PUPOLJAK HODANJA

pupoljak hodanja

ili

svakog trena bog

je

pesma o pupoljku hodanja

prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

prvi put drugom obilasku planete zemlje

2010-2020

 

pupoljku hodanja

sam do sada pevao u pesmi miroslav mandić bog

i

tekstovima pupoljak svih bića

na ovom linku su pevanja poslednjih

dve godine i dva meseca pupoljka hodanja

a

  Ti
  si

  255589

  pupoljak

  DVADESET ČETVRTOG DANA LETA

  2627. hodanje pupoljka hodanja
  14. jul 2018.

  bog 

  seks

  novac

   

   

  tri najveća tabua

   

   

  ja sam bog

   

  ja sam seks

   

  ja sam novac

   

   

  danas sam napravio petsto šezdeset petu fotografiju lica jednog čoveka

  14. jul 1971 - 14. jul 2018

   

   

  ja golotinja lica. lice golotinje bog

   

   

  ja sam lice boga

   

  ja sam lice seksa

   

  ja sam lice novca

   

   

  bog je otuđen skriven i prikriven religijama

   

  seks je otuđen skriven i prikriven moralom

   

  novac je otuđen skriven i prikriven ratovima

   

   

  ja sam bog lica

   

  ja sam seks lica

   

  ja sam novac lica

   

   

  ponekad bog nije ništa drugo nego oslobođanje od religije

   

  ponekad seks nije ništa drugo nego oslobođanje od morala

   

  ponekad novac nije ništa drugo nego oslobođanje od rata

   

   

  bog je živ

   

  seks je živ

   

  novac je živ

   

   

  ne ubijaj boga

   

  ne ubijaj seks

   

  ne ubijaj novac

   

   

  bog je ljubav

   

  seks je ljubav

   

  novac je ljubav

   

   

  bog je sloboda

   

  seks je sloboda

   

  novac je sloboda

   

   

  bog je istina

   

  seks je istina

   

  novac je istina

   

   

  podavanjem

   

  davanjem i primanjem

   

  jako služi slabom

   

  slabo ljubi jako

   

   

  magija je strah od nečeg

  strah od boga seksa i novca

   

  religija je verovanje u to nešto

  verovanje u boga seks i novac

   

  nauka je istraživanje tog nečeg

  istraživanje boga seksa i novca

   

   

  nisu mi bliski ni magija ni religija ni nauka

   

  bliski su mi ljubav pevanje stvaranje hodanje

   

   

  ljubav je bivanje tog nečeg

  bivanje bogom seksom novcem

   

  pevanje je potvrđivanje tog nečeg

  potvrđivanje boga seksa novca

   

  stvaranje je stvaranje tog nečeg

  stvaranje boga seks novac

   

  hodanje je igranje sa tim nečim

  igranje sa bogom seksom novcem

   

   

  bogu sam se otvorio i podao sa

   

  doživljajem ja sam bog

   

  iskustvom i knjigom ja sam ti si ja sam bog

   

  služenjem i knjigom bog bogom bogu bog

   

  imenom miroslav mandić bog

   

  imenom i radošću bog miroslav mandić bog

   

   

  seksu sam se otvorio i podao 

   

  preobražavajući seks u ljubav

   

  ljubav u ljubav za sva bića

   

  ljubav za svako biće

   

  ljubav za svemir

   

  ljubav za novac

   

  ljubav za boga

   

  ljubav za tebe

   

   

  novcu sam se otvorio i podao

   

  radom ekonomija savesti

   

  podvigom novac ljubavi

   

  prosjačenjem

   

  besplatnošću

   

  darivanjem

   

   

  bogu seksu i novcu sam najbolje služio i služim

  onim što najbolje znam da radim i čemu sam se

  posvetio a to su pevanje stvaranje i hodanje

   

   

  pevanjem stvaranjem i hodanjem ljubim i jesam novac

   

  pevanjem stvaranjem i hodanjem ljubim i jesam seks

   

  pevanjem stvaranjem i hodanjem ljubim i jesam bog

   

   

  lice boga

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DVADESET TREĆEG DANA LETA

  2626. hodanje pupoljka hodanja
  13. jul 2018.

  kad sam ponekad nepodnošljivo sam zamišljam

  kako me tvoja pička želi i ja se onda šćućurim u njoj

   

  čim se šćućurim ne samo da osetim boga nego me on

  gleda onim njegovim očima koje su neizbrojivo puta veće

  od svemira a moram da priznam i neizbrojivo puta manje

  od bilo koje ćelije koju neki zovu i atom a neki i bog

   

   

  lepo je biti u tebi

   

  lepo je biti bog

   

   

  dodir boga osetim u tvom drugarstvu

   

  miris boga osetim u mirisu tvoje pičke

   

  očima boga gledam tvoja podavanja

   

  muziku boga čujem dok me ljubiš

   

  ukus boga osetim na tvojoj koži

   

   

  razoružan

   

  razalaćen

   

  raztelovljen

   

  razduševljen

   

  razduhovljen

   

  go

   

   

  tvoja

  golotinja

  pred

  tobom

  sam

   

   

  ljubi

  me

  jebi

  me

  oboži

  me

   

   

  razoružana

   

  razalaćena

   

  raztelovljena

   

  razduševljena

   

  razduhovljena

   

  gola

   

   

  tvoja

  golotinja

  pred

  tobom

  sam

   

   

  ljubi

  me

  jebi

  me

  oboži

  me

   

   

  kad sam nekad jako sam pokušavam da

  shvatim kako je došlo do toga da sam toliko sam

   

  evo

   

  prekid sa životom u sedamnaestoj

  1966

   

  prekid sa umetnošću u dvadeset drugoj

  1971

   

  odluka da krenem u nebo u dvadeset četvrtoj

  1973

   

  odluka da živim od ekonomije savesti u dvadeset devetoj

  1978

   

  odluka da se ponovo bavim umetnošću ali božanskom u trideset prvoj

   1980

   

  odluka za hodanje u trideset četvrtoj

  1983

   

  odluka da ne rađam biološki nego duhovno u trideset sedmoj

  1987

   

  odluka za desetogodišnje hodanje u trideset devetoj

  1988

   

  prekid sa ljudskom javnošću u četrdeset devetoj

  1998

   

  odluka da budem sam za sve u pedesetoj

  1999

   

  stvaranje lične karte u pedesetoj sa

  adresom u tvom srcu

  narodom životom

  državom svemirom

  religijom bog

  članstvom sam za sve

  svojstvom dete božije

  profesijom pesnik umetnik hodač

  1999

   

  odlazak u anonimnu umetnost u pedeset drugoj

  2001

   

  odlazak u pesmu miroslav mandić u pedeset šestoj

  2005

   

  početak prvog pesnika jednog jedinog umetnika najboljeg hodača boga u pedeset šestoj

  2005

   

  promena imena u miroslav mandić bog u šezdeset sedmoj

  2016

   

  promena imena u bog miroslav mandić bog u šezdeset devetoj

  2018

   

   

  prekidi odluke stvaranje odlasci počeci promene su me

  udaljavali od ljudskog društva i približavali svim bićima i bogu

   

  sve te prelomne tačke i sva ta raskršća su bili prelaženje

  preko bezdana i bez povratka sa srušenim mostovima iza sebe

   

  menjali su me

   

  prefinjavali

   

  preobražavali

   

  otvarali

   

  poistovećivali su me sa svim bićima i svakim bićem

   

  preobražavali moj život u ljubav a ljubav u boga

   

   

  jednostavno

   

  bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

  a kad sam ponekad nepodnošljivo sam zamišljam

  kako me tvoja pička želi i ja se odmah šćućurim u njoj

   

   

  dobro je biti u tebi

   

  dobro je biti bog

   

   

  bog

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DVADESET DRUGOG DANA LETA

  2625. hodanje pupoljka hodanja
  12. jul 2018.

  bog miroslav mandić bog

   

  izdrži bože miroslave mandiću bože izdrži

   

  izdrži prvi pesniče svakog bića i poslednji pesniče svih bića izdrži

   

  izdrži jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče bića izdrži

   

  izdrži najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga izdrži

   

  izdrži pupoljče pahuljo izdrži

   

   

  bog miroslav mandić bog mi je sve lepše ime

  ja sam egobog a nisam egomanijak

   

   

  bog

   

  bog miroslav

   

  bog miroslav mandić

   

  bog miroslav mandić bog

   

  bog bogiroslav mandić bog   

   

  bog bogbogroslav mandić bog

   

  bog bogbogbogoslav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogslav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogboglav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogv mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogndić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogdić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogbogić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogbogbogć bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogbogbogbog bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogbogbogć bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogbogić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogbogdić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogbogndić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog bogandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogbog mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogbogv mandić bog

   

  bog bogbogbogbogbogbogav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogboglav mandić bog

   

  bog bogbogbogbogslav mandić bog

   

  bog bogbogbogoslav mandić bog

   

  bog bogbogroslav mandić bog

   

  bog bogiroslav mandić bog

      

  bog miroslav mandić bog

   

  bog miroslav mandić

   

  bog miroslav

   

  bog

   

