedne

  reči

  i

  vertikala

  od

  četiri

  reči

  današnja

  pesma

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

  pesma

  imena

  i

  ime

  pesme

   

   

  umetnost

  imena

  i

  ime

  umetnosti

   

   

  hodanje

  imena

  i

  ime

  hodanja

   

   

  rad

  na

  imenu

   

   

  ime

  u

  radu

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

  autor

   

   

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

  delo

   

   

  planetu

  zemlju

  pupoljak

  svemira

  sam

  pevao

  stvarao

  hodao

  sa

  3069

  hodanja

  i

  sa

  prosečnih

  12.950

  kilometara

  hodanja

  dnevno

  deset

  godina

  osim

  nedelje

   

   

  posle

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  sve

  se

  promenilo

  i

  sve

  je

  još

  više

  isto

   

   

  bog

   

   

  ja

  koji

  sam

  niko

  i

  koji

  nemam

  pravo

  na

  život

  drugi

  put

  obiđoh

  planetu

  zemlju

   

   

   

  ja

   

  koji

   

  sam

   

  niko

   

  i

   

  koji

   

  žudim

   

  za

   

  tvojom

   

  ljubavlju

   

  postah

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  ja

   

  koji

   

  sam

   

  niko

   

  i

   

  koji

   

  nemam

   

  pravo

   

  ni

   

  na

   

  život

   

  ni

   

  na

   

  ljubav

   

  bog

   

  sam

   

   

   

  bog

   

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  bog

   

   

   

  bog

  bogom

  bogu

  bog

   

   

  jebežljivo

  je

  biti

  neko

  ko

  je

  dva

  puta

  obišao

  planetu

  zemlju

  i

  to

  najobičnijim

  korakom

  i

  svetom

  nevažnošću

   

   

  najobičnijim

  korakom

  svih

  bića

   

   

  svetom

  nevažnošću

  svakog

  bića

   

   

  na

  ruži

  lutanja

  sam

  postao

  put

  i

  ruža

   

   

  na

  pupoljku

  hodanja

  put

  se

  preobrazio

  u

  stazu

  a

  ruža

  u

  pupoljak

   

   

  kada

  sam

  na

  ruži

  lutanja

  prvi

  put

  obišao

  planetu

  zemlju

  nastavio

  sam

  da

  hodam

  svemirom

   

   

  hodanje

  svemirom

  sam

  nastavio

  i

  danas

  nepoznatim

  mi

  ulicama

  zemuna

  posle

  jučerašnjeg

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

   

  svemir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  mir

   

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  mir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  svemir

   

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  POSLEDNJI KORAK PUPOLJKA HODANJA

  3069. hodanje pupoljka hodanja
  12. decembar 2019.

  još

  devetnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  biljaka

   

   

  mir

   

   

  za

  sat

  jedan

  polazim

  na

  3069

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  ka

  57 250 000

  poslednjem

  koraku

  u

  drugom

  obilasku

  planete

  zemlje

   

   

  raznežim

  se

  dok

  mislim

  na

  sve

  divote

  koje

  bića

  čine

  da

  bi

  boga

  proslavile

   

   

  sve

  što

  neko

  čini

   

  za

  bilo

  koga

   

  za

  sve

   

  za

  boga

   

  čudo

  je

   

   

  kad

  neko

  čini

  nešto

   

  za

  bilo

  koga

   

  za

  sve

   

  za

  boga

   

  i

  sam

  postaje

  čudo

   

   

  postaje

  bilo

  ko

   

  postaje

  sve

   

  postaje

  bog

   

   

  postaje

  ljubav

  boga

  kojom

  bog

  ljubi

   

   

  bilo

  je

  mirno

  i

  obično

   

   

  kao

  bog

   

   

  kao

  svaki

  korak

   

   

  kao

  svaki

  tren

   

   

  bili

  su

  mirela

  marko

  i

  ivana

   

   

  u

  12:43

  u

  centru

  svemira

  sam

  se

  zaustavio

  na

  57 250 000

  koraku

  obišavši

  planetu

  zemlju

  drugi

  put

   

   

  prvi

  put

  sam

  planetu

  zemlju

  obišao

  kao

  miroslav

  mandić

  čovek

   

   

  drugi

  put

  sam

  planetu

  zemlju

  obišao

  kao

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  bog

   

   

  u

  to

  ime

  pijem

  za

  tebe

  boginjo

  moja

   

   

  bog

   

   

  pijem

  za

  to

  da

  više

  obilazak

  planete

  zemlje

  neću

  pisati

  italikom

  jer

  su

  i

  prvi

  obilazak

  planete

  zemlje

  i

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  bili

  zaista

  obilazak

  planete

  zemlje

   

   

  u

  prvom

  desetogodišnjem

  hodanju

  je

  planeta

  zemlja

  postala

  ruža

   

   

  u

  drugom

  desetogodišnjem

  hodanju

  je

  planeta

  zemlja

  postala

  pupoljak

  svemira

   

   

  voleo

  bih

  da

  napravim

  i

  treće

  desetogodišnje

  hodanje

   

   

  ne

  znam

  da

  li

  ću

  to

  uraditi

  ali

  znam

  da

  ako

  bude

  trećeg

  desetogodišnjeg

  hodanja

  to

  neće

  biti

  treći

  obilazak

  planete

  zemlje

  nego

  prvi

  obilazak

  svemira

   

   

  na

  tvojoj

  sam

  strani

  dobri

  dečače

  moj

   

   

  tvoj

  sam

  dečavojčice

  moja

   

   

  živeo

  život

   

  živela

  ljubav

   

  živeo

  bog

   

   

  živelo

  pevanje

   

  živelo

  stvaranje

   

  živelo

  hodanje

   

   

  još

  devetnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

    

   

  bogmiroslavmandićbog

  od

  danas

  ime

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  pišem

  jednom

  rečju

  i

  jednim

  jedinim

  bogom

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JOŠ 6954 KORAKA PUPOLJKA HODANJA DO POSLEDNJEG KORAKA DRUGOG OBILASKA PLANETE ZEMLJE

  3068. hodanje pupoljka hodanja
  11. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  kamenja

   

   

  ostalo

  je

  još

  deset

  kilometara

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  pet

  danas

  pet

  sutra

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  kao

  odlazak

  kroz

  šumu

  do

  vodopada

   

   

  hodanje

  koje

  omogućava

  svakom

  da

  jeste

  ono

  što

  jeste

  i

  što

  želi

  da

  bude

   

   

  drugi

  obilazak

  pllanete

  zemlje

  je

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  koje

  omogućava

  svakom

  pa

  i

  meni

  da

  jesam

  ono

  što

  jesam

  i

  što

  želim

  da

  budem

   

   

  to

  što

  jesam

  je

  isto

  ono

  što

  želim

  da

  budem

   

   

  bog

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  autor

  pupoljka

  pahulje

   

   

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  iskupljenjem

  nepomirljivosti

  vodim

  velikom

  slaganju

   

   

  ljubljenjem

  suprotnosti

  i

  venčanjem

  nespojivog

  vaskrsavam

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  kolenopokleknuće

  svakog

  koga

  sam

  povredio

  i

  svakog

  ko

  je

  povređen

   

   

  drugi

  obilazak

  je

  priznanje

  da

  sam

  baš

  ja

  najveći

  krivac

  i

  to

  krivac

  za

  sve

  i

  zato

  je

  pupoljak

  hodanja

  zavet

  pokajanju

  oproštenju

  iskupljenju

  obnavljanju

  preobražavanju

  vaskrsenju

  svih

  i

  svakog

  bića

   

   

  drugi

  obilazak

  je

  izvor

  života

  za

  sva

  bića

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  izvor

  ljubavi

  za

  sve

  odbačene

  zabranjene

  neprimećene

  lažno

  optužene

  za

  sve

  koji

  su

  izloženi

  pretnjama

  zatvorenima

  nevoljenima

  samima

  mučenima

  poubijanima

   

   

  hodam

  3068

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  i

  osećam

  svako

  je

  izvor

  svima

  i

  svi

  su

  ušće

  svakom

   

   

  svako

  može

  dati

  sve

  drugome

   

   

  svako

  može

  sve

  primiti

  od

  drugog

   

   

  svako

  svakom

  može

  biti

  i

  sve

  i

  mir

  i

  svemir

   

   

  svako

  ja

  je

  ti

  i

  svako

  ti

  je

  ja

  i

  svako

  ja

  je

  ja

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  jedinstveno

  umetničko

  delo

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  ostalo

  je

  još

  6954

  koraka

  do

  poslednjeg

  koraka

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  i

  gle

  otkrića

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  jedina

  opasnost

  ovog

  sveta

  je

  ljubav

  jer

  postojeći

  svet

  ne

  želi

  da

  se

  poda

  ljubavi

  18:57

  11

  decembra

  2019

   

