PUPOLJAK HODANJA

pupoljak hodanja

ili

svakog trena bog

je

pesma o pupoljku hodanja

prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

prvi put drugom obilasku planete zemlje

2010-2020

 

pupoljku hodanja

sam do sada pevao u pesmi miroslav mandić bog

i

tekstovima pupoljak svih bića

na ovom linku su pevanja poslednjih

dve godine i dva meseca pupoljka hodanja

a

  Ti
  si

  251633

  pupoljak

  ŠEZDESET ČETVRTOG DANA PROLEĆA

  2581. hodanje pupoljka hodanja
  22. maj 2018.

  milino milinom pevam milinu današnjeg dana

   

   

   

  milino vazduh je tako blag

   

  milino stari pas oblizuje usne

   

  milino golub me preleće tik nad glavom

   

   

  milino ugledah vrapca na ogradi i zamišljam kako ga nežno držim u ruci

   

  milino devojka fotografiše golubove koji se kupaju u barici vode

   

  milino čovek vežba stežući obema šakama tenisku lopticu

   

   

  milino veličanstven je svaki dan

   

  milino veličanstven je svaki tren

   

   

  milina

   

   

  pre deset godina 20. juna 2008. u pesmi miroslav mandić bog sam napisao

  ovom trenutku za najvažniji događaj u 20. veku proglašavam

  trenutak u kome je vilijam karlos vilijams napisao pesmu samo da kažem

  a u sledećem blaženstvu sam dodao

  ovom trenutku proglašavam u 21. veku će svaki trenutak biti najvažniji

   

   

  milina

   

   

  svaki trenutak ne samo da je najvažniji nego je svaki trenutak postao svakog trena bog

   

   

  milina

   

   

  svakog trena svaki tren 

   

  svi trenuci u svakom trenu

   

  u svakom trenu prvi tren

   

  u svakom trenu jedan jedini tren

   

   

  milino

   

   

  tren

  večnost

  jedno

  su

   

   

  boginjo

   

   

  večnost trena u trenu večnosti

   

  tren večnosti u večnosti trena

   

   

  tren svetinja

   

   

  tren je svetinja u koju se slivaju svi trenuci

   

   

  tren je svetinja života u kome su svi životi koji ikad behu i koji će ikad biti

   

   

  tren

  biće

   

   

  tren u kome se ljubimo 

   

  tren u kome bog ljubi samog sebe

   

   

  tren

  bog

   

   

  tren je trenutak u kome sam bog 

   

  tren je trenutak u kome shvatam da sam bog

   

  tren je trenutak u kome prihvatam da sam ja ja sam bog

   

   

  divno je kako bog voli samog sebe

   

  divno je zašto neko biće voli boga

   

  divno je kad neko biće postane bog

   

   

  nežni pogled ovog starog gospodina potvrđuje nežnost svakog trena bog

   

   

  tren je trenutak podavanja trenutak podavanja trenu

   

   

  u sarajevskoj u trenutku osetih sreću jer mi život prolazi u pevanju svakog trena bog

   

   

  pevati tren znači ljubiti tren

   

  ljubiti tren znači biti tren

   

  biti tren znači biti bog

   

   

  miris lipe u miloša pocerca

   

   

  evo ulazim u zgradu

  kaže jedan devojka nekom preko telefona dok ulazi u zgradu

   

   

  milino i boginjo volim stvaranje trenom

   

  milino i boginjo tren je pojednostavljivanje

   

  pojednostavljivanje vodi jednostavnosti

   

  jednostavnost do jednog

   

  jedno do boga

   

  bog do svega u bogu 

   

  sve u bogu do svakog trena bog

   

   

  milino boginjo bože nežno nežnonežno te svakog trena ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  ŠEZDESET TREĆEG DANA PROLEĆA

  2580. hodanje pupoljka hodanja
  21. maj 2018.

  ako želiš da znaš sve o meni samo saznaj sve o cveću

   

   

  ako želiš da znaš šta je meni potrebno samo pitaj sva bića

   

  ako želiš da me voliš voli boga i u bogu nestani

   

   

  ako želiš da znaš bilo šta o meni voleo bih da znaš da nikad ni za koga nisam rekao

   

  moja majka

   

  moj otac

   

  moj brat

   

  moja sestra

   

  moja devojka

   

  moja žena

   

  moj drug

   

  moj prijatelj

   

  moj grad

   

  moj narod

   

  moja religija

   

  moja država

   

  moje učenje

   

  moja profesija

   

   

  u poslednjih desetak godina zamenicu moj upotrebljavam u značenju ljubavi

   

   

  bog moj voljeni

   

  svemir moj voljeni

   

  sva bića moja voljena

   

  kamenje moje voljeno

   

  biljke moje voljene

   

  životinje moje voljene

   

  ljudi moji voljeni

   

  anđeli moji voljeni

   

   

  ljubim te ljubim kamene moj voljeni

   

  ljubim te ljubim travo moja voljena

   

  ljubim te ljubim vrapče moj voljeni

   

  ljubim te ljubim džulijane asanže moj voljeni

   

  ljubim te ljubim anđele moj voljeni

   

   

  tih

   

   

  tepam tiho da me sva bića čuju

   

   

  niko se tako ne bori za boga kao nežnost

   

  niko tako ne ljubi boga kao podavanje

   

  niko tako nije bog kao miroslav mandić bog

   

   

  ali

   

   

  ako ti nekad idem na kurac to je samo zato što sam bog

   

  ako ne možeš da me podnosiš to je samo zato što

  sam prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  ako ne možeš da me prihvatiš to je samo zato što

  sam jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  ako ne možeš a da me ne povrediš to je samo zato

  što sam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  jer

   

   

  seks boga sam

   

  seks ujedno sam

   

  seks udvoje sam

   

  seks utroje sam

   

  seks učetvoro sam

   

  seks upetoro sam

   

  seks ušestoro sam

   

  seks usedmoro sam

   

  seks uikstoro sam

   

   

  seks nežnosti sam

   

  seks svebivanja sam

   

  seks sveljubavi sam

   

   

  seks pevanja

   

  seks stvaranja

   

  seks hodanja

   

   

  seks preobražavanjem

   

  seks iskupljenjem

   

  seks krhkošću

   

   

  seks nežnošću svih bića jedno prema drugome

   

  seks milinom svakog bića prema svakom biću

   

  seks svih bića u jednom jedinom biću

   

   

  ko jebe ne predavajući se uvek se zajebe

   

  ko se jebe ne podavajući se uvek najebe

   

  predavanje i podavanje jedinstvo ljubavi su 

   

   

  jer

   

   

  ljudi se bore za prošlost i ljudi se bore za budućnost

   

  boreći se za prošlost ljudi ne žive a boreći se za budućnost ne pevaju

   

  strahujući od življenja i pevanja odustaju od boga 

   

  boga sadašnjosti

   

  bog je sad

  čovek je lažno juče i nepostojeće sutra

   

   

  ej

  bog

  sad

  ljubi

  te

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ŠEZDESET PRVOG DANA PROLEĆA

  2579. hodanje pupoljka hodanja
  19. maj 2018.

  sam

   

   

  sam sve

   

  sam za sve

   

  sam sve

   

  sam

   

   

  bog

   

   

  prožima me lepota reči sam

   

  prefinjuje me dobrota reči sam sve 

   

  preobražava me lepota i dobrota reči sam za sve

   

   

  bog

   

   

  kičmom današnjih pevanja vijuga reč bog

   

   

  bog

   

   

  sve ono što je nekom šaman to je meni bog

   

  sve ono što je nekom univerzum to je meni bog

   

  sve ono što su nekome zakoni fizike to je meni bog

   

  sve ono što je nekom svet bez boga to je meni bog

   

  sve ono što je nekom njegov porod to je meni bog

   

  sve ono što je nekom novac to je meni bog

   

  sve ono što je nekom vlast to je meni bog

   