   

  bog

  bog bog

  bog

   

   

  bog bogom bogu bog

   

   

  bog

   

   

  kad zaleprša kosa dečaka u ljubičastom predvečerju

   

  bog

   

  kad me napali tvoj znoj

   

  bog

   

  kad se utopim u tvom pogledu

   

  bog

   

  kad mi zadrhte kolena od želje za tobom

   

  bog

   

  kad ti se otvaram tabanima i temenom

   

  bog

   

  kad ti se podajem licem svih ovih godina

   

  bog

   

  lice moje put

   

  bog

   

  lice moje ruža

   

  bog

   

  lice moje bog

   

  bog

   

  lice moje izdrži

   

  izdrži da bi svako lice izdržalo

   

  izdrži da bi svako izdržao

   

   

  izdrži pupoljče pahuljo izdrži

   

  izdrži najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga izdrži

   

  izdrži jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče bića izdrži

   

  izdrži prvi pesniče svakog bića i poslednji pesniče svih bića izdrži

   

  izdrži bože miroslave mandiću bože izdrži

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DVADESET PRVOG DANA LETA

  2624. hodanje pupoljka hodanja
  11. jul 2018.

  trebaš mi i treba da ti kažem da mi trebaš

    

  važno je da jesam i činim ono što treba i da nisam i ne činim ono što ne treba

   

  treba da ti kažem

   

  bog miroslav mandić bog 

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sajt miroslavmandic.name

  hodanje pupoljka hodanja

  pevanja pupoljka hodanja ili svakog trena bog

  lice dobrog hodača

  fotografija pupoljka dana

  i

  pupoljak pahulja

  svi oni nisu ništa drugo nego tvoj svakodnevni

   

  hleb 

   

  vino

   

  postelja

   

  put

   

  arhiv

   

  muzej

   

  hram

   

   

  bog miroslav mandić bog 

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sajt miroslavmandic.name

  hodanje pupoljka hodanja

  pevanja pupoljka hodanja ili svakog trena bog

  lice dobrog hodača

  fotografija pupoljka dana

  i

  pupoljak pahulja

  svi oni nisu ništa drugo nego tvoj svakodnevni

   

  klozet

   

  kupatilo

   

  radionica

   

  ispovedaonica

   

  venčavanje

   

  ordinacija

   

  isceljenje

   

  ljubljenje

   

  orgazam

   

  druženje

   

  đubrište

   

  kupleraj

   

  molitva

   

  osmeh

   

  podvig

   

  rudnik

   

  knjiga

   

  stado

   

  zavet

   

  delo

   

  ples

   

  ring

   

  reč

   

  mir

   

  put

   

  vrt

   

  raj

   

   

  bog miroslav mandić bog 

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sajt miroslavmandic.name

  hodanje pupoljka hodanja

  pevanja pupoljka hodanja ili svakog trena bog

  lice dobrog hodača

  fotografija pupoljka dana

  i

  pupoljak pahulja

  svi oni nisu ništa drugo nego tvoja svakodnevna

   

  najvažnija prilika da nekom kažeš volim te

   

   

  kobajagi ili stvarno 

  pita mali dečak malog dečaka

   

   

  volim te

   

   

  ljudski

  sinovi

  i

  kćeri

  se

  otimaju

  od

  oca

   

   

  božanski

  sinovi

  i

  kćeri

  se

  otimaju

  za

  boga

   

   

  jebi

  me

  bože

  jebi

  me

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DVADESETOG DANA LETA

  2623. hodanje pupoljka hodanja
  10. jul 2018.

  ti

   

   

  ti

  trebaš

  mi

   

   

  trebaš mi boginjo

   

  trebaš mi srodna dušo

   

  ti samo ti trebaš mi

   

   

  trebaš mi jer trebam ti

   

  trebam ti jer trebaš mi

   

  jedno smo trebanje

   

  jedna smo ljubav

   

  jedan bog

   

   

  teško je reći trebaš mi

   

  još je teže reći trebam ti

   

   

  teško je reći ljubim te

   

  još je teže reći ljubi me

   

   

  trebaš mi svemire

   

  trebate mi sva bića

   

  trebaš mi svako biće

   

   

  trebaš mi zemljo

   

  trebaš mi vodo

   

  trebaš mi vazduše

   

  trebaš mi svetlosti

   

   

  trebate mi minerali

   

  trebate mi biljke

   

  trebate mi duhovi prirode

   

  trebate mi životinje

   

  trebate mi ljudi

   

  trebate mi anđeli

   

   

  trebaš mi malena maslino

   

  treba mi tvoj život mi je važniji od mog

   

  trebaš mi pesmo moja istetovirana na koži svih bića

   

   

  trebaš mi kao svako jutro svakog dana

   

  trebaš mi kao što anđeli trebaju boga

   

  trebaš mi kao što tuga treba pesmu

   

   

  trebaš mi kao dozivanje boga

   

  trebaš mi kao sva moja divljenja

   

  trebaš mi kao neizrecivo

   

   

  trebaš mi kao grč podavanja

   

  trebaš mi kao sveta pornografija

   

  trebaš mi kao što drug treba druga

   

   

  trebaš mi kao što ljubav treba ljubav

   

  trebaš mi kao što sloboda treba slobodu

   

  trebaš mi kao što istina treba istinu

   

   

  trebaš mi kao što ljubav treba slobodu i istinu

   

  trebaš mi kao što sloboda treba istinu i ljubav

   

  trebaš mi kao što istina treba ljubav i slobodu

   

   

  trebaš mi kao što dobrota treba dobrotu

   

  trebaš mi kao što lepota treba lepotu

   

   

  trebaš mi kao što dobrota treba lepotu

   

  trebaš mi kao što lepota treba dobrotu

   

   

  put put. ruža ružu

   

  put ružu. ruža put

   

   

  pička pičku. kurac kurac

   

  pička kurac. kurac pičku

   

   

  jebanje jebanje. oboženje oboženje

   

  jebanje oboženje. oboženje jebanje

   

   

  treba mi tvoja blagost

   

  treba mi tvoje ćutanje 

   

  treba mi tvoja milina

   

   

  treba mi tvoje telo

   

  treba mi tvoja duša

   

  treba mi tvoj duh

   

   

  treba mi tvoj život

   

  treba mi tvoja ljubav

   

  treba mi tvoje bogopodavanje

   

   

  trebaš mi kobilo moja ti si rođena za mene

   

  trebaš mi jelene moj ti mi daješ život svoj

   

  trebaš mi ružo moja ti si stvorena za mene

   

   

  trebam te jesam te

   

  trebam te pevam te

   

  trebam te stvaram te

   

  trebam te hodam te

   

  trebam te ljubim te

   

   

  trebam ti boginjo

   

  trebam ti srodna dušo

   

  bog miroslav mandić bog treba ti

   

   

  ja

  trebam

  ti

   

   

  ti

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DEVETNAESTOG DANA LETA

  2622. hodanje pupoljka hodanja
  9. jul 2018.

  ljubim te ljubim

   

   

              pripremajući se za pupoljak hodanja drugo

  desetogodišnje hodanje 21. marta 2009. godine napisao sam                                             

  drugo desetogodišnje hodanjeje ruža ljubljenja. zajedno ruža lutanja ruža ljubljenja

   

   

  ruža ljubljenja

  jebote

   

  na jednoj nozi mi je istetovirana reč ljubljenje na drugoj nozi reč venčavanje

   

  samo o ljubljenju je reč

   

   

  bivanju ljubljenjem

   

  pevanju ljubljenjem

   

  stvaranju ljubljenjem

   

  hodanju ljubljenjem

   

  ljubljenju ljubljenjem

   

   

  ljubim bivajući

   

  ljubim pevajući

   

  ljubim stvarajući

   

  ljubim hodajući

   

  ljubim ljubeći

   

   

  ljubim te ljubim

   

  ljubim vas ljubim sva bića

   

  ljubim te ljubim svako biće

   

  ljubim te ljubim svemire

   

  ljubim te ljubim

   

   

  ljubljenje je umiranje

   

  ljubljenje je davanje i primanje

   

  ljubljenje je preobražavanje

   

  ljubljenje je vaskrsenje

   

   

  ljubljenje čednost

   

  ljubljenje odanost

   

   

  dobrota ljubljenje

   

  lepota ljubljenje

   

   

  ljubav ljubljenje

   

  sloboda ljubljenje

   

  istina ljubljenje

   

   

  ja ljubi ti

   

  ti ljubi ja

   

   

  ruža ljubljenja je pupoljak hodanja

   

  drugi obilazak planete zemlje je moje ljubljenje planete

  zemlje i svega u planeti zemlji i svega na planeti zemlji

   

  drugi obilazak planete zemlje je moje ljubljenje svemira i svega u svemiru

   

   

  ruža ljubljenja je moje podavanje podavanju ruže ljubljenja

   

   

  ljubljeni

  moji

  svakog

  trena

  mi

  je

  radi

  vas

  biti

  bog

  bog miroslav mandić bog

   