   

  i

  gle

  čuda

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  jedina

  ljubav

  ovog

  sveta

  je

  ljubav

  jer

  postojeći

  svet

  jedino

  što

  želi

  je

  da

  se

  poda

  samo

  ljubavi

  19:07

  11

  decembra

  2019

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  RUŽA ZEMLJE PUPOLJAK SVEMIRA

  3067. hodanje pupoljka hodanja
  10. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  jedan

  dan

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  nenasilje

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  bilo

  desetogodišnje

  obilaženje

  oko

  planete

  ruže

  i

  desetogodišnje

  preobražavanje

  planete

  ruže

  u

  planetu

  pupoljak

   

   

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

   

  hodajući

  po

  zemlji

  hodao

  sam

  po

  planeti

  zemlji

  i

  otkrio

  da

  je

  planeta

  zemlja

  živo

  biće

   

   

  ličnost

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  više

  ličnost

  od

  svih

  ličnosti

  na

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  svemir

   

   

  svemir

  je

  živo

  biće

   

   

  ličnost

   

   

  svemir

  je

  više

  ličnost

  od

  svih

  ličnosti

  u

  svemiru

   

   

  od

  kako

  sam

  na

  prvom

  desetogodišnjem

  hodanju

  22

  aprila

  1998

  na

  dan

  planete

  zemlje

  obišao

  planetu

  i

  preobrazio

  je

  u

  plavu

  ružu

  nastavio

  sam

  da

  hodam

  svemirom

   

   

  pupoljak

  hodanja

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  je

  iskustvo

  svemira

  i

  stvaranje

  pupoljka

  svemira

   

   

  ružom

  lutanja

  1991-2001

  sam

  od

  planete

  zemlje

  stvorio

  plavu

  ružu

   

   

  pupoljkom

  hodanja

  2010-2020

  sam

  od

  svemira

  stvorio

  pupoljak

  svemira

   

   

  nema

  bajke

  bez

  pesme

  niti

  pesme

  bez

  bajke

   

   

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

   

   

  planeta

  svemir

  bog

   

   

  hodanje

  planetom

  zemljom

  se

  uvećala

  moja

  ljubav

  za

  planetu

  zemlju

   

   

  hodanje

  svemirom

  se

  uvećala

  moja

  ljubav

  za

  svemir

   

   

  ljubav

  i

  jeste

  samo

  svemirska

  i

  svemir

  i

  jeste

  samo

  ljubav

   

   

  nije

  važno

  šta

  je

  to

  svemir

  nego

  je

  važno

  da

  ga

  ljubim

   

   

  ljubav

  je

  sve

  ono

  što

  jeste

  oduvek

  i

  zauvek

   

   

  ljubav

  za

  sve

  one

  koji

  su

  ikada

  živeli

  i

  koji

  će

  ikad

  živeti

   

   

  hodam

  osetim

  lepotu

  hodanja

   

   

  jedan

  korak

  ljubljenje

   

  drugi

  korak

  venčavanje

   

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

   

  mojim

  koracima

  ljube

  se

  i

  venčavaju

  planeta

  i

  svemir

   

   

  još

  deset

  kilometara

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JOŠ TRIDESET TRI KILOMETRA

  3066. hodanje pupoljka hodanja
  9. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  dva

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  siromaštvo

   

   

  još

  33

  kilometra

  do

  poslednjeg

  koraka

  pupoljka

  hodanja

   

   

  nogu

  pred

  nogu

  kao

  i

  svakog

  dana

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  stvaranje

  prstena

  odanosti

   

   

  odanosti

  planeti

  zemlji

   

   

  odanosti

  moje

  svakom

  biću

   

   

  važno

  je

  što

  sam

  planetu

  zemlju

  obilazio

  u

  njenom

  srcu

   

   

  srce

  planete

  zemlje

  je

  svemir

   

   

  hodajući

  svemirom

  u

  srcu

  planete

  zemlje

  hodao

  sam

  ljubavlju

  slobodom

  istinom

   

   

  hodajući

  svemirom

  u

  srcu

  planete

  zemlje

  nisam

  morao

  da

  prelazim

  granice

  država

  kojima

  je

  planeta

  vezana

  lancima

  ne

  slobode

   

   

  svemir

  ne

  poznaje

  granice

   

  ljubav

  ne

  poznaje

  granice

   

  sloboda

  ne

  poznaje

  granice

   

  istina

  ne

  poznaje

  granice

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  pesma

  planete

  zemlje

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  umetnost

  planete

  zemlje

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  hodanje

  planete

  zemlje

   

   

  nema

  obećane

  zemlje

  na

  planeti

  zemlji

  planeta

  zemlja

  je

  obećana

  zemlja

   

   

  život

  planete

  zemlje

  je

  važniji

  od

  bilo

  čijeg

  života

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  lepota

  planete

  zemlje

  je

  veća

  od

  bilo

  čije

  lepote

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  postojbina

  svačije

  postojbine

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  jedan

  jedini

  dom

  svih

  bića

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  izvor

  svačijeg

  života

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  sve

  o

  planeti

  zemlji

  je

  isto

  što

  i

  o

  meni

  i

  o

  svemiru

   

   

  planeto

  zemljo

  pupoljče

  svemira

  neprestano

  te

  nežno

  grlim

  i

  ljubim

   

   

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  i

  ja

  tebe

  neprestano

  nežno

  grlim

  i

  ljubim

   

   

  još

  22

  kilometara

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PODAVANJEM POSLUŠAVAM PODAVANJE. POSLUŠANJEM SE PODAJEM POSLUŠANJU

  3065. hodanje pupoljka hodanja
  7. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  četiri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  osmeh

  svakog

  bića

  za

  sva

  bića

   

   

  promiče

  kišica

   

   

  planeta

  luta

   

   

  ljubim

  svakog

  kome

  je

  do

  lutanja

  i

  ljubljenja

   

   

  dečak

  juri

  pse

   

   

  jedna

  kap

  kiše

  je

  pala

  na

  kapak

  jedne

  žene

   

   

  druga

  žena

  je

  šutnula

  ispalu

  papirnu

  maramicu

   

   

  kiša

  šušti

  po

  opalom

  lišću

   

   

  bezrazložno

  sam

  srećan

   

   

  nasmešim

  se

  da

  bi

  svako

  osetio

  bezrazložnu

  sreću

   

   

  jedan

  mladić

  gleda

  kako

  pišem

  u

  hodu

   

   

  iz

  restorana

  marinero

  uvek

  svira

  dobar

  džez

   

   

  sam

  sam

   

   

  ljubav

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  sam

   

   

  sloboda

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  sam

   

   

  istina

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  voleti

  je

  mnogo

  važnije

  nego

  biti

  voljen

  a

  biti

  voljen

  je

  mnogo

  teže

  nego

  voleti

   

   

  kiši

  snatrim

   

   

  oduvek

  sam

  voleo

  da

  snatrim

  i

  kad

  još

  nisam

  znao

  šta

  je

  to

  snatrenje

   

   

  snatrenje

  je

  neka

  mirna

  sreća

   

   

  sreća

  kojom

  osećam

  i

  znam

  da

  svako

  svakog

  ljubi

   

   

  tvoja

  žudnja

  za

  mnom

  me

  je

  u

  boga

  preobrazila

   

   

  labudovi

  plove

  ka

  čoveku

  koji

  ih

  hrani

   

   

  dva

  psa

  se

  njuše

  niki

  lepo

  produži

  kaže

  stara

  gospođa

  svom

  psu

   

   

  kiša

  je

  stala

  devojka

  otresa

  kišobran

   

   

  hvala

  radosno

  mi

  je

  odgovorio

  na

  moj

  palac

  podrške

  mladić

  koji

  kejom

  juri

  biciklom

  i

  sluša

  glasno

  muziku

   

   

  crvenokosa

  nastavnica

  sa

  cigaretom

  u

  ruci

  veselo

  razgovara

  sa

  nekim

  preko

  telefona

   

   

  sve

  što

  jeste

  prvi

  put

  je

   

   

  svako

  ko

  jeste

  heroj

  je

   

   

  svako

  ko

  se

  podaje

  heroina

  je

   

   

  podajem

  ti

  se

  podajem

  podavanje

  moje

  ti

  bazrazložna

  sreća

  si

  moja

  i

  boga

  mog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  PRVI USTAV PLANETE ZEMLJE