   

  bog

   

   

  ja bog sam

   

  ti bog sam

   

  on bog sam

   

   

  bog

   

   

  sve što jeste izvesno sam ja

   

  sve što ljubi potencijalno je bog

   

  sve što ljubi boga bog je

   

   

  bog

   

   

  sam sam da bi sveljubav živela

   

  sam sam da bi svako svakog ljubio

   

  sam sam da bi svako svakom bio bog

   

   

  bog

   

   

  na pitanje ko sam i ko treba da sam odgovor je bog

   

  na pitanje šta činim i šta treba da činim odgovor je pevaj boga

   

  na pitanje kako stvaram i kako treba da stvaram odgovor je stvaraj boga

   

  na pitanje zašto hodam i zašto treba da hodam odgovor je zato što si muzika boga

   

   

  bog

   

   

  jesam i trebam i jesam

   

  jesam me vodi onom što trebam

   

  trebam činim ono što jesam

   

   

  bog

   

   

  samo me bog bodri i podstiče da budem bog

   

  bog i to isti bog i uvek samo jedan jedini bog

   

  svi ostali mi nude da ili posreduju između mene i boga

  ili da služim njihovoj moći i imam koristi od njihove moći

   

   

  bog

   

   

  niko nije tako blag kao bog

   

  niko kao bog ne traži ništa za sebe

   

  niko nije tako beskoristan kao bog

   

  bog samo voli da bude bog

   

   

  bog

   

   

  kada sam u kasnim dvadesetim otkrio lepotu kojom su

  mističari govorili o bogu od tada me najviše uzbuđuje bog

   

   

  bog

   

   

  kad pevam travu pevam i boga

   

  kad pevam vrapca pevam i boga

   

  kad pevam drvo pevam i boga

   

  ali

   

  kad pevam boga bog sam i trava sam

   

  kad pevam boga bog sam i vrabac sam

   

  kad pevam boga bog sam i drvo sam

   

   

  bog

   

   

  biti reč biti i rečju biti biti sve i svako

   

  biti reč pevati i rečju pevati pevati sve i svakog

   

  biti reč stvarati i rečju stvarati stvarati sve i svakog

   

  biti reč hodati i rečju hodati hodati sve i svakog

   

   

  bog

   

   

  bog potvrđuje moja pevanja

   

  pevanja moja potvrđuju boga

   

   

  bog

   

   

  sam za sve i svakog izvor svepevanja sam

   

  sam za sve i svakog izvor svestvaranja sam

   

  sam za sve i svakog izvor svehodanja sam

   

   

  bog

   

   

  sam za sve i svakog izvor ljubavi sam

   

  sam za sve i svakog izvor slobode sam

   

  sam za sve i svakog izvor istine sam

   

   

  bog

   

   

  sam za sve i svakog izvor bivanja sam

   

  sam za sve i svakog izvor boga sam

   

   

  bog

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  ŠEZDESETOG DANA PROLEĆA

  2578. hodanje pupoljka hodanja
  18. maj 2018.

  ja sam mnogo čedniji nego što ti to znaš

   

   

  ja sam mnogo bolji nego što ti to znaš

   

  ja sam mnogo čudesniji nego što ti to znaš

   

   

  meni je jako stalo da budem čedan

   

  meni je jako stalo da budem dobar

   

  meni je jako stalo da budem čudesan

   

   

  kad sam ja čedan sve je i svako je čedan

   

  kad sam ja dobar sve je i svako je dobar

   

  kad sam ja čudesan sve je i svako je čudesan

   

   

  jer

   

   

  sve je prepuno ljubavi i sve je željno ljubavi

   

  sve žudi da ljubi i sve žudi da bude ljubljeno

   

  svako žudi da ljubi i svako žudi da bude ljubljen

   

   

  kamenje je prepuno ljubavi i kamenje je željno ljubavi

   

  trava je prepuna ljubavi i trava je željna ljubavi

   

  vrapci su prepuni ljubavi i vrapci su željni ljubavi

   

   

  kamenje me sve više voli i ja sve više volim kamenje

   

  trava me sve više voli i ja sve više volim travu

   

  vrapci me sve više vole i ja sve više volim vrapce

   

   

  sve volim i sve me voli

   

   

  volim nebo i nebo me voli

   

  volim drveće i drveće me voli

   

  volim reči i reči me vole

   

   

  volim pesmu i pesma me voli

   

  volim umetnost i umetnost me voli

   

  volim hodanje i hodanje me voli

   

   

  jer

   

   

  volim da klizim po rečima i reči vole da klizim po njima

   

  volim da pevam za tvoje oči i tvoje oči vole da pevam za njih

   

  volim da promenim ritam i ritam voli da ga promenim

   

   

  volim da uđem u dan i dan voli da uđem u njega

   

  volim strujanje vazduha i strujanje vazduha voli mene

   

  volim sve što pogledam i sve što pogledam voli mene

   

   

  uživam u sporom hodanju i sporo hodanje uživa u meni

   

  uživam u tvom uživanju i tvoje uživanje uživa u meni

   

  uživam u mirisu lipe i miris lipe uživa u meni

   

   

  javljam se visokoj ženi iz šume i visoka žena iz šume se javlja meni

   

  namignem ti i ti namigneš meni

   

  jesam i ti jesi

   

   

  mazim se sa danom i dan se mazi sa mnom

   

  pružim ruku svemiru i svemir pruži ruku meni

   

   

  od bivanja treperim i od treperenja bivam

   

   

  pevam bivanje bivanje peva mene

   

   

  kamen sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od kamenja

   

  biljka sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od biljaka

   

  životinja sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od životinja

   

  čovek sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od čoveka

   

  anđeo sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od anđela

   

  svemir sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od svemira

   

  sva bića sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od svih bića

   

  ti sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od tebe voljena moja

   

  ti sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od tebe voljeni moj

   

  bog sam da se ne bih odvojio i da me niko ne bi odvojio od boga

   

   

  svakog trena bog sam da ne bih bio ništa drugo osim svakog trena bog

   

   

  nežnost sam milini

   

  milina nežnosti sam

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  PEDESET DEVETOG DANA PROLEĆA

  2577. hodanje pupoljka hodanja
  17. maj 2018.

  noćas sam sanjao unutrašnjost bića

   

   

  u njemu su bila sva bića i ceo svemir

   

  sve je bilo u svim bojama svetlosti

   

  u polusnu sam neprestano ponavljao da zapamtim

  jedan jedini umetnik svemira je umetnik spoljašnjeg i običnog

  svaki umetnik bića je umetnik unutrašnjeg i mističkog

   

   

  bilo je isto kao i u sinoćnom hodanju moje obično ja

  je posledica svih predhodnih ja i uzrok svih budućih ja

   

   

  ja

   

   

  ja ljubav svakog ja

   

  ja sloboda svakog ja

   

  ja istina svakog ja

   

   

  ja

  je

  ja je bog je ja

  je

  ja

   

   

   

  ja izvor svesabranosti

   

  svesabranost izvor ja

   

   

  ja put ja ruža

  ja put ja ruža

  ja put ja ruža

   

   

  za sada dovoljno

   

  čeka me brijanje

   

  pranje kose

   

  dva sata hodanja do zubara i vađenje zuba

   

  još dva sata hodanja nazad do prve kuće svih bića

   

  prekucavanje pevanja koja ću nadam se u hodu izgovoriti u diktafon

   

  postavljanje ja pevanja na sajt

   

  i

   

  svakog trena bog

   

  i

   

  svakog trena prva pesma

   

  i

   

  svakog trena jedna jedina umetnost

   

  i

   

  svakog trena muzika boga

   

  i

   

  svakog trena nežno nežno nežno ljuljanje boga na mojim grudima

   