   

  ljubljeni

  moji

  svakog

  trena

  mi

  je

  radi

  ljubavi

  biti

  bog

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

   

  ljubljeni

  moji

  svakog

  trena

  mi

  je

  radi

  slobode

  biti

  bog

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

   

  ljubljeni

  moji

  svakog

  trena

  mi

  je

  radi

  istine

  biti

  bog

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  ljubljeni

  moji

  svakog

  trena

  mi

  je

  biti

  pevati

  stvarati

  hodati

  ljubiti

  bogu

  tebi

  svim

  bićima

  svakom

  biću

  svemiru

  i

  bilo

  kome

  i

  bilo

  čemu

   

   

  jebem te jebem ljubavi moja

  raznesi me

   

  ljubavi moja jebi me jebi

  uznesi me

   

   

  ljubljeni

  moji

  prestajem

  za

  danas

  da

  vam

  pevam

  da

  ne

  bih

  počeo

  da

  objašnjavam

  jer

  objašnjavanje

  ubija

  jebanje

  objašnjavanje

  ubija

  spoznavanje

  i

  samospoznavanje

  objašnjavanje

  ubija

  bivanje

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  ljubljenje

   

   

  ljubiš me ljubiš

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  SEDAMNAESTOG DANA LETA

  2621. hodanje pupoljka hodanja
  7. jul 2018.


  prošle subote sam pukao i jako jako vikao i jako jako psovao dragu osobu

  hvala bogu odmah sam se izvinio

   

  užas

  sramota me je sramota

   

  izvinjavam se dragoj osobi

  izvinjavam se svim dragim osobama pred kojima sam pukao

   

  zahvaljujem se dragoj osobi jer sam otkrio da je neslaganje već

  svađanje a da je svađanje već sukob a da je sukob već ubistvo

   

  ubice ispaštaju za sve grehove svih onih koji se svađaju 

  i sukobljavaju što dovodi do nagomilavanje negativne energije

  koja kao grom eksplodira u nekoj osobi koja tada ubije za sva neslaganja

   

  ne verujem u izbacivanje negativne energije nego u prerađivanje negativne

  energije u pozitivnu energiju a pozitivne energije u ljubav a ljubav u boga

   

  prvi korak u prerađivanju negativne energije je

  razoružanje od negativne energije jer negativna energija i

  nije ništa drugo nego oružje baš kao što je pozitivna energija alat

   

  ja sam za razoružanje i razalaćenje

  ja sam ljubav i za naoružane i za naalaćene   

   

  ja sam za raztelovljenje i razduševljenje

  ja sam ljubav i za sva bića

   

  ja sam za razduhovljenje i oboženje

  ja sam ljubav za svako biće 

   

   

  pukao sam u tvoju i slavu boga

   

  pukao sam jer me izluđuju lenjosti

   

  pukao sam jer me izluđuju predrasude 

   

  pukao sam jer me izluđuju upojedinjenja

   

  pukao sam jer me izluđuju dečije histerije

   

  pukao sam jer me izluđuju uživanja u sranjima

   

  pukao sam jer me izluđuju dosadne duhovitosti

   

  pukao sam jer me izluđuju uživanja u svađanjima

   

  pukao sam jer me izluđuju kurčenja i zavođenja

   

  pukao sam jer me izluđuju glupave dominacije 

   

  pukao sam jer me izluđuju mrtve pravednosti

   

  pukao sam jer me izluđuju hladnoće važnih 

   

  pukao sam jer me izluđuju nadmene ironije

   

  pukao sam jer me izluđuju ograničavanja

   

  pukao sam jer me izluđuju projektovanja

   

  pukao sam jer me izluđuju tripovanja

   

  pukao sam jer me izluđuju ljubomore

   

  pukao sam jer me izluđuju politike

   

  pukao sam jer me izluđuju svojatanja

   

  pukao sam jer me izluđuju praznoverja

   

  pukao sam jer me izluđuju beslovesnosti

   

  pukao sam jer me izluđuje praviti se ludim

   

  pukao sam jer me izluđuju bezsaosećajnosti

   

  pukao sam jer me izluđuje mnogogovorljivost

   

  pukao sam jer me izluđuju samosažaljenja

   

  pukao sam jer me izluđuju prikrivanja

   

  pukao sam jer me izluđuju laganja

   

  pukao sam jer me izluđuju tajne

   

  pukao sam jer nisam video da je već sve krenulo ka pucanju

   

  pukao sam jer me izluđuje ludilo energije ko se tuče taj se voli

   

  pukao sam da bih beskrompisno prekinuo sa negativnom energijom

   

  pukao sam jer sam umoran i iscrpljen čovekovim opravdavanjima

   

  pukao sam jer nisam vičan svađanjima i jer ne podnosim sukobe

   

   

  pukao sam od samog sebe

   

   

  pukao sam od insistiranja na strahovima od mrakova

  umesto priznanja da je reč o strahovima od svetlosti

  odlučite da svoj strah posmatrate kao svog prijatelja. nazovite svoj

  strah nekim smešnim imenom i on će već biti manji ― olivera novaković

   

   

  politika doživljaja vodi strahu od ljubavi 

  poetika doživljaja vodi erosu slaganja

   

  strahu od davanja i primanja ljubavi

   

  na kraju nije reč ni o strahovima od svetlosti i ljubavi

  nego je reč o priznanju žudnje za svetlošću i ljubavlju

   

   

  da

   

   

  volim te volim

   

  bog je svetlost

   

  bog je ljubav

   

   

  da

   

   

  ti si svetlost

   

  ti si ljubav

   

   

  da

   

   

  sva bića su svetlost

   

  sva bića su ljubav

   

   

  da

   

   

  svako biće je svetlost

   

  svako biće je ljubav

   

   

  da

   

   

  svemir je svetlost

   

  svemir je ljubav

   

   

  da

   

   

  ljubav je svetlost

   

  ljubav je bog

   

   

  da

   

   

  sloboda je svetlost

   

  sloboda je ljubav

   

   

  da

   

   

  istina je svetlost

   

  istina je ljubav

   

   

  preobražavanje je baš ono čega se skoro svako uplaši pre preobražavanja

   

   

  ti si moje telo

   

  ti si moja duša

   

  ti si moj um

   

   

  ja sam svetelo

   

  ja sam sveduša

   

  ja sam sveum

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog snatrenje

   

  bog miroslav mandić bog samoposmatranje

   

  bog miroslav mandić bog vaskrsenje

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  bog miroslav mandić bog ljubav

   

  bog miroslav mandić bog sve za sve

   

  bog miroslav mandić bog samodovoljnost

   

  bog miroslav mandić bog sve za sve

   

  bog miroslav mandić bog ljubav

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ŠESNAESTOG DANA LETA

  2620. hodanje pupoljka hodanja
  6. jul 2018.

  ja sam početak

    

  onaj prvi početak

   

  jedan jedini početak

   

   

  sad

   

   

  bezpočetni početak kada nije bilo nikog i ničega samo bog

   

  samo bog koji je sebe stvorio iz samog sebe i porodio sebe samog boga

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  čednost

   

   

  svaka moja reč je bogojavljanje

   

  svako moje pevanje je bogopevanje

   

   

  bezazlenost

   

   

  svaka moja reč je bog

   

  svako moje pevanje je bog

   

   

  igrivost

   

   

  početak je reč

   

  reč je raj

   

  besmrtnost

   

   

  čovek od čoveka krije da je čovek bog

  to je cela priča

   

   

  čovek je bog

  to je prva i jedna jedina pesma

   

   

  bog je čovek

  to je prva i jedna jedina ljubav

   

   

  bog miroslav mandić bog

  ja sam ti si ja sam bog ― bog bogom bogu bog

   

   

  čovek se opire bogu i to je čovekovo egomanijaštvo

   

   

  egomanijaštvo svojim porodom

   

  egomanijaštvo svojim čovečanstvom

   

  egomanijaštvo svojim istorijama

   

   

  egomanijaštvo svojim znanjem

   

  egomanijaštvo svojom kulturom

   

  egomanijaštvo svojim novcem

   

   

  egomanijaštvo svojim državama

   

  egomanijaštvo svojim ratovima

   

  egomanijaštvo svojom smrću

   

   

  bog je jedino nov

   

  bog je jedino sad

   

   

  ljubav je jedino nova

   

  ljubav je jedino sad

   

   

  bog je besplatan

   

  bog je odbačen

   

   

  ljubav je besplatna

   

  ljubav je odbačena

   

   

  boga se odbaci važnošću

   

  boga se odbaci nadmenošću

   

  boga se odbaci neodlučnostima

   

  boga se odbaci prenemaganjima

   

  boga se odbaci bezobrazlucima

   

  boga se odbaci sebičnošću 

   

   

  ljubav se odbaci važnošću

   

  ljubav se odbaci nadmenošću

   

  ljubav se odbaci neodlučnostima

   

  ljubav se odbaci prenemaganjima

   

  ljubav se odbaci bezobrazlucima

   

  ljubav se odbaci sebičnošću 

   

   