  3064. hodanje pupoljka hodanja
  6. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  pet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  osmeh

  svih

  bića

  za

  svako

  biće

   

   

  ja

  sam

  prvi

  ustav

  planete

  zemlje

   

   

  1

  planeta

  zemlja

  je

  živo

  biće

   

   

  2

  sva

  bića

  na

  planeti

  zemlji

  čine

  jedno

  jedino

  biće

  biće

  planete

  zemlje

   

   

  3

  biće

  planete

  zemlje

  je

  samo

  jedno

  od

  bezbroj

  bića

  svemira

   

   

  sva

  bića

  svemira

  čine

  jedno

  jedino

  biće

  biće

  svemira

   

   

  4

  ustav

  planete

  zemlje

  je

  ustav

  svemira

   

   

  5

  svemir

  je

  ljubav

  i

  planeta

  zemlja

  je

  ljubav

   

   

  svemir

  je

  sloboda

  i

  planeta

  zemlja

  je

  sloboda

   

   

  svemir

  je

  istina

  i

  planeta

  zemlja

  je

  istina

   

   

  mir

  ne

  postoje

  nikakvi

  i

  ničiji

  zakoni

  nego

  samo

  ljubav

  sloboda

  istina

   

   

  6

  sva

  bića

  čine

  ljubav

  slobodu

  istinu

  planete

  zemlje

   

   

  svako

  biće

  čini

  ljubav

  slobodu

  istinu

  svemira

   

   

  7

  planeta

  zemlja

  je

  pupoljak

  svemira

  i

  ime

  joj

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  na

  57188493

  koraku

  pupoljka

  hodanja

  6

  decembra

  2019

   

   

  eto

  zašto

  sam

  drugi

  put

  obilazio

  planetu

  zemlju

  pupoljak

  svemira

   

   

  ne

  samo

  da

  bih

  napisao

  prvi

  ustav

  planete

  i

  svemira

  nego

  da

  bih

  udisao

  i

  izdisao

  ljubav

  slobodu

  istinu

  i

  za

  planetu

  i

  za

  svemir

   

   

  da

  bih

  pevao

  ljubav

  slobodu

  istinu

  planeti

  i

  svemiru

   

   

  da

  bih

  stvarao

  ljubav

  slobodu

  istinu

  planeti

  i

  svemiru

   

   

  da

  bih

  hodao

  ljubav

  slobodu

  istinu

  planeti

  i

  svemiru

   

   

  da

  bi

  ti

  i

  bilo

  ko

  bili

  ljubav

  sloboda

  istina

   

   

  poklanjam

  se

  svakom

  ko

  je

  dao

  i

  daje

  svoj

  život

  planeti

  zemlji

  pupoljku

  svemira

   

   

  korak

  je

  mera

  planete

  zemlje

  pupoljka

  svemira

   

   

  korak

  je

  mera

  svemira

   

   

  korak

  je

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  na

  57188493

  koraku

  pupoljka

  hodanja

  6

  decembra

  2019

  kojim

  je

  stvoren

  prvi

  ustav

  planete

  zemlje

  pupoljka

  svemira

  ustav

  koji

  je

  samo

  potvrdio

  božiji

  ustav

  svemira

   

   

  bog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  UŽIVO UŽIVANJE

  3063. hodanje pupoljka hodanja
  5. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  šest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  istiniti

  istinom

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  volim

  kad

  ovako

  mirno

  i

  sporo

  hodam

   

   

  prija

  mi

  mir

   

   

  prija

  mi

  hladnoća

   

   

  prija

  mi

  vazduh

   

   

  ja

  sam

  pesnik

  vazduha

   

  pesnik

  zemlje

   

  pesnik

  vode

   

  ja

  sam

  pesnik

  svetlosti

   

   

  jako

  je

  važno

  da

  uživam

  u

  samom

  bivanju

   

   

  bivanje

  i

  jeste

  uživanje

   

  uživanje

  i

  jeste

  bivanje

   

   

  uživanje

  okrepljuje

   

   

  uživam

  kad

  neko

  uživa

   

   

  uživam

  kad

  planeta

  uživa

   

   

  uživam

  kad

  svemir

  uživa

   

   

  uživam

  kad

  lepota

  uživa

  u

  dobroti

  a

  dobrota

  uživa

  u

  lepoti

   

   

  uživam

  kad

  lav

  uživa

  ližući

  šaku

  mlade

  žene

   

   

  deset

  godina

  obilazim

  planetu

  zemlju

   

   

  uživam

  što

  sam

  deset

  godina

  obilazio

  planetu

  zemlju

   

   

  uživam

  u

  osećanju

  da

  je

  planeta

  zemlja

  živo

  biće

  i

  da

  može

  da

  stane

  na

  moj

  dlan

  i

  da

  mogu

  jednim

  korakom

  da

  je

  obuhavtim

   

   

  uživam

  da

  je

  planeta

  zemlja

  krhka

  i

  mala

  kao

  pupoljak

  i

  da

  planetu

  zemlju

  od

  juče

  zovem

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

   

  još

  trinaest

  kilometara

  po

  suncu

  i

  magli

  je

  iza

  mene

   

   

  mislim

  na

  hrizanteme

  te

  bele

  zimske

  ruže

  koje

  rastu

  na

  njivama

   

   

  ne

  ostaje

  mi

  ništa

  drugo

  nego

  da

  kao

  i

  uvek

  budem

  dostojan

  lepote

  i

  dobrota

  boga

   

   

  da

  do

  kraja

  života

  budem

  dostojan

  svakog

  trenutka

  života

   

   

  da

  do

  kraja

  života

  budem

  dostojan

  svakog

  trenutka

  ljubavi

   

   

  da

  do

  kraja

  života

  budem

  dostojan

  svakog

  trenutka

  boga

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  SEDAMDEST GODINA

  3062. hodanje pupoljka hodanja
  4. decembar 2019.

  još 

  dvadeset

  sedam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobađati

  slobodom

  za

  slobodu

  svakog

  bića

  i

  svih

  bića

   

   

  sedamdeseti

  rođendan

  i

  25567

  dan

  mog

  života

   

   

  kogod

  da

  si

  srećan

  ti

  rođendan

   

   

  svemire

  srećan

  ti

  rođendan

   

   

  sva

  bića

  srećan

  vam

  rođendan

   

   

  bože

  srećan

  ti

  rođendan

  jer

  tvoj

  dan

  je

  svaki

  dan

  i

  tebi

  je

  bože

  svakog

  trena

  i

  svakog

  dana

  rođendan

   

   

  kamenje

  ljubi

  biljke

  životinje

  ljude

  anđele

  boga

   

   

  biljke

  ljube

  životinje

  ljude

  anđele

  kamenje

  boga

   

   

  životinje

  ljube

  ljude

  anđele

  kamenje

  biljke

  boga

   

   

  ljudi

  ljube

  anđele

  kamenje

  biljke

  životinje

  boga

   

   

  anđeli

  ljube

  kamenje

  biljke

  životinje

  ljude

  boga

   

   

  zemlja

  ljubi

  vodu

  vazduh

  svetlost

   

   

  voda

  ljubi

  vazduh

  svetlost

  zemlju

   

   

  vazduh

  ljubi

  svetlost

  zemlju

  vodu

   

   

  svetlost

  ljubi

  zemlju

  vodu

  vazduh

   

   

  sve

  ljubi

  svakog

  svako

  ljubi

  sve

   

   

  svako

  se

  ljubi

  sa

  svakim

   

   

  svi

  se

  ljube

  sa

  svima

   

   

  svako

  ljubi

  ljubav

  ljubav

  ljubi

  svakog

   

   

  ljubav

  ljubi

  slobodu

  i

  istinu

   

   

  sloboda

  ljubi

  istinu

  i

  ljubav

   

   

  istina

  ljubi

  ljubav

  i

  slobodu

   

   

  ljubeći

   

  sam

  sa

  svima

  sam

   

   

  ljubljen

   

  sam

  za

  sve

  sam

   

   

  ljubeći

  i

  ljubljen

   

  ljubim

  sve

  i

  svakog

   

   

  na

  sedamdeseti

  rođendan

  sam

  prošao

  40000

  kilometara

  drugog

  obilaska

  oko

  planete

  zemlje

   

  ostalo

  mi

  je

  još

  sedamdeset

  kilometara

  da

  drugi

  put

  obiđem

  planetu

  zemlju

  i

  drugi

  put

  nežnom

  ljubavlju

  zagrlim

  tu

  krhku

  lutalicu

   