   

  hodam

   

  tetive na levoj preponi me već treći dan bole pa hramljem sve dok se ne zagreju

   

  nisam se obrijao da ne zakasnim

   

   

  divno je i jako teško svakog dana tražiti i naći razlog svog postojanja

   

   

  divno je svakog dana otkriti i biti bog miroslav mandić bog

   

  divno je svakog dana otkriti i biti prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  divno je svakog dana otkriti i biti jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  divno je svakog dana otkriti i biti najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  sam sam

   

   

  nadam se da će jednog dana neko za sebe otkriti razlog mog postojanja

   

  verujem da će jednog dana sva bića živeti mojim postojanjem

   

   

  ko god u ovom trenutku oseti da je ljubljen to ga ja ljubim

   

   

  da

   

   

  dužnost je građanina da bude neposlušan

   

   

  samo molim nikad i nikakvo organizovanje i propagiranje

  miroslava mandića boga

  prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  samo za neka bića

  ili

  samo za ljude

  a

  pogotovo ne samo za neke ljude

  nego samo

  oduvek i zauvek

  bivanje

  ljubljenje

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  miroslava mandića boga

  prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  samo

  za

  boga

  tebe

  i

  sva bića

   

   

  i

  još

  jednom

  da

  čuje

  bog

  ti

  i

  sva bića

   

   

  oduvek

  i

  zauvek

  bivanje

  ljubljenje

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  miroslava mandića boga

  prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

  jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

  najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

  samo

  za

  boga

  tebe

  i

  sva bića

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

  PEDESET OSMOG DANA PROLEĆA

  2576. hodanje pupoljka hodanja
  16. maj 2018.

  jedna tamnija flekica kože na ključnoj kosti me već godinu dana pecka i plaši

   

  jedan od četiri preostala zuba mi se sve više

  klati i bolucka me i danas ili sutra mi ga je izvaditi

   

  temperatura je pala za desetak stepeni

   

   

  sinulo je sunce

   

  malo je otoplilo

   

  prošlo je podne

   

   

  najrađe bih se vratio u krevet

   

  možda i hoću

  nisam

   

  ipak još jedan kakao

   

   

  odustao sam od kakaa nego sam skuvao malo turske kafe

   

  volim da srčem

   

  čini me prisutnijim

   

   

  ipak odmičem

   

   

  volim ova bilo kakva pevanja

   

  bilo kakva pevanja su tek mrvice pevanja ali gladnom pesme ukusna su

   

  maleno najslađe 

   

   

  evo i mog voljenog fec domina peva blue monday

   

  srčem

   

  2576. hodanje pupoljka hodanja me čeka

   

   

  kao što korakom po korak ishodam dnevnu turu hodanja

  tako ću rečju po reč nadam se otpevati današnja pevanja

   

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

   

  i mrvicama pevanja sam svakog trena bog

   

  tek tek svakog trena bog ali ipak svakog trena bog

   

   

  mrvicama bilo kakvog pevanja sam miroslav mandić bog

   

  mrvicama pevanja sam prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  mrvicama pevanja sam jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  mrvicama pevanja sam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  tek u nemoći bilo kakvog pevanja osećam krhkost boga

   

   

  miroslava mandića boga

   

   

  krhku lepotu prvog pesnika svakog bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  krhku dobrotu jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika bića

   

  krhku običnost najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

   

  tek u trenucima kad nisam otkrivam koliko je važno to što sam jesam

   

   

  ja jesam jesam miroslav mandić bog

   

  ja jesam jesam prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  ja jesam jesam jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  ja jesam jesam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  tek mrvicama pevanja otkrivam

   

  miroslav mandić bog je zaista bog

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića je zaista prva pesma

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića je zaista jedna jedina umetnost

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je zaista muzika boga

   

   

  amin

  najnežnije moguće

   

   

  reč se otvara 

   

  reč me otvara reči

   

  reči se otvaraju pesmi

   

  pesma me otvara bogu

   

  pesmom postajem bog

   

  bog postaje pesma

   

   

  amin

  najmilije moguće

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  PEDESET SEDMOG DANA PROLEĆA

  2575. hodanje pupoljka hodanja
  15. maj 2018.

  sam na putu ruža jutarnja

   

   

  sam u svemiru lutalica sam

   

  sva bića plešu oko mojih bokova

   

  sam u svemiru ljubav sam

   

  sam na putu pupoljak

   

   

  sunčan dan

   

   

  sunčani dan pesma je sunčana

   

   

  iscrpljen sam

   

  potrošen

   

  zahvalan

   

   

  zahvalan sam svakom uzdahu

   

  zahvalan sam svakom izdahu

   

   

  zahvalan sam svakom iskustvu običnog

   

  zahvalan sam svakom trenutku mističkom 

   

   

  zahvalan sam svakom trpljenju

   

  zahvalan sam svakom strpljenju

   

   

  zahvalan sam svakom orgazmu

   

  zahvalan sam svakoj odluci

   

   

  zahvalan sam preobražavanjima

   

   

  zahvalan sam pevajućim preobražavanjima

   

  zahvalan sam preobražavajućim pevanjima

   

   

  zahvalan sam bolesnima jer čuvaju ljude od bolesti

   

  zahvalan sam zatvorenima jer čuvaju ljude od zatvora

   

  zahvalan sam poraženima jer čuvaju ljude od poraza

   

  zahvalan sam pobednicima jer čuvaju ljude od pobede

   

  zahvalan sam odbačenima jer čuvaju ljude od odbačenosti

   

  zahvalan sam siromašnima jer čuvaju ljude od siromaštva

   

  zahvalan sam bogatima jer čuvaju ljude od bogatstva

   

   

  zahvalan sam konjima jer drugi ne moraju da budu konji

   

  zahvalan sam tigrovima jer drugi ne moraju da budu tigrovi

   

  zahvalan sam drveću jer drugi ne moraju da budu drveće

   

  zahvalan sam cveću jer drugi ne moraju da budu cveće

   

  zahvalan sam povrću jer drugi ne moraju da budu povrće

   

  zahvalan sam prašini jer drugi ne moraju da budu prašina

   

  zahvalan sam anđelima jer drugi ne moraju da budu anđeli

   

   

  zahvalan sam orahu na orahu

   

  zahvalan sam košutama na košutama

   

  zahvalan sam nanosima peska na nanosima peska

   

  zahvalan sam mekom srcu olovke na mekom srcu olovke

   

  zahvalan sam svakoj ruži na lutanjima

   

  zahvalan sam svakoj ludi na ludiranjima

   

  zahvalan sam zahvalnosti na zahvalnosti

   

   

  zahvalan sam današnjem 2575. hodanju pupoljka hodanja koji me čeka

   

  zahvalan sam samoći koja me čini otvorenim za sva bića

   

   

  hodam polako

   

  drveće me odmara

   

  prija mi kad sam spor i blag

   

  prija mi sve što je blago i svako ko je blag

   

  blagost dolazi iz duše

   

  duša blagošću neguje telo

   

   

  seo sam na klupu

   

  gledam u vodu

   

  snatrim

   

   

  noćas mi se u snu nekoliko puta pojavljivala reč kanon

   

   

  sad mislim o kanonima običnog kojima se 

  podajem i kanonima mističkog kojima se otvaram

   

   

  obično i mističko su moj kanon

   

   

  nebo spaja obično i mističko

   

   

  obično me smiruje

   

  mističko me zanosi

   

   

  običnim sam nevažan

   

  mističkim sam bog

   