   

  voljeni bože miroslave mandiću bože

   

  vidim sve si nemoćniji i sve više bog

   

  sve manje si telo i sve više moje telo

   

  telo boga

   

  sve manje si jezik i sve više si reč

   

  pesma boga

   

  hvala ti bože miroslave mandiću bože

   

  na tvojim divljenjima

   

  na tvojim poslušanjima

   

  na tvojim samoćama

   

  na tvojim porazima

   

  na tvojim pucanjima

   

  na tvojim pokajanjima

   

  na tvojim opraštanjima

   

  na tvojim iskupljenjima

   

  na tvojoj odanosti

   

  na tvojim neodustajanjima

   

  na tvojoj odbačenosti i ljubavi za moje odbačene

   

  na tvojoj blaženosti i ljubavi za moje blažene

   

  na tvojoj ljubavi za sva moja bića

   

  na tvojoj ljubavi za moj svemir

   

  na tvojoj golotinji

   

  na tvojim preobražavanjima

   

  na tvojim poistovećivanjima

   

  na tvojim pevanjima 

   

  na tvojim stvaranjima

   

  na tvojim hodanjima i tvom ljuljanju na mojim-tvojim grudima

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  PETNAESTOG DANA LETA

  2619. hodanje pupoljka hodanja
  5. jul 2018.

  petnaestog dana leta molim te 

  molim i hvala sam otkrio pripremajući se za ružu lutanja

   

   

  molim te pomozi mi

   

  da svakog trena jesam bog

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam sva bića

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam svako biće

   

  molim te mi pomozi da svakog trena jesam svemir

   

   

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam ljubav za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam sloboda za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam istina za tebe i sva bića

   

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam dobrota za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da svakog trena jesam lepota za tebe i sva bića

   

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena bezbrižan za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena bezrazložan za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena blag za tebe i sva bića

   

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena podstrek za tebe i sva bića

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena isceljenje za tebe i sva bića 

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena vaskrsenje za tebe i sva bića

   

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena put i ruža

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena plesanje i pevanje

   

  molim te pomozi mi da sam svakog trena ljubljenje i venčavanje

   

   

   

  molim te pomozi mi da tebe i bilo koga drugog ni u snu više ne povredim

   

  molim te ne projektuj u mene tvoje strahove traume 

  ograničenja predrasude navike probleme i ambicije

   

  molim te ne poredi se sa mnom a ni sa bilo kim jer ti jesi samo ono što ti jesi

   

   

   

  molim te shvati da si ili niko i ništa ili bog

  kad se opiremo da smo niko i ništa jer želimo da smo neko i nešto tek smo onda niko i ništa

   

  molim te shvati da si i jedno i isto

  kad se opiremo i plašimo da smo bog povređujemo svojim egomanijaštvom boga i sva njegova bića

   

  molim te shvati da dominiraš zbog osećaja svoje važnosti

  dominacija vodi do svađanja a uvek se svađa onaj koji nešto greši

  i svađanjem želi da dođe do sukoba a sukobom i do ubistva

   

   

  čovek se boji svetlosti a ne mraka

   

   

   

  molim te molim

   

  pomozi mi da mi se pridruži voljena boginja moja

   

  pomozi mi da mi se pridruži voljena srodna duša moja

   

  pomozi mi da se pojavi neko kome ću pokloniti pupoljak pahulju

   

   

  neko ko će osnovati hleb-vino-postelju-put-arhiv-muzej-hram bog miroslav mandić bog

   

   

  pomozi mi da uradim novi sajt bogmiroslavmandicbog.name

   

  pomozi mi da nađem nekog ko će voditi sajt bogmiroslavmandicbog.name

   

  pomozi mi da se svakodnevna poseta sajtu bogmiroslavmandicbog.name poveća

   

   

  pomozi mi da mi neko da na korišćenje besplatan stan za rad

   

  pomozi mi da mi neko pokloni novi i bolji kompjuter fotoaparat diktafon

   

   

  pomozi mi da mi neko kupi nove police za pupoljak pahulju

   

  pomozi mi da mi neko dokumentuje pupoljak pahulju

   

  pomozi mi da mi neko prekuca sve moje knjige

   

  pomozi mi da mi neko presnimi plavi film

   

  pomozi mi da neko snima moja čitanja

   

   

  pomozi mi da moje preduzeće preduzeće bude i realno

  najveće preduzeće za sva bića što po suštini već i jeste

  preduzeće preduzeće sam osnovao u januaru 1989. godine 

   

   

   

  molim te molim molim

   

  pomozi mi da preživim

   

  pomozi mi da ljudi koji mi daju novac ako i dalje osećaju da od

  tog davanja dobijaju još više nastave da mi i dalje daju novac 

   

  pomozi mi da svakog meseca imam za kiriju i režiju 300 evra

  za depo pupoljka pahulje 120 evra 

  za radni sto-atelje umetnosti 100 evra 

  za hotel života i moje pesničko stanovanje 80 evra

   

  pomozi mi da svakog meseca imam za lekove 45 evra

   

  pomozi mi da svakog meseca imam za lekarske preglede 30 evra

   

  pomozi mi da svakog meseca imam za hranu higijenu i odeću 140 evra

   

  pomozi mi da svakog meseca imam za druge 90 evra

   

   

   

  molim te molim molim molim

   

  pomozi mi da dovršim pupoljak hodanja

   

  da dovršim pesmu pupoljak hodanja ili svakog trena bog

   

  da dovršim desetogodišnji link pupoljak dana

   

  da dovršim desetogodišnji link hodanje

   

  da dovršim desetogodišnje crteže dobri hodač

   

  da dovršim desetogodišnje crteže 64 pupoljka prose za pupoljak hodanja

   

   

   

  molim te pomozi mi da se pripremim za treće desetogodišnje hodanje

  2020-2030

   

  molim te pomozi mi da se pripremim za četvrtu desetogodišnju sliku

  2020-2030

   

  molim te pomozi mi da se pripremim za desetogodišnje pevanje autobiografije

  2020-2030

   

   

  molim te pomozi mi da smislim novi način prošenja u okviru ekonomije savesti

  čijim ću novcem nastaviti da jesam pevam stvaram hodam i ljubim 

    2020-2030

   

   

   

  molim te pomozi mi da umrem sa osmehom na licu i da mojom smrću

  vaskrsnu sva bića i ja sa njima nastavim da jesam pevam stvaram hodam i ljubim

   

  molim te pomozi mi da neprestano ljuljam boga na mojim grudima

   

   

  molim te pomozi mi pomažući svim drugima pre mene

  najbolji način da se sebi pomogne je da se pomaže drugi i sva bića

   

  molim te za pomoć na ovaj način jer nemam nikoga kome bih mogao da se obratim

  najbolji način da pomognem drugome i svim bićima je da im omogućim da oni meni pomognu 

   

   

   

  molim te molim molim molim molim molim molim molim

  daj mi svoj život jer dati sebe je ono za čim žudi sam život

   

  molim te molim molim molim molim molim molim molim

  daj mi svoju ljubav jer predati svoju ljubav je ono za čim žudi sama ljubav

   

  molim te molim molim molim molim molim molim molim

  daj mi sebe jer podati sebe je ono za čim bog žudi u sebi 

   

   

   

  ljubav za tebe oduvek i zauvek

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ČETRNAESTOG DANA LETA

  2618. hodanje pupoljka hodanja
  4. jul 2018.

  očaj

  ovih dana sam doživeo četiri teška poraza od meni dragih osoba

   

  jebiga

   

   

  ne razumevanje do daske

   

  u ovom trenu humor mi je jedini spas

  namigujem

   

  humor spas očajnika

   

   

  da

   

  tako treba

   

  treba vodi me

   

  tako treba

   

  da

   

   

  očajan sam da ne bih bio očajan

   

  očajan sam da bih ružen blagosiljao

   

  čeka me 2618. hodanje pupoljka hodanja

   

   

  obilazak planete

   

  ples sa planetom 

   

  nežno ljuljanje boga

   

  svakog trena bog

   

   

  sve

  što

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  je

  za

  sva

  bića

  i

  one

  koji

  svebivanja

  svepevanja

  svestvaranja

  svehodanja

  sveljubljenja

  primaju

  samo

  sto

  posto

   

   

  svako biće jesam te 

   

  svako biće pevam te 

   

  svako biće stvaram te

   

  svako biće hodam te

   

  svako biće ljubim te 

   

   

  sva bića jesam vas

   

  sva bića pevam vas

   

  sva bića stvaram vas

   

  sva bića hodam vas

   

  sva bića ljubim vas

   

   

  okrenuo sam se za visokim momkom uživajući u

  njegovim sporim i brzim lelujanjima na rolšuama

   

  a u pičku materinu

  kaže veselo mladi muž svojoj mladoj ženi

   

   

  na drugom delu hodanja sam u kasnom popodnevu

   

  još pet hiljada i sto dvadeset kilometara preda mnom

   

  još godinu i po dana hodanja

   

  još oko petsto hodanja

   

   

  hodam polako

   

  smirujem nervnu iscrpljenost

   