   

  kada

  sam

  prvi

  put

  obišao

  planetu

  zemlju

  planetu

  zemlju

  sam

  preobrazio

  u

  ružu

   

   

  drugim

  obilaskom

  ću

  planetu

  zemlju

  preobraziti

  u

  pupoljak

  svemira

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  pupoljak

  svemira

   

   

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

  hej

   

   

  ljubim

  te

   

   

  ljubim

  vas

  odbačeni

  moji

   

  ljubim

  vas

  zabranjeni

  moji

   

  ljubim

  vas

  zatvoreni

  moji

   

  ljubim

  vas

  lažno

  optuženi

  moji

   

  ljubim

  vas

  koji

  ste

  izloženi

  pretnjama

  i

  nasilju

   

  ljubim

  vas

  gladni

  moji

   

  ljubim

  vas

  siromašni

  moji

   

  ljubim

  vas

  izbeglice

  moje

   

  ljubim

  sve

  vas

  koji

  ste

  izloženi

  okrutnosti

  komfora

  nasilnosti

  obrazovanja

  ništavilu

  administracije

   

   

  tim

  pre

  ljubim

  vas

  ljubavnici

  ljubavi

   

  ljubim

  vas

  radnici

  ljubavi

   

  ljubim

  vas

  sveštenici

  ljubavi

   

  ljubim

  vas

  pevači

  ljubavi

   

  ljubim

  vas

  umetnici

  ljubavi

   

  ljubim

  vas

  hodači

  ljubavi

   

   

  bože

  još

  jednom

  ti

  nežnim

  zagrljajem

  ljubavi

  svih

  bića

  želim

  srećan

  rođendan

   

   

  srećan

  ti

  rođendan

  planeto

  zemljo

  pupoljče

  svemira

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  TRI POZIVNICE

  3061. hodanje pupoljka hodanja
  3. decembar 2019.

   

  još

  dvadeset

  osam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  ljubiti

  ljubavlju

  svakog

  bića

  za

  ljubav

  svih

  bića

   

   

  1

  pozivam

  sva

  bića

  i

  tebe

  bilo

  ko

  da

  si

  da

  dođeš

  u

  četvrtak

  12

  decembra

  2019

  u

  podne

  ispred

  bivšeg

  hotela

  jugoslavije

  pa

  da

  zajedno

  odhodamo

  kilometar

  dva

  centrom

  svemira

  i

  da

  u

  jednom

  trenutku

  večnosti

  napravim

  poslednji

  korak

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  poslednji

  korak

  potvrđuje

  svaki

  korak

   

   

  svaki

  korak

  potvrđuje

  prvi

  korak

   

   

  sve

  u

  jednom

  je

  jedno

  u

  svemu

  je

   

   

  2

  pozivam

  sva

  bića

  i

  tebe

  bilo

  ko

  da

  si

  da

  dođeš

  u

  utorak

  31

  decembra

  2019

  u

  podne

  na

  kej

  oslobođenja

  u

  zemunu

  prekoputa

  okretnice

  autobusa

  88

  pa

  da

  zajedno

  odhodamo

  kilometar

  dva

  centrom

  svemira

  i

  da

  u

  jednom

  trenutku

  boga

  obeležim

  poslednji

  trenutak

  mog

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  poslednji

  trenutak

  potvrđuje

  svaki

  trenutak

   

   

  svaki

  trenutak

  potvrđuje

  prvi

  trenutak

   

   

  sve

  u

  jednom

  je

  jedno

  u

  svemu

  je

   

   

  3

  pozivam

  sva

  bića

  i

  tebe

  bilo

  ko

  da

  si

  u

  sredu

  1

  januara

  2020

  u

  podne

  ispred

  bivšeg

  doma

  vazduhoplovstva

  u

  zemunu

  pa

  da

  zajedno

  odhodamo

  kilometar

  dva

  srcem

  boga

  i

  tako

  započnem

  početak

  o

  kome

  sada

  ne

  znam

  još

  ništa

   

   

  početak

  slavi

  svaki

  i

  svačiji

  početak

   

   

  svaki

  i

  svačiji

  početak

  potvrđuje

  čednost

  samog

  početka

   

   

  sve

  u

  jednom

  je

  jedno

  u

  svemu

  je

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  KAP LJUBAVI

  3060. hodanje pupoljka hodanja
  2. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  devet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  živeti

  životom

  svih

  bića

  za

  život

  svakog

  bića

   

   

  volim

  te

  kogod

  da

  si

   

   

  kap

  moje

  ljubavi

  za

  tebe

  sam

   

   

  kap

  ljubavi

  je

  dovoljan

  da

  ljubav

  osete

  i

  sva

  bića

  i

  svemir

   

   

  svako

  biće

  je

  kap

  ljubavi

   

   

  svako

  biće

  su

  sva

  bića

   

   

  svako

  biće

  je

  svemir

   

   

  voleti

  sve

  i

  svakog

  predhodi

  svemu

  pa

  i

  neprestanim

  sukobima

   

   

  bezrezervna

  ljubav

  svemu

  i

  svakom

  sam

   

   

  bezinteresna

  ljubav

  svemu

  i

  svakom

  sam

   

   

  bezrazložna

  ljubav

  svemu

  i

  svakom

  sam

   

   

  bezbrižna

  ljubav

  svemu

  i

  svakom

  sam

   

   

  ljubav

  nikad

  ne

  umire

   

   

  ljubav

  je

  jedini

  put

   

   

  hladno

  je

  i

  promiče

  kišica

  ipak

  mi

  se

  stopala

  i

  kolena

  zagrevaju

  od

  hodanja

   

   

  u

  stanu

  mi

  je

  hladno

  jer

  nema

  centralnog

  grejanja

  a

  ja

  se

  mučim

  sa

  mojim

  grejnim

  telima

  na

  struju

  jer

  ne

  mogu

  ravnomerno

  da

  ih

  tempiram

  a

  pogotovo

  se

  osećam

  bedno

  i

  nemoćno

  jer

  je

  to

  moje

  grejanje

  a

  je

  ne

  podnosim

  ništa

  šta

  je

  moje

   

   

  beda

  je

  duboka

  stvar

  i

  uvek

  me

  podseća

  na

  moju

  nesposobnost

  za

  život

  ali

  tim

  pre

  još

  više

  volim

  bilo

  koga

  i

  još

  više

  verujem

  u

  kap

  ljubavi

   

   

  uvek

  ponavljam

  da

  i

  sve

  moje

  muke

  čine

  lepotu

  pevanja

  i

  da

  sve

  te

  muke

  božije

  čine

  dobrotu

  umetnosti

   

   

  beda

  i

  muke

  me

  uvek

  podsećaju

  na

  sve

  one

  i

  na

  sva

  ona

  bića

  koja

  koja

  se

  mnogo

  više

  muče

  nego

  ja

   

   

  džulijan

  asanž

   

   

  izbeglice

   

   

  i

   

   

  onda

  bog

   

   

  čudo

  na

  novobeogradskom

  keju

   

   

  mladi

  izbeglica

  se

  greje

  pored

  vatrice

  ispod

  nevelikog

  drveta

  povremeno

  se

  penjući

  uz

  kej

  da

  se

  malo

  ugreje

  i

  iznutra

   

   

  bože

  kako

  mu

  nije

  hladno

   

   

  bože

  dokle

  će

  biti

  tu

  pored

  vatrice

   

   

  slomio

  sam

  se

  ali

  onda

  u

  svom

  iskustvu

  prepoznah

  glas

  boga

   

   

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  mladom

  izbeglici

  nije

  hladno

  jer

  ima

  cilj

  i

  taj

  cilj

  ga

  greje

  iznutra

  i

  ne

  samo

  da

  ga

  greje

  iznutra

  nego

  ga

  i

  čini

  bogom

   

   

  hej

  ti

  kogod

  da

  si

  volim

  te

  još

  više

  jer

  baš

  ti

  kap

  ljubavi

  si

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JOŠ STO KILOMETRA NEK IDE ŽIVOT

  3059. hodanje pupoljka hodanja
  30. novembar 2019.

  još

  trideset

  jedan

  dan

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  svemirsko

  svi

  za

  jednog

  i

  jadan

  za

  sve

   

   

  još

  10

  kilometara

  je

  iza

  mene

   

   

  još

  100

  kilometara

  ispred

  mene

   

   

  sve

  je

  neopisivo

  jednostavno

  i

  neizrecivo

  teško

   

   

  sijalo

  je

  sunce

  ali

  me

  je

  vetar

  produvao

   