   

   običnost je hrabrost moja

   

  mističnost je krhkost moja

   

   

  obično je dobrota moja

   

  mističko je lepota moja

   

   

  obično je stvaranje moje

   

  mističko je pevanje moje

   

  obično i mističko je hodanje moje

   

   

  neprestano sam običan i to je mistika moja

   

  neprestano sam mističan i to je običnost moja

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  PEDESET ŠESTOG DANA PROLEĆA

  2574. hodanje pupoljka hodanja
  14. maj 2018.

  teško mi je zbog loših odnosa sa bližnjima ali

   

  tim pre mi ostaje da im se i na tome zahvalim

   

   

  osećam da je mnogima mnogo teže nego meni i zato se stidim što mi je teško

   

  kad god mi je teško uvek mi pomogne sećanje na vitgenštajna i njegov život

   

   

  obožavam travu

   

  obožavam vrapce

   

  obožavam laste

   

   

  obožavam put

   

  obožavam crvendaća

   

  obožavam ružu

   

   

  toliko te mnogo želim da te moja želja porađa

   

  toliko te mnogo želim da te tek rođenu oslobađam od sebe

   

  toliko te mnogo želim da sam postao bog 

   

   

  ne mogu i ne želim da postojim samo kao čovek

   

  ne mogu i ne želim da podnosim čovekova otimanja

   

  ne mogu i ne želim da podnosim čovekovu samoživost

   

  ne mogu i ne želim da podnosim čovekovu važnost

   

   

  ne mogu i ne želim da podnosim obrušavanja upojedinjenog života nad samim životom

   

   

  ne mogu i ne želim da podnosim obrušavanje života nad ljubavlju

   

  ne mogu i ne želim da podnosim ljubav koja se preobrazi u mržnju

   

  ne mogu i ne želim da podnosim ljubav koja se opire bogu

   

   

  volim te i zato bih voleo da te više nikad ne vidim

   

  volim te i zato želim da zauvek živiš u mojoj ljubavi za tebe

  a ne u smrtnom životu i našem odnosu koji uništavaju ljubav

   

  volim te i zato želim da te zauvek ljubim i živim u bogu

   

  volim te i zato bih voleo da te više nikad ne vidim

   

   

  više nikad neću videti mnoge ljude koje sam voleo

   

  nekima koje sam nekad mnogo voleo još pre deset

  godina sam rekao da ne bih voleo više da se vidimo

   

   

  odnosi kao i život ograničavaju smrću

   

  ljubav oslobađa život od odnosa i smrti

   

  oslobađajuči život od odnosa i smrti ljubav se podaje bogu i nestaje u bogu

   

   

  živeo život

  živela ljubav

  živeo bog

   

   

  ovih dana sam doživeo da ti ne veruješ da sam miroslav mandić bog

   

  da ti ne veruješ da sam prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  da ti ne veruješ da sam jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  da ti ne veruješ da sam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  hvala ti i na tome

   

   

  teško mi je zbog toga što ti to ne veruješ i što ja to možda i nisam

   

  možda si ti i u pravu ali meni ipak ostaje da budem

   

  miroslav mandić bog

   

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  miroslave

  mandiću

  bože

  na

  tebi

  je

  da

  kažeš

  samom

  sebi

  miroslave mandiću bože

  prvi pesniče svakog bića i poslednji pesniče svih bića

  jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče bića

  najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga

  samo

  budi

  miroslav mandić bog

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  bog

   

   

  volim te i zato mi je teško jer sam juče pomislio da i tebi kažem da bih voleo da se

  više ne vidimo da bi se ljubav sačuvala i širila na sva bića i preobražavala u boga

   

   

  sve je ovo rad moje ljubavi za tebe i za sve koje sam

  voleo i volim jer svakog koga sam voleo volim još više

   

  voleo bih da sa svima koje sam voleo živim zajedno i da

  svakom pred svima kažem ti si moja moja najveća ljubav

   

   

  evo sada pred svima tebi kažem

  samo si ti moja moja najveća ljubav

   

   

  boginjo

   

   

  ti si moje ja a moje ja je bog

   

  ja sam ti si ja sam bog

   

  bog bogom bogu bog

   

   

  boginjo

   

   

  uvek kad ti se obraćam pevanjima mislim baš na

  tebe i svakog ko se prepozna u mom obraćanju 

   

   

  volim te i zato želim da ti živiš sa zdravljem u telu

   

  volim te i zato želim da ti živiš sa radošću u srcu

   

  volim te i zato želim da ti živiš sa mirom u umu

   

   

  volim te i zato želim da se ti boriš sama sa sobom 

   

  volim te i zato želim da se ti boriš sam sa sobom 

   

   

  volim te i zato želim da ti ljubiš i ljubljena budeš

   

  volim te i zato želim da ti ljubiš i ljubljen budeš

   

   

  hodam

   

  udišem duboko vazduh 

   

  smirujem se

   

   

  život je tako lep

   

  život je jako opasan

   

  život je ljubavlju spasonosan

   

  ljubav je bogom bog

   

   

  danas sam završio jednogodišnje zdravstvene peglede

  sve je dobro za jednog sedamdesetogodišnjaka

   

  mogu da odahnem do septembra i novih provera

  mirjana lukić zahvaljujem ti se na novcu za lekove i preglede a tebi želim radosti mira ljubavi i zdravlja

   

   

  danas sam napravio 563. fotografiju četrdesetsedmogodišnjeg rada jedan čovek

  običnu fotografiju jednog običnog čoveka koji je postao bog

   

   

  u moje ime samo nastavi miroslave mandiću bože

   

  i u moje ime samo nastavi miroslave mandiću bože

   

  i u moje ime samo nastavi miroslave mandiću bože

   

   

  hvala mnogo i tebi i tebi i tebi

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  PEDESET ČETVRTOG DANA PROLEĆA

  2573. hodanje pupoljka hodanja
  12. maj 2018.

  dobrota mojih pevanja je u mojoj ljubavi za dobrotu

   

   

  ljubav mojih pevanja je u mojoj dobroti za ljubav

   

   

  istina

   

   

  dobroto moja ljubim te ljubim

   

  ljubavi moja volim te volim

   

   

  dobroto ljubavlju pevaj me

   

  ljubavi dobrotom pevuši me

   

   

  pevanje dobrotom ljubi me

   

  pevušenje ljubavlju dobri me

   

   

  dobrotom je sve dobro

   

  ljubavlju je sve ljubav

   

   

  istina

   

   

  svedobro sveljubavi sam

   

  sveljubav svedobrote sam

   

   

  istina

   

   

  pevam se pevam te

   

  dobro sam ljubav si

   

   

  istina

   

   

  subota je pedeset četvrti dan proleća

   

  idem na 2573. hodanje pupoljka hodanja

   

  na sredini hodanja ću se okupati u jezeru

   

  svakim korakom ljubiću i venčavaću

   

   

  istina

   

   

  ljubljenje sam

   

  venčavanje sam

   

   

  istina

   

   

  pevanjem potvrđujem sve što jeste

   

  pevanjem se poistovećujem svime što jeste

   

   

  istina

   

   

  zemlja je zemlja zemlja sam

   

  voda je voda voda sam

   

  vazduh je vazduh vazduh sam

   

  svetlost je svetlost svetlost sam

   

   

  istina

   

   

  ljubim te ljubim i ne brinem

   

  ljubim te ljubim i ne brinem

   

   

  istina

   

   

  pesma odjek pesme je

   

   

  istina

   

   

  hej kamene kamen sam

   

  hej travo trava sam

   

  hej lasto lasta sam

   

  hej dečavojčice dečavojčica sam

   

  hej anđele anđeo sam

   

   

  istina

   