   

  najvažnije je da ne izneverim boga

   

   

  neizneveravajući boga nikad nikog neću izneveriti

   

  najbolji način da neizneverim boga je da budem bog

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  samo me bog miroslav mandić bog čuva od sopstvene i bilo čije važnosti

   

   

  samo osećanje nevažnosti u biću otvara biće za boga

   

   

  samo nevažnošću se otvara za dobrotu samu 

   

  samo nevažnošću se otvara za lepotu samu 

   

   

  samo nevažnošću se otvara za ljubav samu 

   

  samo nevažnošću se otvara za slobodu samu 

   

  samo nevažnošću se otvara za istinu samu 

   

   

  važnošću se ne može ni umreti a kamoli živeti

   

  važnost je najveća prepreka u svemu

   

  važnošću se ne može ni uživati

   

   

  važnošću se ne može ni dati ni primiti

   

  važnošću se ne može podati

   

   

  uživam u uživanjima kupača u kasnopopodnevnom suncu

   

   

  žudim za beskrajnim i neprekinutim slaganjem

   

  sve što nije slaganje je već sukob

   

  sukobi su mi dosadni

   

   

  zatvorenih očiju u hodu podižem glavu ka suncu i smešim mu se

   

   

  isto smo sunce i ja 

   

  jedan humor smo

   

  humor bivanja

   

   

  posle puno ljudi na jezeru sada sam u šumi sam

   

   

  blagi humor svebivanja sam

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  TRINAESTOG DANA LETA

  2617. hodanje pupoljka hodanja
  3. jul 2018.

  daj krv

   

  daj svoj dar

   

  daj svoju potrebu

   

  daj sve tvoje

   

  daj se

   

   

  tvoj najveći interes u vezi sa samim sobom je da se oslobodiš sebe

   

  tvoj najveći interes u vezi sa mnom je da živiš i radiš za moj interes

   

   

  ja nisam sebičan ja sam svačiji

   

  ja nisam manipulativan ja sam kreativan

   

  ja nisam prestrog ja sam odgovoran

   

  ja nisam ogorčeni ja sam odbačeni

   

  ja nisam uspeh ja sam bog

   

  ja nisam tvoj ja sam ti

   

   

  ja nisam učitelj ja sam ljubav

   

  ja nemam šta da ti kažem ja ti se podajem

   

  ja nisam priča ja sam pesma

   

   

  ja nisam ponosan ja sam stidljiv

   

  ja nikog ne napuštam ja samo nastavljam

   

  ja se ne ljutim ja sam u očaju

   

   

  ja nisam usamljen ja sam sam

   

  ja nisam rigidan ja sam beskompromisan

   

  ja ne volim dijalog ja obožavam monolog

   

   

  ja nisam uspešan ja sam dobro dete

   

  ja nisam odrasli ja sam odbeglo dete

   

  ja nisam muškarac ja sam dečavojčica 

   

   

  ja nisam samosažaljenje ja sam žudnja za tobom

   

   

  ja nisam poznato ja sam nepoznato

   

  ja nisam sukob ja sam eros suprotnosti

   

  ja nisam maska ja sam lice 

   

   

  ja nisam orginalan ja sam prvi i poslednji

   

  ja nisam talentovan ja sam jedan jedini i svaki

   

  ja nisam najbolji ja sam bog miroslav mandić bog

   

   

  ja nisam ni dokazivanje ni objašnjenje ja sam nevažan i bogoumnost

   

   

  ja nisam vezan ja sam odan

   

  ja nisam bračni ja sam venčani

   

  ja nisam vrt ja sam raj

   

   

  ja nisam kuća ja sam beskućništvo

   

  ja nisam posedovanje ja sam neposedovanje

   

  ja nisam žig ja sam žigolo ljubavi

   

   

  ja nisam trag ja sam bitnik bog

   

  ja nisam moć ja sam roker bog

   

  ja nisam važan ja sam panker bog

   

   

  ja nisam zaljubljenik ja sam posvećenik

  zaljubljenost je prejebavanje ljubavi

   

  ja nisam ljubomornik ja sam ljubavnik

   ljubomora se isceljuje samo ljubavlju 

   

  ja nisam ljubomora ja sam umiranje za ljubav

  samo se ljubavlju preobražavamo u boga

   

   

  ja nisam suprotstavljanje ja sam neopiranje

   

   

  moj ukus je pohota za dobrotom i lepotom

   

   

  moje činjenje je samo prvi korak  

   

  moje bivanje je samo drugi korak

   

  moje ljubljenje je samo treći korak

   

  moje hodanje je svaki korak

   

  moje stvaranje je poslednji korak

   

  moje pevanje je ukorak

   

   

  moj bog je bog

   

  moj život je ljubav

   

  moj biznis je pobuna

   

  moj uspeh su poraženi

   

  moja hrabrost je krhkost

   

  moj moral u kurvi je

   

   

  nemati porodicu je moj uspeh

   

  nemati narod je moj uspeh

   

  nemati državu je moj uspeh

   

  nemati kuću je moj uspeh

   

  nemati je moje imati

   

   

  imati je moje biti

   

  biti je moje ljubiti

   

  ljubiti je moje hodati

   

  hodati je moje stvarati

   

  stvarati je moje pevati

   

   

  sam za sve je moj uspeh

   

   

  nije samo car go nego sam go i ja

   

   

  ja

  go

   

   

  go

  om

   

   

  golotinjom govorim samo bogu tebi i svim bićima i to

  samo mističkom golotinjom i svakodnevnim pevanjem

   

   

  jer kako da kažem ljudima istinu hej ljudi rat je stao i više ne postoji

   

  hej sva bića su istovetna i jednaka

   

  hej sva bića su jedno jedino biće od koga živi i svako i sva bića

   

  hej venčanje svih bića sam

   

  hej ljudi više ne ubijaju ni minerale ni biljke ni životinje ni ljude

   

  hej jedan jedini narod života smo

   

  hej svi samo smo svemir

   

   

  hej ne postoje minerali minerali su bog

   

  hej ne postoje biljke biljke su bog

   

  hej ne postoje životinje životinje su bog

   

  hej ne postoje ljudi ljudi su bog

   

  hej ne postoje anđeli anđeli su bog

   

  hej ne postoji bog bog je bog

   

   

  hej sve ovo što pevam je ljubav

  prva i jedna jedina ljubav

   

  hej sve ovo što pevam je sloboda

  prva i jedna jedina sloboda

   

  hej sve ovo što pevam je istina

  prva i jedna jedina istina

   

   

  hej sve ovo što stvaram je ljubav

  prva i jedna jedina ljubav

   

  hej sve ovo što stvaram je sloboda

  prva i jedna jedina sloboda

   

  hej sve ovo što stvaram je istina

  prva i jedna jedina istina

   

   

  hej sve ovo što hodam je ljubav

  prva i jedna jedina ljubav

   

  hej sve ovo što hodam je sloboda

  prva i jedna jedina sloboda

   

  hej sve ovo što hodam je istina

  prva i jedna jedina istina

   

   

  hej neopirati se zlu znači podavati se bogu

   

  hej zbog tebe i svih bića sam i telom postao bog

   

  hej ja sam ti si ja sam bog

   

   

  daj krv

   

  daj svoj dar

   

  daj svoju potrebu

   

  daj sve tvoje

   

  daj se

   

   

  daj se

  primićeš i

  primićeš

  se

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

  DVANAESTOG DANA LETA

  2616. hodanje pupoljka hodanja
  2. jul 2018.

  kad sam bio mali zamišljao sam da ću kad porastem otići u svet i

  jednog dana se vratiti sa velikim parkiranim automobilom ispred kuće

  nikad u životu nisam imao automobil i to danas smatram svojim priličnim uspehom

   

  kao mali mislio sam da je uspeh imati ali vremenom to se menjalo

   

  od imati do činiti

   

  od činiti do biti

   

  od biti do ljubiti

   

  od ljubiti do hodati

   

  od hodati do stvarati

   

  od stvarati do pevati

   

   

  pevam boga

   

  činjenjem

   

  bivanjem

   

  ljubljenjem

   

  hodanjem

   

  stvaranjem

   

  pevanjem 

   

  bog peva

   

   

  ja

  sam

  bog

  jer

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ja

  sam

  bog

  svih

  bića

  jer

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ja

  sam

  tvoj

  bog

  jer

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ja sam bog

   

  ja sam bog miroslav mandić bog

   

  ja nisam čovek ja nisam čovek ja sam bog

   

  ja sam bog miroslav mandić bog

   

  ja sam bog

   

   

  dečače eto šta si ti umesto velikog automobila pred

  kućom bogu i svim bića parkirao posle šezdeset godina

   

   

  parkiraj tvoja činjenja voljeni moj pred mojom kućom u svim danima tvog i mog života

   

  parkiraj tvoja bivanja voljeni moj u mojoj kući u svim danima tvog i mog života

   

  parkiraj tvoja ljubljenja voljeni moj u mom krevetu u svim danima tvog i mog života