   

  hodao

  sam

  sa

  mnogo

  brige

  a

  tamo

  gde

  je

  brige

  nema

  uživanja

  a

  tamo

  gde

  nema

  uživanja

  nema

  ni

  podavanja

  a

  tamo

  gde

  nema

  podavanja

  nema

  ni

  spajanja

  a

  tamo

  gde

  nema

  spajanja

  nema

  bogme

  ni

  smisla

   

   

  ipak

  sam

  hodao

  i

  bez

  smisla

  i

  bez

  spajanja

  i

  bez

  podavanja

  i

  bez

  uživanja

  i

  ishodao

  novih

  deset

  kilometara

   

   

  pročitao

  sam

  molitvenik

  moje

  familije

  iz

  2002

  godine

  to

  je

  jedna

  papirna

  traka

  sa

  imenima

  pedesetak

  bliskih

  ljudi

   

   

  bilo

  mi

  je

  lepo

  da

  ih

  se

  setim

  iako

  se

  skoro

  ni

  sa

  kim

  od

  njih

  više

  ni

  ne

  čujem

  ni

  ne

  vidim

   

   

  zaista

  je

  život

  čudo

  i

  treba

  ga

  samo

  živeti

   

   

  da

  je

  kuća

  dobra

  stvar

  i

  vuk

  bi

  je

  imao

  rekao

  mi

  je

  moj

  dragi

  prosjak

  na

  keju

   

   

  u

  odlasku

  sam

  primetio

  starije

  drugare

  iz

  kraja

  kako

  se

  pripremaju

  da

  na

  ledini

  igraju

  fudbal

  na

  male

  goliće

   

   

  u

  povratku

  sam

  zastao

  da

  ih

  gledam

  kako

  uživaju

  u

  igri

  ali

  i

  kurčenju

  i

  neprestanim

  duhovitim

  prepirkama

   

   

  danima

  ne

  progovorim

  ni

  reč

  ni

  sa

  kim

  pa

  sam

  sve

  vreme

  uživao

  u

  devojkama

  i

  mladićima

  koji

  su

  me

  trčeći

  obilazili

  na

  tartan

  stazi

   

   

  nadam

  se

  da

  ću

  izdržati

  i

  da

  nikad

  neću

  ni

  izneveriti

  ni

  odustati

   

   

  sada

  uz

  vino

  i

  pevanja

  i

  današnje

  3059

  nebezbrižno

  hodanje

  mi

  se

  čini

  veličanstvenim

   

   

  često

  uživanju

  podavanju

  spajanju

  smislu

  predhodi

  istrajavanje

  u

  nesavladivom

  neshvatljivom

  nemogućem

   

   

  jednom

  rečju

  u

  jebanju

  i

  reči

  jebanje

   

   

  jebanje

  je

  jedina

  svetinja

  života

   

   

  ljubim

  te

  ljubim

  jebanje

   

   

  jebanje

  je

  jedinstvo

  slobode

  bratstva

  i

  jednakosti

   

   

  jebanje

  je

  slava

  ženskog

  i

  muškog

   

   

  jebanje

  je

  čednost

  druženja

  svih

  bića

   

   

  jebanje

  je

  odanost

  svakog

  bića

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  PUPOLJAK HODANJA I TRI HILJADE PEDESET OSMOG DANA PUPOLJKA HODANJA

  3058. hodanje pupoljka hodanja
  29. novembar 2019.

  još

  trideset

  dva

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  odanost

  žigola

   

   

  juče

  sam

  pokisao

  hvala

  bogu

   

   

  u

  hodanju

  mi

  nije

  bilo

  hladno

  ali

  sam

  uveče

  osetio

  hladnoću

  u

  telu

  i

  u

  inače

  mi

  hladnim

  stopalama

  i

  kolenima

  i

  u

  hladnom

  stanu

  mom

  hvala

  bogu

   

   

  pomislio

  sam

  da

  ću

  se

  opet

  razboleti

  i

  da

  neću

  moći

  da

  obiđem

  planetu

  zemlju

  do

  12

  decembra

  kad

  sam

  zamislio

  da

  napravim

  poslednji

  korak

  hvala

  bogu

   

   

  nadam

  se

  da

  se

  neću

  razboleti

  a

  pišem

  o

  tome

  jer

  i

  to

  je

  pupoljak

  hodanja

  hvala

  bogu

   

   

  krhkost

  hvala

  bogu

   

   

  pupoljak

  hodanja

  je

  kao

  i

  pupoljak

  pahulja

  moje

  ukupno

  delo

  sama

  krhkost

  hvala

  bogu

   

   

  kao

  život

  i

  kao

  svemir

  pupoljak

  hodanja

  je

  krhkost

  sama

  hvala

  bogu

   

   

  treba

  da

  kupim

  nove

  patike

  jer

  mokre

  patike

  preko

  noći

  ne

  mogu

  da

  se

  osuše

  a

  da

  počnem

  hodanje

  u

  mokrim

  patikama

  nekako

  i

  nejde

   

   

  sve

  ovo

  o

  patikama

  pevam

  jer

  i

  to

  je

  pevanje

  i

  to

  je

  pupoljak

  hodanja

  hvala

  bogu

   

   

  krhkost

  planete

  zemlje

  sam

  hvala

  bogu

   

   

  svi

  koraci

  pupoljka

  hodanja

  su

  moji

  zagrljaji

  kojima

  ljubim

  planetu

  zemlju

  hvala

  bogu

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  i

  verujem

  da

  to

  planeti

  zemlji

  znači

  mnogo

  više

  nego

  sva

  znanja

  o

  njoj

   

   

  kad

  neko

  kaže

  ja

  sam

  vinsent

  van

  gog

  to

  više

  potvrđuje

  vinsenta

  vana

  goga

  od

  svih

  znanja

  i

  tumačenja

  vinsenta

  van

  goga

   

   

  kad

  neko

  kaže

  ja

  sam

  svemir

  to

  više

  čini

  svemir

  od

  sve

  kosmogonije

  i

  nauke

   

   

  kad

  ja

  kažem

  ja

  sam

  bog

  verujem

  da

  to

  više

  prija

  bogu

  od

  svih

  teologija

  i

  religija

  zajedno

  hvala

  ti

  hvala

  ti

  bože

  moj

   

   

  kupio

  sam

  ih

  dvadeset

  i

  devete

  patike

  pupoljka

  hodanja

  hvala

  bogu

   

   

  ljubim

  vas

  svih

  dvadeset

  devet

  patika

  pupoljka

  hodanja

  vi

  ste

  mi

  pomogli

  da

  deset

  godina

  obilazim

  planetu

  zemlju

  tabanajući

  ritmom

  svih

  bića

  u

  srcu

  svemira

  hvala

  bogu

   

   

  ja

  zaista

  verujem

  da

  je

  bog

  živ

  i

  da

  živi

  u

  meni

  pevajući

  sebe

  i

  ovim

  mojim

  rečima

  hvala

  ti

  bože

  hvala

  ti

   

   

  ja

  sam

  bog

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  ljuljaj

  me

  nežno

  na

  tvojim

  grudima

  hoću

  bože

  i

  hvala

  ti

  bože

  što

  mi

  se

  podaješ

  da

  te

  baš

  ja

  nežno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PUPOLJAK HODANJA

  3057. hodanje pupoljka hodanja
  28. novembar 2019.

  još

  trideset

  tri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  čednost

  kurve

   

   

  još

  33

  dana

  hej

   

   

  još

  15

  dana

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  3619

  dana

  je

  iza

  mene

  33

  dana

  ispred

  mene

   

   

  3619/33

  dan

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  eto

  ko

  sam

  pokiso

  do

  gole

  kože

   

   

  sve

  je

  tako

  tanano

   

  krhko

   

  isprepletno

   

  jedno

  drugim

  ljubljeno

   

   

  pupoljkom

  hodanja

  hodam

  telom

  osećanjima

  mišljenjem

  voljom

  verom

  ljubavlju

  stvaranjem

   

   

  pupoljak

  hodanja

  hodam

  sedmoricom

  ruže

  lutanja

  lutalicom

  filozofom

  pesnikom

  umetnikom

  monahom

  prosjakom

  ludom

   

  sedmoricom

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  vrtlarem

  mistikom 

  hodačem

  ljubavnikom

  čobaninom

  herojem

  rudarem 

   

  sedmoro

  pupoljka

  hodanja

  kurvom

  dobrim

  detetom

  odbeglim

  detetom

  zatvorenikom

  dečavojčicom

  pacifistom

  boginjom

   

   

  pupoljkom

  hodanja

  hodam

  mineralima

  biljkama

  duhovima

  prirode

  životinjama

  ljudima

  anđelima

  bogom

   