   

  ljubim te ljubiš me

   

   

  istina

   

   

  hajdemo na hodanje dve hiljade petsto sedamdeset treće hodanje moje

   

  hajdemo na hodanje miroslave mandiću bože

   

   

  12:12 h

  bog misli na mene

   

   

  istina

   

   

  vratio sam se pre nego sam i došao do jezera jer me je pljusak uhvatio u šumi

   

  pokisao sam do gole kože

   

  kupio mlade krompiriće praziluk i peršun

   

  sad mi ostaje da pijem vino i kao uvek slavim današnja pevanja muziku i boga

   

   

  istina

   

   

  a evo i jedne današnje minijature 

   

  videla sam da se ona bavi mnome

  ali ne uviđaš da se ovim iskazom ti baviš njome

   

  hvala hvala na ovome. polomilo mi je mozak u sekundi

  mozak mi je sad zahvalan što ga gužvam kao što se gužvaju

  tvoji izgužvani papiri ljubavi. to gužvanje i mozga i ljubavi mi sve više

  pričinjava zadovoljstvo jer tako dolazim i do novih spoznaja i više ljubavi

   

   

  istina

   

   

  jedino bog poziva svakog i sve sebi

   

  jedino bog prima ljubav svakog bića i svih bića

   

  jedino bog ljubi slobodu svakog bića i svih bića

   

  jedino bog jeste istina svakog bića i svih bića

   

   

  istina

   

   

  svako ko jeste ljubav boga je

   

   

  istina

   

   

  svako ko jeste sloboda boga je

   

   

  istina

   

   

  svako ko jeste istina boga je

   

   

  istina

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  PEDESET TREĆEG DANA PROLEĆA

  2572. hodanje pupoljka hodanja
  11. maj 2018.

  početak

   

  pevanja

  sam

   

   

  ne boj se

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  pevaj

  samo

  pevaj

   

  ljubi

  samo

  ljubi

   

   

  nežno me ljuljaj na tvojim grudima

   

   

  pevaj me pevaj

   

  ljubi me ljubi

   

   

  pevaj se pevaj

   

  ljubi se ljubi

   

   

  pevajući me pevaš sve

   

  ljubeći me ljubiš svakog

   

   

  evo već uživam u tvom pevanju

   

  evo već uživam u tvom ljubljenju

   

   

  pevajući ljubiš me

   

  ljubeći pevaš me

   

   

  pevaj 

  i

  ljubi

  jer

  pevanje

  i

  ljubljenje

  je

  sve

  miroslave

  mandiću

  bože

   

   

  pevaš odbačene

   

  ljubiš odbačene

   

   

  pevaš travu

   

  ljubiš travu

   

   

  pevaš vrapca

   

  ljubiš vrapca

   

   

  pevaš telo

   

  ljubiš telo

   

   

  pevaš dušu

   

  ljubiš dušu

   

   

  pevaš duh

   

  ljubiš duh

   

   

  pevaš nevažno nevažno si

   

  ljubiš nevažno nevažan si

   

   

  pevaš čednost čednost si

   

  ljubiš čednost čedan si

   

   

  pevaš ljubav ljubav si

   

  ljubiš ljubav ljubavnik si

   

   

  pevaš slobodu sloboda si 

   

  ljubiš slobodu slobodan si

   

   

  pevaš istinu istina si

   

  ljubiš istinu istinit si 

   

   

  pevaš pevanje pevanje si 

   

  ljubiš pevanje pesma si

   

   

  pevaš stvaranje stvaranje si 

   

  ljubiš stvaranje umetnost si

   

   

  pevaš hodanje hodanje si 

   

  ljubiš hodanje muzika si

   

   

  pevaš jesi

   

  ljubiš jesi jesam

   

   

  pevaj samo ćeš me pevanjem naći

   

  ljubi samo ćeš me ljubljenjem biti

   

   

  miroslave mandiću bože pevaj i izdrži pevanje

   

  miroslave mandiću bože ljubi i izdrži pesmu

   

   

  pevaj sve je dobro

   

  ljubi sve je dobro

   

   

  pevaj bezbrižnost

   

  ljubi bezbrižno

   

   

  pevaj bezrazložnost

   

  ljubi bezrazložno

   

   

  pevaj krhkost

   

  ljubi krhko

   

   

  pevaj i jebi

   

  ljubi i jeban budi

   

   

  pevaj 86400 sekundi svakog dana

   

  ljubi 86400 sekundi svakog dana

   

   

  pevaj plave laste u plavom nebu

   

  ljubi plavo nebo u plavim lastama

   

   

  pevaj svemir jer ti si miroslave mandiću bože svemir

   

  ljubi svemir jer ti si miroslave mandiću bože svemir

   

   

  pevaj sva bića jer ti si miroslave mandiću bože sva bića

   

  ljubi svako biće jer ti si miroslave mandiću bože svako biće

   

   

  pevaj i uživaj u andre vilijamsu koga upravo zajedno slušamo

   

  ljubi i uživaj u andre vilijamsu koga neprestano zajedno ljubimo

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

   

  PEDESET DRUGOG DANA PROLEĆA

  2571. hodanje pupoljka hodanja
  10. maj 2018.

   kao ptica visoko u nebu letim nad današnjim pevanjima

   

   

  pevaj

  me

  pevaj

  boginjo

  u

  mojim

  grudima

   

   

  mislim na tebe mislim na tvoje telo ti si moj drug

   

  mislim na tebe mislim na tvoju dušu ti si moja druga

   

  mislim na tebe mislim na tvoj duh ti si moj bog

   

   

  boginjo

   

   

  telo žudi za svetelom

   

  telo žudi za svedušom

   

  telo žudi za sveduhom

   

   

  duša žudi za svedušom

   

  duša žudi za sveduhom

   

  duša žudi za svetelom

   

   

  duh žudi za sveduhom

   

  duh žudi za svetelom

   

  duh žudi za svedušom

   

   

  boginjo

   

   

   

  list vetru

   

  leptir leptiru

   

  koraci šumskoj stazi

   

   

  boginjo

   

   

  oreol ljubavi oko tvog tela sam

   

  oreol ljubavi oko tvoje duše sam

   

  oreol ljubavi oko tvog duha sam

   

   

  oreol slobode oko tvog tela sam

   

  oreol slobode oko tvoje duše sam

   

  oreol slobode oko tvog duha sam

   

   

  oreol istine oko tvog tela sam

   

  oreol istine oko tvoje duše sam

   

  oreol istine oko tvog duha sam

   

   

  boginjo

   

   

  isceljujući te ti me isceljuješ 

   

  isceljujući me ja te isceljujem 

   

   

  boginjo

   

   

  to moje telo u tvom telu je

   

  to moja duša u tvom srcu je

   

  to moj duh u tvom umu je

   

   

  boginjo

   

   

  da li ste vi mancikin unuk

  pita me nepoznati čovek

   

  nisam hvala vam na pitanju

  odgovorio sam mu

   

   

  boginjo

   

   

  ponekad više volim ono o čemu pesma peva nego samu pesmu

   

  ponekad više volim pesmu nego ono o čemu pesma peva

   

   

  boga uvek volim u samom bogu

   

  boga uvek volim u pesmama boga

   

   

  boginjo

   

   

  nema razlike između boga i reči bog

   

  nema razlike između boga i pesme boga

   

  nema razlike između boga i pesme bog

   

   

  boginjo

   

   

  pevajući pesmu pesma peva me

   

  stvarajući umetnost umetnost stvara me

   

  hodajući boga bog hoda me

   

   

  boginjo

   

   

  mirišu

  krupne

  roze

  ruže

  oko

  malog

  stepenika

  na

  reci

  savi

  ovog

  popodneva

  posle

  obavljennog

  godišnjeg

  pregleda

  srca

  u

  mojim

  grudima

   