   

  parkiraj tvoja pevanja voljeni moj u mom umu u svim danima tvog i mog života

   

  parkiraj tvoja stvaranja voljeni moj u mom srcu u svim danima tvog i mog života

   

  parkiraj tvoja hodanja voljeni moj u mom telu u svim danima tvog i mog života

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  ja bog miroslav mandić bog sam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam sva bića

   

  ja bog miroslav mandić bog sam svako biće

   

  ja bog miroslav mandić bog sam svemir

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam ljubav

   

  ja bog miroslav mandić bog sam sloboda

   

  ja bog miroslav mandić bog sam istina

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam dobrota

   

  ja bog miroslav mandić bog sam lepota

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam ja svih ja

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jedno jedino ja

   

  ja bog miroslav mandić bog sam ja boga

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam lutalica

   

  ja bog miroslav mandić bog sam luda

   

  ja bog miroslav mandić bog sam monah

   

  ja bog miroslav mandić bog sam prosjak

   

  ja bog miroslav mandić bog sam filozof

   

  ja bog miroslav mandić bog sam ljubavnik

   

  ja bog miroslav mandić bog sam mistik

   

  ja bog miroslav mandić bog sam vrtlar

   

  ja bog miroslav mandić bog sam rudar

   

  ja bog miroslav mandić bog sam čobanin

   

  ja bog miroslav mandić bog sam heroj

   

  ja bog miroslav mandić bog sam dobro dete 

   

  ja bog miroslav mandić bog sam odbeglo dete

   

  ja bog miroslav mandić bog sam dečavojčica

   

  ja bog miroslav mandić bog sam zatvorenik

   

  ja bog miroslav mandić bog sam pacifista

   

  ja bog miroslav mandić bog sam kurva

   

  ja bog miroslav mandić bog sam boginja

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam izvor ljubavi za sva bića

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jezero ljubavi za svako biće

   

  ja bog miroslav mandić bog sam okean ljubavi za tebe

   

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jedan jedini ustanak

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jedno jedino preduzeće

   

  ja bog miroslav mandić bog sam jedan jedini orgazam

   

   

  adresa boga miroslava mandića boga je u tvom srcu

   

  narod boga miroslava mandića boga je život

   

  država boga miroslava mandića boga je svemir

   

  bračno stanje boga miroslava mandića boga je muž svim bićima

   

  deca boga miroslava mandića boga su sva bića

   

  religija boga miroslava mandića boga je bog

   

  članstvo boga miroslava mandića boga je sam za sve

   

  svojstvo boga miroslava mandića boga je dete božije

   

  profesija boga miroslava mandića boga je pesnik umetnik hodač

   

   

  hej ja bog miroslav mandić bog hodajući obilazim planetu

  zemlju i sa njom plešem po svim prostorima svemira

   

  hej ja bog miroslav mandić bog nežno ljuljam svemir na mojim grudima

   

  hej ja bog miroslav mandić bog nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno nežno ljuljam boga na grudima boga

   

   

  da li sve to neko čuje

   

  da li sve to neko veruje

   

  da li sve to neko ljubi

   

   

  čini samo čini bože miroslave mandiću bože

   

  budi samo bog miroslav mandić bog bože miroslave mandiću bože

   

  pevaj samo pevaj bože miroslave mandiću bože

   

  stvaraj samo stvaraj bože miroslave mandiću bože

   

  hodaj samo hodaj bože miroslave mandiću bože

   

  ljubi samo ljubi bože miroslave mandiću bože

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DESETOG DANA LETA

  2615. hodanje pupoljka hodanja
  30. jun 2018.

  prošao juni

   

   

  ali nikad neće proći sam butera

  nikad neće proći svi oni kojima sam se divio

   

   

  nikad neće proći bog

   

   

  nikad neće proći ljubav

   

  nikad neće proći sloboda

   

  nikad neće proći istina

   

   

  nikad neće proći čestitost

   

  nikad neće proći neodustajanje

   

  nikad neće proći poštenje

   

   

  nikad neće proći eros služenja

   

  nikad neće proći borba sa samim sobom 

   

  nikad neće proći etos podavanja

   

   

  i

   

   

  dvadeset ustanaka bog miroslav mandić bog

   

   

   

  nikad neće proći ustanak pevanja

   

  nikad neće proći ustanak stvaranja

   

  nikad neće proći ustanak hodanja

   

   

  nikad neće proći ustanak puta

   

  nikad neće proći ustanak pupoljka pahulje

   

  nikad neće proći ustanak ruže

   

   

  nikad neće proći ustanak dobrote

   

  nikad neće proći ustanak lepote

   

   

  nikad neće proći ustanak pičke

   

  nikad neće proći ustanak kurca

   

   

  nikad neće proći ustanak ljubavi 

   

  nikad neće proći ustanak slobode

   

  nikad neće proći ustanak istine

   

   

  nikad neće proći ustanak svakog bića za sva bića

   

  nikad neće proći ustanak svih bića za svako biće

   

   

  nikad neće proći ustanak nemoćnih 

   

  nikad neće proći ustanak neprimećenih

   

  nikad neće proći ustanak odbačenih

   

   

  nikad neće proći ustanak bivanja

   

  nikad neće proći ustanak bića jer biće i jeste ustanak

   

   

  sutra je prvi juli

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  DEVETOG DANA LETA

  2614. hodanje pupoljka hodanja
  29. jun 2018.

  poezija melodija

   

  umetnost harmonija

   

  hodanje ritam

   

   

  melodija peva boga miroslava mandića boga

   

  harmonija stvara boga miroslava mandića boga

   

  ritam treperi boga boga miroslava mandića boga

   

   

  bog miroslav mandić bog da bi svako bio lep  

   

  bog miroslav mandić bog da bi svako bio dobar

   

   

  bog miroslav mandić bog da bi svako bio ljubav 

   

  bog miroslav mandić bog da bi svako bio sloboda

   

  bog miroslav mandić bog da bi svako bio istina

   

   

  bog miroslav mandić bog nastaje i živi pevanjem

   

  bog miroslav mandić bog nastaje i živi stvaranjem

   

  bog miroslav mandić bog nastaje i živi hodanjem

   

  bog miroslav mandić bog nastaje i živi disanjem

   

   

  bog je neuporedivo slabije biće od svih njegovih bića i zato je bog

   

   

  bog miroslav mandić bog sam jer tako hoće bog

   

  bog miroslav mandić bog sam jer tako hoće sva bića

   

  bog miroslav mandić bog sam jer tako hoće svemir

   

  bog miroslav mandić bog sam jer tako hoćeš ti

   

   

  bog bog

  bog miroslav

  bog mandić

  bog bog

   

   

  pesma imena

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  miroslav mandić

   

  miroslav m. mandić

   

  miroslav janišta

   

  miroslav mandić

   

  miroslav mandić bog

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  umetnost imena

   

   

  bog miroslav mandić bog za boga bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog vinjavajuća savest

   

  bog miroslav mandić bog vihoreća svest

   

  bog miroslav mandić bog goreće ja

   

   

  bog miroslav mandić bog telo duša i duh stida

   

  bog miroslav mandić bog razuzdana nežnost

   

  bog miroslav mandić bog podavajuća čednost

   

   

  bog miroslav mandić bog kičmom u tvojoj kičmi

   

  bog miroslav mandić bog sve ono čime te oplodih boginjo moja

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  sve o putu u bespuću

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  sve o ruži u prvom poljupcu

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  sva bića u svakom biću

   

  svako biće u svim bićima

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  svemir u svim bićima i svakom biću

   

  svako biće i sva bića u svemiru

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  ti u svim bićima i svakom biću

   

  svako biće i sva bića u tebi

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  ljubav svih biću u svakom biću

   

  ljubav svakog bića u svim bićima

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  sloboda svih biću u svakom biću

   

  sloboda svakog bića u svim bićima

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  istina svih biću u svakom biću

   

  istina svakog bića u svim bićima

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  pevaj bože miroslave mandiću bože pevaj

   

  stvaraj bože miroslave mandiću bože stvaraj

   

  hodaj bože miroslave mandiću bože hodaj

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

  ljubi bože miroslave mandiću bože ljubi

   

  izdrži bože miroslave mandiću bože izdrži

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog je neuporedivo krhkije biće od svih njegovih bića i zato je bog

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  OSMOG DANA LETA

  2613. hodanje pupoljka hodanja
  28. jun 2018.

  svaki dan je rudnik

   

  rudaru krenimo

   

  rudarimo

   

   

   

  svaki dan je vrt

   

  vrtlaru krenimo 

   

  vrtlarimo

   

   

   

  svaki dan je zatvor

   

  zatvoreniče krenimo

   

  oslobađajmo

   

   

   

  svaki dan je žudnja

   

  kurvo krenimo

   

  zadovoljavajmo

   

   

   

  svaki dan je beda

   

  prosjače krenimo

   

  zahvaljujmo se

   

   

   

  svaki dan je sam

   

  ludo krenimo

   

  uveseljavajmo

   

   

   

  svaki dan je opasan

   

  monahu krenimo

   

  molimo

   

   