   

  pupoljak

  hodanja

  narodno

  hodanje

  ili

  oslobađajuće

  hodanje

   

  pupoljak

  hodanja

  akademsko

  hodanje

  ili

  hodočasničko

  hodanje

   

  pupoljak

  hodanja

  talentovano

  hodanje

  ili

  hodanje

  kao

  umetnost

   

  pupoljak

  hodanja

  genijalno

  hodanje

  ili

  hrabro

  hodanje

   

  pupoljak

  hodanja

  anonimno

  hodanje 

  ili

  svemirsko

  hodanje

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  svih

  bića

  ili

  preobražavajuće

  hodanje

   

  pupoljak

  hodanja

  večno

  hodanje

  ili

  venčavajuće

  hodanje

   

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  koji

  mi

  daju

  svoj

  život

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  koji

  su

  me

  naučili

  teoriji

  i

  meta

  nivou

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  koje

  poštujem

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  kojima

  se

  divim

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  koje

  volim

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  one

  koje

  obožavam

   

  pupoljak

  hodanja

  hodanje

  za

  onog

  sa

  kojim

  se

  poistovećujem

   

   

  najvažnije

  za

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  i

  pesmu

  pupoljak

  hodanja

  ili

  svakog

  trena

  bog

  je

  da

  pevam

  stvaram

  hodam

   

  još

  važnije

  je

  da

  bog

  peva

  stvara

  ljubi

  mnome

   

  a

  najvažnije

  je

  da

  ljubim

  boga

  tebe

  i

  sva

  bića

  sve

  dok

  se

  ti

  i

  sva

  bića

  ne

  preobrazite

  u

  boga

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PUPOLJAK HODANJA

  3056. hodanje pupoljka hodanja
  27. novembar 2019.

  još

  trideset

  četiri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  obuhvatanje

  neobuhvatljivog

   

   

  pupoljak

  hodanja

  je

  umetnost

  svih

  bića

  i

  čine

  ga

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  obilazak

  planete

  zemlje

  u

  samom

  srcu

  svemira

  i

  sveljubavi

   

   

  deset

  godina

  hodanja

  12.9

  kilometara

  hodanja

  dnevno

  u

  proseku

  osim

  nedelje

   

   

  ljubljenje

  i

  venčavanje

  istetovirane

  reči

  ljubljenje

  i

  venčavanje

  na

  mojim

  nogama

  na

  kojima

  su

  već

  istetovirane

  reči

  plesanje

  i

  pevanje

  kojima

  sam

  hodao

  ružu

  lutanja

   

   

  dobri

  hodač

  crtež

  dobrog

  hodača

  svakog

  dana

  deset

  godina

  na

  kome

  piše

  broj

  pređenih

  kilometara

  za

  taj

  dan

   

  raširene

  ruke

  bogu

  svemiru

  svim

  bićima

  i

  tebi

   

   

  lice

  hodanja

  fotografije

  lica

  deset

  godina

  svakog

  dana

   

  bivanje

  licem

   

  pevanje

  licem

   

  stvaranje

  licem

   

  hodanje

  licem

   

  ljubljenje

  licem

   

   

  pupoljak

  dana

  fotografija

  dana

  svakog

  dana

  tokom

  deset

  godina

   

   

  pupoljak

  svih

  bića

  stvaranje

  prvog

  bića

  svih

  bića

  pupoljka

  svih

  bića

   

   

  86400

  umetnost

  svake

  sekunde

  u

  danu

   

   

  himna

  slobode

  svih

  bića

  pupoljak

  hodanja

  je

  himna

  slobode

  svih

  bića

   

   

  lice

  boga

  desetak

  preostalih

  fotografija

  lica

  hodanja

  svakog

  dana

  kao

  lica

  boga

   

  bivanje

  licem

  boga

   

  pevanje

  licem

  boga

   

  stvaranje

  licem

  boga

   

  hodanje

  licem

  boga

   

  ljubljenje

  licem

  boga

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  najvažnije

  je

  da

  pevam

  stvaram

  hodam

  i

  ljubim

  boga

   

  još

  važnije

  je

  da

  sam

  i

  sam

  bog

  jer

  ako

  nisam

  bog

  onda 

  izdajem

  boga

   

  jedan

  je

  bog

   

  sve

  je

  bog

   

  ja

  sam

  bog

   

   

  pupoljak

  hodanja

  ili

  svakog

  trena

  bog

  dve

  godine

  pevanja

  pevanjima

  o

  drugom

  obilasku

  planete

  zemlje

  i

  drugom

  desetogodišnjem

  hodanju

   

   

  64

  pupoljka

  pevaju

  za

  pupoljak

  svih

  bića

  64

  desetogodišnje

  slike

  kojima

  sam

  prosio

  novac

  za

  pupoljak

  hodanja

   

  umetnost

  pupljenja

  novca

  i

  pupljenje

  umetnosti

  novca

   

   

  svemir

  planeta

  sva

  bića

  svemir

   

  planeta

   

  sva

  bića

   

  sveto

  trojstvo

  kojima

  pevam

  stvaram

  hodam

  i

  za

  koje

  pevam

  stvaram

  hodam

   

   

  vertikala

  pevanja

  pisanje

  vertikalom

  u

  slavu

  svake

  reči

  jer

  svaka

  reč

  je

  pesma

  a

  svaka

  pesma

  bog

   

  pisanje

  vertikalom

  je

  jedna

  od

  najhrabrijih

  odluka

  u

  mom

  životu

   

   

  nežno

  ljuljanje

  boga

  na

  mojim

  grudima

  sama

  milina

  milina

  boga

  je

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  DESET GODINA HODANJA

  3055. hodanje pupoljka hodanja
  26. novembar 2019.

  još

  trideset

  pet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  naručje

  nespoznatljivog

   

   

  danas

  ću

  izabrati

  samo

  tri

  četiri

  pevanja

  iz

  svake

  godine

  desetogodišnjeg 

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  2010

  godina 

   

  hodam

  u

  centru

  svemira

   

   

  za

  razliku

  od

  prvog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  prvi

  put

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  je

  metahodanje

   

   

  2011

  godina

   

  tek

  kada

  se

  susretnem

  sa

  nekim

  uvidim

  da

  sam

  otišao

  jako

  daleko

   

   

  gramatika

  mog

  jezika

  izvire

  iz

  matematike

  mojih

  koraka

   

   

  iza

  svakog

  mog

  koraka

  ostaje

  zakopano

  blago

   

   

  2012

  godina

   

  da

  nije

  bilo

  hodanja

  ne

  bih

  spoznao

  sve

   

   

  biće

  sam

  koje

  hoda

  za

  sva

  bića

  biće

  u

  kome

  hodaju

  sva

  bića

   

   

  ovim

  hodanjem

  od

  slavije

  do

  kalemegdana

  pupoljak

  hodanja

  proglašavam

  himnom

  slobode

  svih

  bića

  tako

  sam

  posle

  skoro

  tri

  godine

  hodanja

  današnjim

  874

  hodanjem

  došao

  do

  osnovne

  ideje

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  2013

  godina

   

  obožavam

  put

  put

  me

  obožio

   

   

  jedino

  se

  u

  hodanju

  osećam

  kod

  kuće 

   

   

  življenjem

  imam

  iskustvo

  boga

   

  hodanjem

  dodirujem

  boga

   

  stvaranjem

  živim

  boga

   

  pevanjem

  sam

  bog

   

   

  2014

  godina

   

  pesnik

  sam

  jer

  samo

  jesam

   

  umetnik

  sam

  zbog

  toga

  kako

  jesam

   

  hodač

  sam

  sam

  zbog

  toga

  zašto

  jesam

   

   

  moj

  jezik

  je

  jezik

  svih

  bića

  jedinstvo

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  hodačka

  samoća

  me

  je

  ohrabrila

  da

  se

  ne

  udružujem

  i

  da

  otkrijem

  da

  je

  svako

  udruživanje

  seme

  svih

  podela

   

   

  lutalice

  su

  sveštenici

  spajanja

  spajanje

  prethodi

  rađanju

   

   

  sebe

  vidim

  u

  svim

  vrstama

  hodanja

  ali

  najviše

  u

  hodanju

  kao

  umetnosti

   

   

  2015

  godina

   

  sporim

  hodanjem

  najlepše

  tihujem

   

   

  svakim

  korakom

  kružim

  oko

  planete

   

   

  jako

  sam

  srećan

  što

  skoro

  uopšte

  više

  ne

  ulazim

  u

  ničije

  kuće

  i

  stanove

  to

  neulaženje

  zovem

  kuća

  vazduha

   