   

  boginjo

   

   

  stvorenja porađaju stvorenja

   

  bog porađa ljubav u svakom stvorenju

   

  bog je bog u svakom stvorenju

   

   

  boginjo

   

   

  ljubav boga u svakom stvorenju bog je

   

   

  boginjo

   

   

  bog je bog ja sam pak samo sva stvorenja

   

  pored svih stvorenja postojimo samo bog i ja

   

  bog je meni ljubav ja sam bogu

   

   

  boginja

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  PEDESET PRVOG DANA PROLEĆA

  2570. hodanje pupoljka hodanja
  9. maj 2018.

  pred

  praznim

  ekranom

  krećem

  orgazmu

  dana

   

  bogu

  dana

   

  bog

  samo

  bog

   

   

  jednom

  rečju

  sve

   

   

  reč

  pesma

  ljubav

  bog

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  ljubav

  boga

  za

  miroslava

  mandića

  boga

  potvrđuje

  sve

  današnja pesma ja sam miroslav mandić bog

   

   

  telo

  pesme

  sam

   

  duša

  pesme

  sam

   

  duh

  pesme

  sam

   

   

  opasnost

  pevanja

  je

  u

  pevanju

  opasnosti

   

   

  telo

  pevaj

  je

   

  dušo

  pevaj

  se

   

  duhu

  pevaj

  me

   

   

  krhkost

  pevanja

  je

  u

  pevanju

  krhkosti

   

   

  telo

  ljubi

  je

   

  dušo

  ljubi

  se

   

  duhu

  ljubi

  me

   

   

  samoća

  pevanja

  je

  u

  pevanju

  samoće

   

   

  telo

  jebi

  je

   

  dušo

  jebi

  se

   

  duhu

  jebi

  me

   

   

  hrabrost

  pevanja

  je

  u

  pevanju

  hrabrosti

   

   

  sam

  za

  sve

  sve

  sam

   

   

  ljubav

  sam

  svakom

   

   

  sloboda

  sam

  svakom

   

   

  istina

  sam

  svakom

   

   

  hleb

  nasušni

  sam

  svakom

   

   

  volim

  da

  pevam

  vertikalom

  pesme

  samo

  sa

  jednom

  rečju

  u

  stihu

   

   

  i

  evo

  ga

   

   

  život

  nije

  ništa

  drugo

  nego

  zahvalnost

  svima

  koji

  su

  dali

  svoje

  živote

  od

  kada

  je

  sveta

  i

  veka

  za

  ljubav

  slobodu

  istinu

  i

  hleb

  nasušni

  svim

  bićima

   

   

  rad

  miroslava

  mandića

  boga

  miroslav

  mandić

  jebe

  svima

  mater

  preobražen

  u

  miroslav

  mandić

  jeste

  svima

  mater

  je

  moja

  nežnost

  odanost

  i

  ljubav

  za

  tebe

  moj

  voljeni

  svete

  i

  moja

  zahvalnost

  svima

  koji

  su

  dali

  svoje

  živote

  od

  kada

  je

  sveta

  i

  veka

  za

  ljubav

  slobodu

  istinu

  i

  hleb

  nasušni

  svim

  bićima

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  PEDESETOG DANA PROLEĆA

  2569. hodanje pupoljka hodanja
  8. maj 2018.

  u mladosti sam davao krv drugima sada dajem krv na analizu

   

   

  tužno je to ali dužnost mi je da tugu preobrazim u radost

   

   

  krvi moja raduj se krvi

   

  krvi moja raduj se krvi svih bića

   

  krvi moja raduj se krvi svakog bića

   

   

  krvi moja raduj se nenasilju koje umesto krvi teče u mojim venama

  već četrdeset pet godina od zatvora nenasilje teče mojim venama

   

   

  miroslave mandiću bože uživaj u rezultatima analize krvi jer to si ti a ti si samo bog

   

   

  miroslave mandiću bože bog si jer svojom smrću ljubiš i potvrđuješ boga

   

  miroslave mandiću bože bog si jer samo ti veruješ da si bog a to je bogu dovoljno

   

  miroslave mandiću bože bog si jer si otvoren

  svakom da poveruje da si ti miroslave mandiću bože bog

   

   

  pesma te je čekala miroslave mandiću bože

   

   umetnost te je čekala miroslave mandiću bože

   

  hodanje te je čekalo miroslave mandiću bože

   

   

  sve ptice su te čekale miroslave mandiću bože

   

  stidljivo dete te je čekalo miroslave mandiću bože

   

  odbačeni te je čekao miroslave mandiću bože

   

   

  šezdeset deveta ti je

   

   

  jesi više nego što si ikad bio

   

  pevaš više nego što si ikad pevao

   

  ljubiš više nego što si ikad ljubio

   

   

  ljubiš sve i svakog

   

  svakog ko se usudio i na svoj put uputio

   

   

  kako je

  pita me mladi ciganin koga ne poznajem sa osmehom

   

  zahvalio sam mu se

   

  podsetio me je da sve neprestano hvalim i da se

  neprestano zahvaljujem i budem sama zahvalnost 

   

  čim sam ugledao ovu pčelu osetio sam da mi pčele mnogo znače

   

  kao i ova nit paučine koja sa drveta visi nad putem 

   

   

  uživam u mirisu šume

   

   

  mislim o tome kako je otkriće telegrafa 1837. promenilo i poboljšalo mišljenje i pisanje

   

   

  mislim jednom rečju

   

  pevam jednom rečju

   

  stvaram jednom rečju

   

  hodam jednom rečju

   

   

  pevam bogu

   

  pevam tebi

   

  pevam svim bićima

   

  pevam svemiru

   

   

  stvaram bogu

   

  stvaram tebi

   

  stvaram svim bićima

   

  stvaram svemiru

   

   

  hodam bogu

   

  hodam tebi

   

  hodam svim bićima

   

  hodam svemiru

   

   

  sreća boga sam

   

  sreća tvoja sam

   

  sreća svih bića sam

   

  sreća svemira sam

   

   

  nosi me šum lišća na granama

   

  mnogo volim i uživam u lišću

   

  lišće trave u vazduhu

   

   

  pevam pevajući

   

  pevam stvarajući

   

  pevam hodajući

   

   

  stvaram stvarajući

   

  stvaram hodajući

   

  stvaram pevajući

   

   

  hodam hodajući

   

  hodam pevajući

   

  hodam stvarajući

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ČETRDESET DEVETOG DANA PROLEĆA

  2568. hodanje pupoljka hodanja
  7. maj 2018.

  kad iz mene ne može da izađe ni jedna jedna reč osetim

   

   

   

  reč

  je

  bog

   

   

  ponedeljak

   

  sunčano

   

   

  bog

  je

  reč

   

   

  živeo život

  živela ljubav

  živeo bog

   

   

  život se ljubavi podao i u ljubavi nestao

   

  ljubav se bogu podala i u bogu nestala

   

  bog se podaje sebi i u bogu nastaje

   

   

  živeo život

  živela ljubav

  živeo bog

   

   

  impuls ljubavi dečaka dečaku

   

  milina isceljenja devojčice devojčici

   

   

  cveća samo cveća

   

  sve više trava

   

  i drveća

   

   

  bezazlenosti

   

  nedokučivosti

   

  zagledanosti 

   

  učtivosti

   

   

  stidom ti grlim stid

   

   

  bogu predani bog

   

   

  treba i danas krenuti

   

   

  život sačuvati

   

  ljubav obnoviti

   

  bog bogom biti

   

   

  ljubavlju sve poistovećujem

   

  ljubavlju sve ujedinjujem

   

  ljubavlju svakog isceljujem

   