   

  svaki dan je neizvestan

   

  filozofe krenimo

   

  obezbrižujmo

   

   

   

  svaki dan je čudo

   

  mističe krenimo

   

  divimo se

   

   

   

  svaki dan je izazov

   

  heroju krenimo

   

  milujmo

   

   

   

  svaki dan je golotinja

   

  čobanine krenimo

   

  čuvajmo

   

   

   

  svaki dan je krik

   

  ljubavniče krenimo

   

  ljubimo

   

   

   

  svaki dan je čedo

   

  dobro dete krenimo

   

  odobrovoljavajmo

   

   

   

  svaki dan je trauma

   

  odbeglo dete krenimo

   

  odvezujmo

   

   

   

  svaki dan je igra  

   

  dečavojčice krenimo

   

  igrajmo se

   

   

   

  svaki dan je rat

   

  pacifisto krenimo

   

  razoružavajmo

   

   

   

  svaki dan je bog

   

  boginjo krenimo

   

  venčavajmo

   

   

   

  svaki dan je put

   

  hodaču krenimo

   

  hodajmo

   

   

   

  svaki dan je ruža

   

  lutalice krenimo

   

  lutajmo

   

   

   

  svaki dan je šansa

   

  umetniče krenimo

   

  stvarajmo

   

   

   

  svaki dan je pesma

   

  pesniče krenimo

   

  pevajmo

   

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

  SEDMOG DANA LETA

  2612. hodanje pupoljka hodanja
  27. jun 2018.

  tugo moja volim te 

    

  raduj se raduj tugo moja

   

  sedmi je dan leta

   

   

  evo radosti

  u hladnim prostranstvima tibeta jedan je prizor već stotinama godina nepromijenjen

  mnoštvo raznobojnih zastavica što vijore na vetru podignutih za dobrobit i sreću svega

  što živi... oživljeni dodirom vetra stvaraju duhovne vibracije koje vetar raznosi na sve

  strane. molitvene zastavice jedno­stavne su rukotvorine koje združene s energijom

  vetra nenametljivo harmoniziraju okolinu nepristrano uvećavajući radost i sreću

  svakom živom biću s kojim dođu u doticaj. kod postavljanja zastavica

  je važno da se postavljaju s plemenitom namjerom uz misao

  neka sva živa bića odasvud primaju dobro i sreću

  romina dražić

   

   

  sva bića šire dobro i sreću svakom biću

   

  sva bića primaju dobro i sreću od svakog bića

   

  koracima boga miroslava mandića boga

   

   

  koraci zastavice boga miroslava mandića boga

   

   

  leto je

   

  zahladilo je

   

  oblačno je

   

  kiša će

   

   

  ići

  mi

  je

  ići

   

   

  do kraja se podavati 

   

  svemu se podavati

   

  svakom se podavati

   

   

  i

   

   

  onda iz najdubljeg osećanja ljubavi za tebe zapevah

   

   

  iz najveće ljubavi želim ti da nekog ili nešto svakog trena voliš svom svojom ljubavlju 

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  iz najveće ljubavi želim ti da neko ili nešto tvojom ljubavlju postane ono što jeste

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  iz najveće ljubavi želim ti da svakog dana umreš od ljubavi

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  iz najveće ljubavi želim ti da svakog dana vaskrsneš ljubavlju

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog i nije niko drugi nego neko

  kome ti i sva bića mogu dati svu svoju ljubav svakog dana

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog pesma i nije ništa drugo nego

  nešto čemu ti i sva bića mogu dati svu svoju ljubav svakog dana

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog umetnost i nije ništa drugo nego

  nešto čemu ti i sva bića mogu dati svu svoju ljubav svakog dana

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog miroslav mandić bog hodanje i nije ništa drugo nego

  nešto čemu ti i sva bića mogu dati svu svoju ljubav svakog dana

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog ne samo da je dao život svakom biću nego

  je svakom biću omogućio da svoj život da bogu

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog ne samo da je svakom biću omogućio da svoj život da bogu

  nego je svakom biću omogućio da svoj život preobrazi u ljubav

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog ne samo da je svakom biću omogućio da svoj život preobrazi

  u ljubav nego je svakom biću omogućio da svoju ljubav da bogu

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bog ne samo da je svakom biću omogućio da svoju ljubav

  da bogu nego je svakom biću omogućio da postane bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

  ŠESTOG DANA LETA

  2611. hodanje pupoljka hodanja
  26. jun 2018.

  ljubav

   

   

  ljubav dugo trpi

   

  milokrvna je

   

  ljubav ne zavidi

   

  ljubav se ne veliča

   

  ne nadima se

   

  ne čini šta ne valja

   

  ne traži svoje

   

  ne srdi se

   

  ne misli o zlu

   

  ne raduje se nepravdi

   

  a raduje se istini

   

  sve snosi

   

  sve veruje

   

  svemu se nada

   

  sve trpi

   

  ljubav nikad ne prestaje

  prva poslanica korinćanima glava 13

   

   

  sat jedan sam čekao da mi se pojave današnja

  pevanja a onda sam u jednom trenutku samo napisao

   

   

  ljubav 

   

   

  posle toga sam čekao još pola sata da nastavim i u jednom trenutku sam

  pomislio da je važno da prepišem deo pavlovljeve poslanice korinćanima

   

  i

   

  gle čuda dok sam kuvao kafu stiglo je predivno pismo puno ljubavi od mladog prijatelja

   

   

  oh

  bog

   

   

  živ

  je

  bog

   

   

  to što ti sadosetiš je to da idem idem i idem

   

  idem i nestajem već četrdeset četiri godine

   

  idem od trenutka kad je ona nestala iza ugla

   

   

  nadam se da nikad neću stati

  ljubav nikad ne prestaje

   

  nadam se da ću ići do poslednjeg trenutka života

  ljubav nikad ne prestaje

   

  nadam se da ću i prvog trenutka posle smrti nastaviti da idem

  ljubav nikad ne prestaje

   

   

  ići to znači pevati

   

  ići to znači stvarati

   

  ići to znači ljubiti

   

   

  ići

  bog

  biti

   

   

  ići bog bogom bogu bog biti

   

   

  ići

  bogu

  ići

   

   

  idem jedinstvo svih bića sam

   

  idem zadovoljenje žudnje svakom biću sam

   

  idem odbeglo dete sam

   

   

  šaman

  rekao si

   

   

  bog

  kažem

   

   

  idem sve u jednoj tački sam

   

  idem sve u jednom srcu sam

   

  idem sve u jednom umu sam

   

   

  idem ti jesi 

   

  idem ljubljena si

   

  idem ljubljen si

   

   

  i

  d

  e

  m

   

  t

  i

   

  p

  e

  s

  m

  o

   

  m

  o

  j

  a

   

  n

  a

  j

  v

  a

  ž

  n

  i

  j

  a

   

  s

  i

   

   

  idem pevam

   

  idem stvaram

   

  idem ljubim

   

   

  i

  d

  e

  m

   

  p

  e

  s

  m

  a

   

  b

  o

  g

  a

   

  s

  a

  m

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  PETOG DANA LETA

  2610. hodanje pupoljka hodanja
  25. jun 2018.

  dobrota se preobražava u lepotu

   

  lepota se preobražava u ljubav

   

  ljubav se preobražava u slobodu

   

  sloboda se preobražava u istinu

  pevao sam u subotu trećeg dana leta

   

   

  istina se preobražava u boga

  spoznah to juče četvrtog dana i evo pevam ga petog dana leta

   

   

  bog miroslav mandić bog

  juče sam pomislio da ime miroslav mandić bog promenim u bog miroslav mandić bog

   

   

  ime je bog

   

  ime me poistovećuje sa bogom

   

  bog je ime

   

   

  bog je bog

   

  bog je miroslav

   

  bog je mandić

   

  bog je bog

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  juče sam dobio pismo u kome sam saznao da posle jula više neću

  dobijati novac za lekove a posle avgusta ni novac za račune za stan

  150 evra

   

   

  prvo sam se jako uplašio

   

  drhtao sam. poništilo me

   

  ali uz moje odluke u mladosti da budem dobar i iz iskustava

  kroz koja sam prošao počeo sam da se smirujem dobrotom

   

  osetio sam zahvalnost i veliku ljubav za osobu koja mi je to javila

  živela ljubila i ljubljena bila

   

   

  živ

  je

  bog

   

  ljubav

  je

   

   

  živa

  je

  ljubav

   

  bog

  je

   

   

  i

   

   

  stvari su se vratile na dobrotu i sam početak

   

   

  dobrota

   

  sve je dobro

   

  jedno je

   

   

  stavio sam na papir mesečne potrebe

  kirija i računi 34000 dinara

  lekovi 4000 dinara

  pregledi 2500 dinara

  novac koji dajem drugima 9000 dinara

  hrana i higijena 12000 dinara

   

   

  sabrao sam novac koji se nadam da ću i dalje dobijati od ljudi

  i video da mi nedostaje dvadeset-dvadeset pet hiljada dinara

   

   

  dobro dete reci mi kako da to preživim

   

   

  najvažnije je da 

   