   

  srećan

  sam

  što

  više

  ne

  koristim

  pasoš

  i

  ne

  krećem

  se

  po

  državama

  i

  na

  taj

  način

  uništavam

  lepotu

  bića

  planete

  zemlje

  koja

  je

  više

  u

  svakoj

  travki

  nego

  u

  bilo

  kojoj

  državi

  to

  zovem

  planeta

  slobode

   

   

  hodajući

  s

  bogom

  hodajući

  bog

  postah

   

   

  2016

  godina

   

  čudesan

  je

  pupoljak

  hodanja

  neprimetan

  kao

  bog

   

   

  pupoljkom

  hodanja

  drugi

  put

  obilazim

  planetu

  zemlju

  stvarajući

  od

  svemira

  pupoljak 

   

   

  pola

  kile

  pesme

  pod

  mišku

  pa

  niz

  put

   

   

  2017

  godina

   

  kad

  se

  posle

  sat

  dva

  hodanja

  uskladim

  sa

  ritmom

  svemira

  osećam

  centar

  svemira

  sam

   

   

  hodanje

  me

  je

  naučilo

  slaganju

   

   

  o

  pupoljku

  hodanja

  nisam

  vodio

  mnogo

  računa

  jer

  je

  njegova

  važnost

  u

  nevažnosti

   

   

  ako

  vidiš

  nekog

  pozdravi

  nekog

  i

  reci

  mu

  da

  sam

  postao

  bog

  16:40

  5

  novembar

  2017

  godine

   

   

  2018

  godina

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  bivanje

  bivanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  pevanje

  pevanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  stvaranje

  stvaranje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  hodanje

  hodanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  ljubljenje

  ljubljenje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

   

  juče

  sam

  otkrio

  da

  je

  smisao

  pupoljka

  hodanja

  u

  tome

  što

  sam

  posle

  2550

  hodanja

  na

  2551

  hodanju

  sa

  dubokom

  zahvalnošću

  i

  radošću

  jer

  sam

  i

  sam

  bog

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  počeo

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  da

  ljuljam

  boga

  na

  mojim

  grudima

   

   

  2019

  godina

   

  ljubav

  je

  najveća

  pobuna

   

   

  smrt

  sebe

  vaskrsenje

  boga

  je

   

   

  doći

  u

  središte

  sebe

  znači

  postati

  bog

   

   

  pesma

  moja

  dah

  boga

  je

   

   

  dati

  svoj

  život

  ljubavi

  zar

  ima

  lepšeg

  života

   

  dati

  svoju

  ljubav

  bogu

  zar

  ima

  lepše

  ljubavi

   

  dati

  svog

  boga

  za

  boga

  zar

  ima

  lepšeg

  boga

   

   

  16:55

  26

  novembar

  2019

   

   

  još

  deset

  kilometara

  obilaženja

  planete

  zemlje

  je

  iza

  mene

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  2019. GODINA ILI DESETA GODINA PUPOLJKA HODANJA

  3054. hodanje pupoljka hodanja
  25. novembar 2019.

  još

  trideset

  šest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  i

  svesno

  i

  nesvesno

  ponavljanje

   

   

  2019

  godina

  pupoljka

  hodanja

  slede

  pevanja

  iz

  knjige

  pupoljak

  hodanja

  ili

  svakog

  trena

  bog

   

   

  ljubav

  je

  najveća

  pobuna

   

   

  smrt

  sebe

  vaskrsenje

  boga

  je

   

   

  radujem

  li

  se

  bog

  sam

   

   

  bog

  sam

  ne

  da

  bih

  izbegao

  svoju

  krivicu

  nego

  da

  zbog

  svoje

  krivice

  ne

  bih

  izbegao

  da

  budem

  bog

   

   

  doći

  u

  središte

  sebe

  znači

  postati

  bog

   

   

  kažu

  da

  svi

  brojevi

  teže

  broju

  jedan

   

  kao

  što

  sve

  reči

  teže

  jednoj

  reči

   

  kao

  što

  sve

  teži

  bogu

   

   

  pesma

  moja

  dah

  boga

  je

   

   

  svi

  koraci

  izlaze

  iz

  prvog

  koraka

   

  svi

  koraci

  izlaze

  jedan

  iz

  drugog

   

  svi

  koraci

  se

  ulivaju

  u

  sledeći

  korak

   

  svaki

  sledeći

  korak

  se

  sve

  više

  i

  više

  udaljuje

  od

  prvog

  koraka

  ali

  gle

  čuda

  koliko

  se

  više

  udaljuje

  od

  prvog

  koraka

  približujući

  se

  poslednjem

  koraku

  svaki

  korak

  sve

  više

  potvrđuje

  prvi

  korak

   

   

  ako

  sam

  važan

  ne

  mogu

  naslutiti

  boga

  ni

  verovati

  u

  boga

  a

  kamoli

  biti

  bog

   

   

  samo

  me

  ti

  boginjo

  voliš

  kad

  kažem

  ja

  sam

  bog

  svi

  ostali

  se

  odljube

  kad

  im

  kažem

  da

  sam

  bog

   

   

  podela

  sveta

  na

  živi

  i

  mrtvi

  svet

  je

  najveći

  zločin

  koji

  je

  čovek

  načinio

   

  zločin

  svih

  zločina

  koji

  čoveku

  omogućava

  da

  bez

  griže

  savesti

  čini

  sve

  ostale

  zločine

  u

  cilju

  svog

  komfora

   

   

  dati

  svoj

  život

  ljubavi

  zar

  ima

  lepšeg

  života

   

  dati

  svoju

  ljubav

  bogu

  zar

  ima

  lepše

  ljubavi

   

  dati

  svog

  boga

  za

  boga

  zar

  ima

  lepšeg

  boga

   

   

  biti

  dobar

  na

  ovom

  svetu

  napisao

  sam

  9

  novembra

  1991

  prvog

  dana

  ruže

  lutanja

   

  biti

  blag

  na

  ovom

  svetu

  zapevao

  sam

  dvadeset

  osam

  godina

  kasnije

  24

  avgusta

  2019

  3523

  dana

  pupoljka

  hodanja

   

  dvadeset

  osam

  godina

  od

  biti

  dobar

  na

  ovom

  svetu

  do

  biti

  blag

  na

  ovom

  svetu

   

   

  kada

  sam

  9

  novembra

  1972

  otišao

  na

  služenje

  zatvorske

  kazne

  u

  sremsku

  mitrovicu

  ja

  tada

  nisam

  znao

  da

  će

  sedamnaest

  godina

  kasnije

  1989

  biti

  srušen

  berlinski

  zid

  niti

  da

  ću

  devetnaest

  godina

  kasnije

  9

  novembra

  1991

  krenuti

  na

  ružu

  lutanja

  prvo

  desetogodišnje

  hodanje

  niti

  da

  će

  se

  danas

  slaviti

  trideset

  godina

  od

  rušenja

  berlinskog

  zida

  a

  da

  ću

  ja

  danas

  slaviti

  četrdeset

  sedam

  godina

  od

  odlaska

  u

  zatvor

  i

  dvadeset

  osam

  godina

  od

  polaska

  na

  ružu

  lutanja

  prvo

  desetogodišnje

  hodanje

  niti

  da

  ću

  danas

  pedeset

  dva

  dana

  do

  kraja

  pupoljka

  hodanja

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  slaviti

  dan

  svih

  bića

  za

  koji

  sam

  pre

  neku

  godinu

  proglasio

  9

  novembar

   

  i

   

  gle

  čuda

  9

  novembra

   

  ovog

  trena

  18:18

  9

  novembra

  2019

  svaki

  dan

  u

  godini

  oduvek

  i

  zauvek

  proglašavam

  danom

  boga

   

   

  16:50

  25

  novembar

  2019

   

   

  još

  deset

  kilometara

  obilaženja

  planete

  zemlje

  je

  iza

  mene

  i

  ovoga

  dana

   

   

  dana

  boga

   

   

  živeo

  život

   

   

  živela

  ljubav

   

   

  živeo

  bog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  2018. GODINA ILI DEVETA GODINA PUPOLJKA HODANJA

  3053. hodanje pupoljka hodanja
  23. novembar 2019.

  još 

  trideset

  osam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  preobraziti

  se

   

   

  2018

  godina

  pupoljka

  hodanja

  slede

  pevanja

  iz

  knjige

  pupoljak

  hodanja

  ili

  svakog

  trena

   

  bog

   