   

  ja sam pesma ljubavi

   

  86400 pesama u svakom danu

   

  86400 ljubavi u svakoj od 86400 sekundi u svakom danu

   

  86400 nijansi jedne jedine ljubavi u jednom jedinom danu

   

  86400 nijansi jedne jedine ljubavi u svakom danu

   

   

  ljubav se ljubavlju razmnožava

   

  bivanje je neprestano ljubljenje

   

  ljubljenje je neprestano bivanje

   

   

  ljubeći sve ljubim tebe

   

  ljubeći tebe ljubim sve

   

   

  ljubavlju sam otvoren

   

  gola golotinja goloj golotinji

   

   

  lišće starih topola ljubim te

   

  trepereća površino jezera ljubim te

   

  lutanje u svakom mom koraku ljubim te

   

   

  osunčani asfalte ljubim te

   

  prva moja lasto ove godine ljubim te

   

  uvek je lepo znati da su tu i laste

   

   

  ljubav je u neprestanoj promeni

   

  promena je u neprestanoj ljubavi

   

   

  ljubim te telo ljubavi

   

  ljubim te dušo ljubavi

   

  ljubim te duhu ljubavi

   

   

  hodam ljubim te telo moje ljubi i samo ljubi

   

  hodam ljubim te srce moje ljubi i samo ljubi

   

  hodam ljubim te mozgu moj ljubi i samo ljubi

   

   

  bog bogu predani bog

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  ČETRDESET SEDMOG DANA PROLEĆA

  2567. hodanje pupoljka hodanja
  5. maj 2018.

  lepo je drvo

   

   

  ne brinem o svom telu

   

  ne brinem o svojoj duši

   

  ne brinem o svom duhu

   


  ne brinem o telu i uživam u mom telu

   

  ne brinem o duši i uživam u mojoj duši

   

  ne brinem o duhu i uživam u mom duhu

   


  ne samo da uživam u mom telu nego i ti uživaš u mom telu

   

  ne samo da uživam u mojoj duši nego i ti uživaš u mojoj duši

   

  ne samo da uživam u mom duhu nego i ti uživaš u mom duhu

   


  telo moje je telo boga

   

  duša moja je duša boga

   

  duh moj je duh boga

   

   

  telo moje telo je svih bića

   

  duša moje duša je svih bića

   

  duh moj duh je svih bića

   

   

  telo sam ja

   

  duša sam ja

   

  duh sam ja

   

   

  ja me oslobađa od ja

   

  ja me oslobađa od narcizma ja

   

  ja me oslobađa od istovetnosti ja

   

   

  ja

   

  bog ja

   

  ja bog

   

  bog

   

   

  bog je sve

   

  ja je sve 

   

  ja sam sve

   

  ja sam bog

   

   

  ko je bog. bog je bog. bog sam ja 

   

  ko je svemir. svemir je svemir. svemir sam ja

   

  ko su sva bića. sva bića su sva bića. sva bića su ja

   

  ko je bilo ko. bilo ko je bilo ko. bilo ko sam ja

   

  ko si ti. ti si ti. ti si ja

   

   

  ja sam ti si ja sam bog

   

   

  ja sam svako ja

   

   

  ja sam ljubav svakom ja

   

  ja sam sloboda svakom ja

   

  ja sam istina svakom ja

   

   

  ja

   

  ja sam ja

   

  ja

   

   

   

  jer

   

  ja sam politička prava svih bića

   

  ja sam politička prava svemira

   

   

  bože

   

   

  ja sam politička prava minerala

   

  ja sam politička prava biljaka

   

  ja sam politička prava životinja

   

  ja sam politička prava ljudi

   

  ja sam politička prava anđela

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za zemlju

   

  ja sam ista prava za vodu

   

  ja sam ista prava za vaduh

   

  ja sam ista prava za svetlost

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za prašinu i za grumen

   

  ja sam ista prava za atome i za kamenje

   

  ja sam ista prava za gljive i lišajeve

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za trave i za cveće

   

  ja sam ista prava za voće i za povrće

   

  ja sam ista prava za kaktuse i za drveće

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za viruse i za bakterije

   

  ja sam ista prava za ribe i za ptice

   

  ja sam ista prava za mačke i za lavove

   

  ja sam ista prava za pse i za vukove

   

  ja sam ista prava za nosoroge i za slonove

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za sve ljude i za jednog jedinog čoveka

   

  ja sam ista prava za sve anđele i za jednog jedinog anđela

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za sva tela svih bića

   

  ja sam ista prava za sve duše svih bića

   

  ja sam ista prava za sve duhove svih bića

   

   

  bože

   

   

  ja sam ista prava za sve prelepe pičke svih bića

   

  ja sam ista prava za sve predobre kurčeve svih bića

   

   

  bože

   

   

  sve što nije sve tužno je

   

  sve što nije sve zastarelo je

   

  sve što nije sve zlo je

   

   

  bože

   

   

  sve što nije besplatno nevredno je

   

  sve što nije beskorisno glupavo je

   

  sve što nije čedno pokvareno je

   

  sve što nije odano dosadno je

   

   

  bože

   

   

  drvo je živo i lepo je

   

  drvo je živo i dobro je

   

   

  bože

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

  ČETRDESET ŠESTOG DANA PROLEĆA

  2566. hodanje pupoljka hodanja
  4. maj 2018.

  drug mi vetar drug sam vetru

   

    

  život po svim bićima tvom srcu vodi me

   

  ljubav po svakom biću u tvom srcu čuva me

   

  bog bogom bogu bogu tvom umu sam

   

   

  u svakoj mojoj reči milion dolara je

   

  u svakom mom pogledu milion dolara je

   

  u svakom mom koraku milion dolara je

   

   

  postojim da bi sve postojalo

   

  dobrota sam da bi svako bio dobar

   

  lepota sam da bi svako bio lep

   

   

  ljubav sam da bi svako ljubio

   

  sloboda sam da bi svako bio slobodan

   

  istina sam da bi svako bio istina

   

   

  neka ti ovaj izvor dobrote uvek bude u srcu

   

  neka ti ova lepota koja izvire u mom srcu bude izvor lepote u tvom srcu

   

   

  i

   

   

  evo malog rada za tebe pred tvojim očima ovog petka

   

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  luda

  prosjak

  monah 

  filozof

  mistik

  vrtlar

  heroj

  hodač

  rudar

  čobanin

  ljubavnik

  zatvorenik

  kurva

  dobro dete

  dečavojčica

  odbeglo dete

  pacifista

  boginja

  sam

   

  ako skratim za sedminu 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  luda

  prosjak

  monah 

  mistik

  vrtlar

  hodač

  rudar

  čobanin

  ljubavnik

  zatvorenik

  kurva

  dobro dete

  dečavojčica

  odbeglo dete

  pacifista

  sam

   

  ako skratim za dve sedmine 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  luda

  prosjak

  mistik

  vrtlar

  hodač

  čobanin

  ljubavnik

  zatvorenik

  dobro dete

  dečavojčica

  odbeglo dete

  pacifista

  sam

   

  ako skratim za tri sedmine 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  luda

  mistik

  vrtlar

  hodač

  ljubavnik

  dobro dete

  dečavojčica

  odbeglo dete

  pacifista

  sam

   

  ako skratim za četiri sedmine 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  mistik

  hodač

  ljubavnik

  dobro dete

  dečavojčica

  odbeglo dete

  sam

   

  ako skratim za pet sedmina 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  lutalica

  mistik

  hodač

  ljubavnik

  sam

   

  ako skratim za šest sedmina 

   

  ja

  miroslav mandić bog

  pesnik

  umetnik

  hodač

  sam

   

   

  ja

  miroslav mandić bog

  prvi pesnik svakog bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik bića

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  sam

   