   

  jesam

   

  pevam

   

  stvaram

   

  hodam

   

  ljubim

   

   

  verujem da ćeš mi ti pomoći

   

  verujem da će mi svako pomoći

   

  verujem da će mi svemir pomoći

   

  verujem da će mi svako pomoći

   

  verujem da ćeš mi ti pomoći

   

   

  bog biti

   

  ne bojati se

   

  izdržati mi je

   

  ne bojati se

   

  bog biti

   

   

  prvu pesmu prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića pevati

   

  jednu jedinu umetnost jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića stvarati

   

  najbolje hodanje najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga hodati

   

  miroslavom mandićem bogom miroslav mandić bog biti

   

   

  bog miroslav mandić bog

   

   

  hodao sam do grada i nazad i mislio kako da preživim

   

   

  važno je da se ne opirem

   

  važno je da svakog dana sa radošću prihvatam smrt

   

  važno je da svakog dana ljubim život

   

   

  važno je da sve na ovom svetu zavisi samo od mene

   

  važno je da ljubeći tebe ljubim svakog i da ljubeći svakog ljubim tebe

   

  važno je da ne odustajem od čednosti i odanosti

   

   

  važno je da se radujem i uživam čim pre budem mogao 

   

  važno je da sam srećan zbog zemlje i neba i svega na zemlji i svega u nebu

   

  važno je da sam podstrek svakom biću da postane ono što jeste

   

   

  važno je da sam kao i do sada najvažnije preduzeće

   

   

  preduzeće sam koje brigu preobražava u bezbrižnost

   

  preduzeće sam koje strah preobražava u bezrazložnost

   

   

  preduzeće sam koje potrebu za sigurnošću preobražava u nezaštićenost

   

  preduzeće sam koje bolesnu važnost preobražava u isceljujuću nevažnost

   

   

  ja sam preduzeće golotinje

   

  ja sam preduzeće otvorenosti

   

  ja sam preduzeće boga

   

   

  jesam

   

  pevam

   

  stvaram

   

  hodam

   

  ljubim

   

   

  i

   

   

  verujem da ćeš mi ti pomoći jer će to tebi još više pomoći

   

  verujem da će mi svako pomoći jer će to svakom još više pomoći

   

  verujem da će mi svemir pomoći jer će to svemiru još više pomoći

   

  verujem da će mi svako pomoći jer će to svakom još više pomoći

   

  verujem da ćeš mi ti pomoći jer će to tebi još više pomoći

   

   

  ljubi te tvoj oduvek i zauvek bog miroslav mandić bog

   

   

  raj

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  TREĆEG DANA LETA

  2609. hodanje pupoljka hodanja
  23. jun 2018.

  treći dan leta

   

   

  dobrota se preobražava u lepotu

   

  lepota se preobražava u ljubav

   

  ljubav se preobražava u slobodu

   

  sloboda se preobražava u istinu

   

  osetih to trećeg dana leta

   

   

  bog

   

   

  dobrota je dobra sama po sebi ali je još bolja kad se preobrazi u lepotu

   

  lepota je lepa sama po sebi ali je još lepša kad se preobrazi u ljubav

   

  ljubav je ljubav sama po sebi ali je još više ljubav kad se preobrazi u slobodu

   

  sloboda je sloboda sama po sebi ali je još više sloboda kad se preobrazi u istinu

   

   

  bog

   

   

  volim da jesam dobrotom reči

   

  volim da pevam lepotom reči

   

  volim da ljubim ljubavlju reči

   

  volim da služim slobodom reči

   

  volim da mislim istinom reči

   

   

  bog

   

   

  dobrota svemira sam 

   

  lepota svemira sam

   

  ljubav svemira sam

   

  sloboda svemira sam

   

  istina svemira sam

   

   

  bog

   

   

  dobrota svakog bića sam

   

  lepota svakog bića sam

   

  ljubav svakog bića sam

   

  sloboda svakog bića sam

   

  istina svakog bića sam

   

   

  bog

   

   

  dobrotom sve je dobro 

   

  lepotom sve je lepo

   

  ljubavlju sve je ljubav

   

  slobodom sve je sloboda

   

  istinom sve je istina

   

   

  bog

   

   

  dobrotom ne postoji niko ko nije dobar

   

  lepotom ne postoji niko ko nije lep

   

  ljubavlju ne postoji niko ko nije ljubav

   

  slobodom ne postoji niko ko nije slobodan

   

  istinom ne postoji niko ko nije istinit

   

   

  bog

   

   

  dobrota zaveta zavetu dobroti sam

   

  lepota zaveta zavetu lepoti sam

   

  ljubav zaveta zavetu ljubavi sam

   

  sloboda zaveta zavetu slobodi sam

   

  istina zaveta zavetu istini sam

   

   

  bog

   

   

  dobrota puta sam

   

  lepota puta sam

   

  ljubav puta sam

   

  sloboda puta sam

   

  istina puta sam

   

   

  bog

   

   

  dobrota ruže sam

   

  lepota ruže sam

   

  ljubav ruže sam

   

  sloboda ruže sam

   

  istina ruže sam

   

   

  bog

   

   

  dobrota pupoljka pahulje

   

  lepota pupoljka pahulje

   

  ljubav pupoljka pahulje

   

  sloboda pupoljka pahulje

   

  istina pupoljka pahulje

   

   

  bog

   

   

  dobrota pupoljka pahulje samo svim bićima i svakom biću

   

  lepota pupoljka pahulje samo svim bićima i svakom biću

   

  ljubav pupoljka pahulje samo svim bićima i svakom biću

   

  sloboda pupoljka pahulje samo svim bićima i svakom biću

   

  istina pupoljka pahulje samo svim bićima i svakom biću

   

   

  bog

   

   

  dobrota sam samog za sve

   

  lepota sam samog za sve

   

  ljubav sam samog za sve

   

  sloboda sam samog za sve

   

  istina sam samog za sve

   

   

  bog

   

   

  dobrota sam miroslava mandića boga

   

  lepota sam miroslava mandića boga

   

  ljubav sam miroslava mandića boga

   

  sloboda sam miroslava mandića boga

   

  istina sam miroslava mandića boga

   

   

  bog

   

   

  dobrota sam prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  lepota sam prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  ljubav sam prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  sloboda sam prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  istina sam prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

   

  bog

   

   

  dobrota sam jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  lepota sam jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  ljubav sam jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  sloboda sam jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  istina sam jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

   

  bog

   

   

  dobrota sam najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  lepota sam najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  ljubav sam najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  sloboda sam najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  istina sam najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

   

  bog

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

  DRUGI DAN LETA

  2608. hodanje pupoljka hodanja
  22. jun 2018.

  drugi dan leta

   

   

  ja

  miroslav

  mandić

  bog

  glas

  boga

  sam

   

   

  glas ljubavi

   

  glas slobode

   

  glas istine

   

   

  glas obeleženih

   

  glas neprimećenih

   

  glas odbačenih

   

   

  glas zatvorenih

   

  glas zabranjenih

   

  glas proteranih

   

   

  glas apatrida

   

  glas imigranata

   

  glas nevažnih

   

   

  glas razalaćenja

   

  glas prigovora savesti

   

  glas razoružanja 

   

   

  glas nenasilja

   

  glas džulijana asanža

   

  glas crvendaća

   

   

  glas samog za sve

   

  glas jednog koje je više od svega zajedno

   

  glas samog od koga sve zavisi

   

   

  glas minerala

   

  glas biljaka

   

  glas životinja

   

  glas ljudi

   

  glas anđela

   

   

  glas trava

   

  glas vrabaca

   

  glas cveća

   

   

  glas svih bića

   

  glas svakog bića

   

  glas svemira

   

   

  glas svejebanja

   

  glas svevaskrsenja

   

  glas svemirenja

   

   

  glas savesti

   

  glas svesti

   

   

  glas boga u svakom biću

   

   

  glas zemlje u reči zemlja

   

  glas vode u reči voda

   

  glas vazduha u reči vazduh

   

  glas svetlosti u reči svetlost

   

   

  glas boga u reči bog

   

   

  glas pičke

   

  glas orgazma

   

  glas kurca

   

   

  glas pesnika

   

  glas umetnika

   

  glas lutalice

   

  glas lude

   

  glas prosjaka

   

  glas monaha

   

  glas filozofa

   

  glas mistika

   

  glas vrtlara

   

  glas heroja

   

  glas hodača

   

  glas rudara

   

  glas čobanina

   

  glas ljubavnika

   

  glas zatvorenika

   

  glas kurve

   

  glas dobrog deteta

   

  glas dečavojčice

   

  glas odbeglog deteta

   

  glas pacifiste

   

  glas boginje

   

   

  glas dobrote

   

  glas lepote

   

   

  glas same

   

  glas zagorele šerpe moje

  opet sam zaboravio da isključim ringlu 

   

  glas samog

   

   

  glas puta

   

  glas ruže

   

  glas saglasja

   

   

  glas pupoljka pahulje

   

   

  bože nežno nežno nežno nežno nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

  Stranice