   

  nema

  nikog

  da

  mi

  kaže

  kako

  da

  budem

  bog

  a

  to

  mi

  neće

  reći

  ni

  bog

  jer

  tako

  sam

  jedino

  bog

  kad

  se

  sam

  usudim

  da

  budem

  bog

   

   

  razoružanje

  čoveka

  vodi

  bogu

   

   

  razapetost

  ujedinjuje

   

   

  sve

  što

  govorim

  govori

  bog

   

   

  volim

  da

  pevam

  vertikalom

  pesme

  samo

  sa

  jednom

  rečju

  u

  stihu

   

   

  obično

  i

  mističko

  su

  moj

  kanon

   

  obično

  me

  smiruje

   

  mističko

  me

  zanosi

   

   

  običnim

  sam

  nevažan

   

  mističkim

  sam

  bog

   

   

   običnost

  je

  hrabrost

  moja

   

  mističnost

  je

  krhkost

  moja

   

   

  obično

  je

  dobrota

  moja

   

  mističko

  je

  lepota

  moja

   

   

  obično

  je

  stvaranje

  moje

   

  mističko

  je

  pevanje

  moje

   

  obično

  i

  mističko

  je

  hodanje

  moje

   

   

  neprestano

  sam

  običan

  i

  to

  je

  mistika

  moja

   

  neprestano

  sam

  mističan

  i

  to

  je

  običnost

  moja

   

   

  pružanje

  koraka

  je

  velika

  dobrota

  osetio

  sam

  to

  na

  ovoj

  stazi

   

   

  ljubav

  se

  nikome

  ne

  može

  oduzeti

   

  ljubav

  se

  nikom

  ne

  može

  nametnuti

   

   

  seks

  je

  još

  neotkriveni

  bog

   

   

  ne

  postoji

  ništa

  čednije

  od

  seksa

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  juče

  sam

  pomislio

  da

  ime

  miroslav

  mandić

  bog

  promenim

  u

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  25

  jun

  2018

   

   

  bog

  je

  neuporedivo

  krhkije

  biće

  od

  svih

  njegovih

  bića

  i

  zato

  je

  bog

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  jer

  iza

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  ne

  stoji

  niko

  ni

  na

  ovom

  ni

  na

  onom

  svetu

  nego

  samo

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  bivanje

  bivanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  pevanje

  pevanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  stvaranje

  stvaranje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  hodanje

  hodanje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

  bog

  je

  sve

  više

  moje

  ljubljenje

  ljubljenje

  moje

  sve

  više

  je

  bog

   

   

  da

  li

  sam

  ja

  to

  juče

  uz

  svetlost

  sveće

  mirisa

  belih

  zimskih

  ruža

  božijeg

  bluza

  i

  jebežljivog

  vina

  odlučio

  da

  sva

  sledeća

  pevanja

  do

  kraja

  pesme

  pupoljka

  hodanja

  ili

  svakog

  trena

  bog

  budu

  pevana

  u

  formi

  vertikale

  22

  novembar

  2018

   

   

  ruža

  lutanja

  ruža

  čoveka

   

   

  pupoljak

  hodanja

  pupoljak

  boga

   

   

  juče

  sam

  otkrio

  da

  je

  smisao

  pupoljka

  hodanja

  u

  tome

  što

  sam

  posle

  2550

  hodanja

  na

  2551

  hodanju

  sa

  dubokom

  zahvalnošću

  i

  radošću

  jer

  sam

  i

  sam

  bog

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  počeo

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  da

  ljuljam

  boga

  na

  mojim

  grudima

   

   

  2018

  sam

  prešao

  4176

  kilometara

  sa

  prosekom

  od

  13167

  dnevnih

  kilometara

   

   

  15:40

  23

  novembar

  2019

   

   

  još

  deset

  kilometara

  obilaženja

  planete

  zemlje

  je

  iza

  mene

   

   

  sam

   

   

  bog

   

   

  usne

  na

  usnama

   

   

  živeo

  život

   

   

  živela

  ljubav

   

   

  živeo

  bog

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  2017. GODINA ILI OSMA GODINA PUPOLJKA HODANJA

  3052. hodanje pupoljka hodanja
  22. novembar 2019.

  još

  trideset

  devet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neizneveriti

   

   

  2017

  godina

  pupoljka

  hodanja

  slede

  blaženstva

  iz

  knjige

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  kada

  bi

  ljudi

  znali

  šta

  znači

  reč

  put

  nikada

  ne

  bi

  bilo

  rata

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  ukorak

  mistikom

  istovetnosti

   

   

  ja

  nisam

  čovek

  ja

  sam

  dobri

  hodač

  obe

  ruke

  raširio

  sam

  svima

  u

  telu

  mi

  svemir

  u

  srcu

  ljubav

  u

  mozgu

  bog

   

   

  sledeći

  korak

  je

  blaženstvo

   

   

  bez

  obzira

  na

  malodušnost

  ja

  sam

  oduvek

  i

  zauvek

  prvi

  korak

   

  bez

  obzira

  na

  posrnuća

  ja

  sam

  oduvek

  i

  zauvek

  svaki

  korak

   

  bez

  obzira

  na

  iscrpljenost

  ja

  sam

  oduvek

  i

  zauvek

  poslednji

  korak

   

   

  domaćin

  putevima

   

  stranac

  pred

  pragom

   

  srodna

  duša

  svakom

   

   

  širokim

  putem

  ka

  svim

  bićima

  svako

  biće

  je

  sve

  važnije

  a

  bog

  je

  sve

  manje

  važan 

   

  uskom

  stazom

  ka

  bogu

  svako

  biće

  je

  sve

  manje

  važno

  a

  bog

  je

  sve

  važniji

   

   

  uzbuđivali

  su

  me

  načini

  hodanja

  još

  više

  ljudi

  koji

  su

  hodali

  na

  najbolji

  i

  najlepši

  način

   

   

  najvažnije

  za

  hodanje

  je

  preobraženje

  hodanja

  u

  pevanje

   

  pevanja

  u

  ljubljenje

   

  ljubljenja

  u

  boga

   

   

  muzika

  hodanja

  je

  muzika

  vaskrsnuća

  misleći

  ovih

  dana

  o

  tome

  zašto

  ne

  idem

  na

  sahrane

  u

  jednom

  trenutku

  sam

  osetio

  da

  je

  to

  zato

  što

  ne

  želim

  nikoga

  da

  sahranim

  nego

  želim

  svakoga

  da

  vaskrsnem

   

   

  kad

  se

  posle

  sat

  dva

  hodanja

  uskladim

  sa

  ritmom

  svemira

  osećam

  centar

  svemira

  sam

   

  kad

  se

  posle

  sat

  dva

  hodanja

  prokrvi

  celo

  telo

  osećam

  sva

  dobrota

  svemira

  je

  u

  meni

   

  kad

  se

  posle

  sat

  dva

  hodanja

  blagi

  osmeh

  pojavi

  na

  licu

  osećam

  ljubav

  sam

  koja

  ljubi

   

   

  hodanje

  me

  je

  naučilo

  slaganju

   

  korak

  koraku

  hodanje

  je

   

   

  u

  mladosti

  nikad

  ne

  bih

  pomislio

  da

  je

  od

  tako

  velike

  samoće

  sačinjeno

  pevanje

   

  niti

  da

  od

  tako

  velike

  odbačenosti

  nastaje

  stvaranje

   

  niti

  da

  je

  u

  hodanju

  tako

  velika

  muzika

   

  niti

  da

  je

  tako

  jednostavno

  biti

  bog

   

   

  o

  pupoljku

  hodanja

  nisam

  vodio

  mnogo

  računa

  jer

  je

  njegova

  važnost

  u

  nevažnosti

   

   

  ako

  vidiš

  nekog

  pozdravi

  nekog

  i

  reci

  mu

  da

  sam

  postao

  bog

  16:40

  5

  novembar

  2017

  godine

   

   

  samo

  skromnošću

  ka

  onom

  jablanu

   

   

  mnogo

  više

  volim

  prirodu

  hodanja

  nego

  hodanje

  u

  prirodi

   

  priroda

  hodanja

  je

  hodanje

  svemirom

   

   

  danas

  sam

  prvi

  put

  hodao

  sa

  istetoviranim 

  rečima

  ljubljenje

  i

  venčavanje

  na

  nogama

   

   

  2017

  sam

  prešao

  4560

  kilomatara

  sa

  prosekom

  od

  13.157

  dnevnih

  kilometara

   

   

  15:05

  22

  novembar

  2019

   

   

  još

  deset

  kilometara

  obilaženja

  planete

  zemlje

  je

  iza

  mene

   

   

  na

  današnji

  dan

  pre