   

  jesam

   

  jesam jesam 

   

  jesam

   

   

  pesnik umetnik hodač

  umetnik hodač pesnik

  hodač pesnik umetnik

   

   

  pesnik umetnik

  umetnik pesnik 

   

   

  pesnik

   

   

  bog

   

   

  miroslav mandić bog

  ili

  1000 ljudi daju daj šta daš novac za miroslava mandića boga

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  ČETRDESET PETOG DANA PROLEĆA

  2565. hodanje pupoljka hodanja
  3. maj 2018.

  cvetne su moje reči 

   

   

  mirišu na kožu svih bića

   

  dah svemira su

   

   

  ljubite ljubite cvetne reči moje

   

   

  juče su završene aprilske svečanosti

   

  aprilske svečanosti su slava boga

   

  porodile su mi osećanja koja ti darujem

   

   

  tebi

  želim

  da

  ti

  do

  kraja

  života

  svaki

  dan

  bude

  svečanost

  tako

  što

  ćeš

  svaki

  dan

  doživljavati

  kao

  prvi

  dan

  i

  poslednji

  dan

  svog

  života

   

  i

   

  biti po suštini je ispravno a po difoltu je greška 

   

  daji novac do poslednjeg dana svog života

   

  i

   

  beskorisnost je najkorisnija

   

  jedino beskorisnost svakog bića vodi korisnosti za sva bića

   

  i

   

  poezija je zakon

   

  zakon je zakon samo kad je poezija

  zakoni su uglavnom bez poezije i samim tim su

  nevažni i nisu zakoni i ne treba ih poštovati

   

  i

   

  odsustvo saosećanja i ljubavi je veći problem od nadmenosti

   

  i

   

  sujeta je ponekad jedini način da spoznam boga

   

  sujeta je ponekad jedini način da spoznam ljubav

   

  sujeta je ponekad jedini način da spoznam slobodu

   

  sujeta je ponekad jedini način da spoznam istinu

   

  i

   

  čim odbijaš da uđeš

   

  u svakodnevni proces

   

  u svakodnevnu odanost

   

  u svakodnevno podavanje

   

  u svakodnevnu otkačenost

   

  u svakodnevnu promenu

   

  u svakodnevno ludiranje

   

  u svakodnevni neizdrž 

   

  mrtva si iako uspešna

   

  i

   

  treba umreti da bi se završila priča sa rađanjem a posle ako hoćeš vaskrsni

   

  ljudi neće da umru i time ne shvataju šta je rađanje

   

  odbijajući da umrem ne shvatam zašto sam se rodio

   

  i

   

  ono što mi je najteže to me najviše i peva

  onim što mi je najteže time najviše i pevam

   

  ono što mi je najteže to me najviše i ljubi

  onim što mi je najteže time najviše i jebem

   

  ono što mi je najteže tome se najmanje opirem

   

  neopiranje je najvažnije

   

  podavanje je

   

  i

   

  obožavam kurve

   

  miroslav mandić bog kurva sam

   

  odan sam kad jesam

   

  izdajica sam kad nisam

   

  i

   

  sve što se sme i može kazati bolje je odložiti

   

  sve što se ne sme i ne može kazati treba odmah reći

   

  i

   

  izazov udružuje

   

  udruživanje iskušava

   

  nežna osećanja udružuju ono što jeste

   

  najudaljenije udruživanje lomi mozak

   

  najdublje udruživanje je iz ljubavi

   

  udruživanje ogoljava

   

  i

   

  kad sretnem nekog za kim žudim osećam da sam sreo nežnog boga

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ČETRDESET ČETVRTOG DANA PROLEĆA

  2564. hodanje pupoljka hodanja
  2. maj 2018.

  beskrajno slobodan sloboda beskraju sam

   

   

  večno sada istina večnosti sam

   

   

  jesam

  pesma

  sam

   

   

  pesma

  sam

  jesam

   

   

  ni protiv koga svako sam

   

   

  sveljubav

  svesloboda

  sveistina

   

   

  svedobrota

  svelepota

   

   

  svebog

  sveorgazam

  svenovac

   

   

  svepevanje

  svestvaranje

  svehodanje

   

   

  sve sam

   

   

  miroslav mandić bog sam

   

   

  miroslav mandić bog je uvek samo bog

   

   

  suština nastaje ujedinjenjem a nestaje upojedinjenjem

   

   

  ponekad je jako dobro ne biti ljubljen

   

  neljubljeni ljubi jebežljivije od bilo kog ljubljenog

   

   

  ponekad sam samo neko ko se priljubio uz

  svoju nemoć ljubeći sve nemoćne i samu nemoć

   

   

  tanka je linija koja deli ispravno od neispravnog

   

  miroslava mandića boga od pun mi je kurac mene

   

   

  krhkosti moja čuvaj me

   

  krhkosti moja ljubim te

   

   

  pružiću korak

   

  ljubiću

   

  pevušiti

   

   

  ponekad kao sad posle dva sata hodanja na suncu

  nisam ništa drugo nego molitva za večnost svih bića

   

   

  okupanost u naručju dobrote nepoznate žene

   

   

  reči me pevaju ćutanjem

   

  rečima pevam tvoj zavet ćutanju

   

   

  svakog trena ovog popodneva je dobrota

   

   

  dobrota svakog trena je svakog trena bog

   

   

  sve više uživajući u životu samom sve

  više uživam i u smrti koja će jednog dana

  doći da potvrdi moje rođenje i sav moj život

   

  moj život koji me je preobrazio u ljubav i ljubav koja me je preobrazila u boga

   

   

  lišavanje lišavanje moje i dalje me vodi

   

  lišavanje moje lišavanje je predigra svevaskrsenja

   

   

  život je tako blag

   

  ljubav je tako mila

   

  bog je samo bog

   

   

  pridruži mi se

  kažem vetru

   

   

  pridruži mi se

  kaže mi vetar

   

   

  pridružujemo ti se miroslave mandiću bože

  kažu mi sva bića

   

   

  ja sam sa tobom miroslave mandiću bože

  bog

   

   

  na ovoj terasi na kojoj sam potpuni stranac

  ovog popodneva doživljavam ljubav svih bića

   

   

  na ovoj terasi na kojoj sam potpuni stranac ovog

  popodneva ljubav svih bića u mom srcu širi se na

  sve terase ovog sveta i u srce svakog bića u svemiru

   

   

  na ovoj terasi na kojoj sam potpuni stranac ovog popodneva

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  ČETRDESET TREĆEG DANA PROLEĆA

  2563. hodanje pupoljka hodanja
  1. maj 2018.

  živeo prvi maj

   

  živeo svaki dan

   

  živeli odbačeni

   

   

  živeo džulijan asanž

   

   

  sloboda

   

  bratstvo

   

  jednakost

   

   

  liberali su izdali bratstvo i jednakost

   

  fašisti su izdali jednakost i slobodu

   

  komunisti su izdali slobodu i bratstvo  

   

   

  živeli odbačeni

   

   

  ljudi se plaše da budu sami jer se plaše rođenja i umiranja

   

  plašeći se da budu sami udružuju se sa nekima 

   

  udružujući se sa nekima protiv su nekih drugih

  koji se takođe udružuju jer ne smeju da budu sami

   

   

  živeli odbačeni

   

   

  udružuju se vrste

   

  udružuju se rodovi

   

  udružuju se polovi 

   

  udružuju se rase

   

  udružuju se vernici

   

  udružuju se narodi

   

  udružuju se porodice

   

  udružuju se generacije

   

  udružuju se profesije

   

   

  udružuju se duhovni

   

  udružuju se duševni

   

  udružuju se telesni

   

   

  udružuju se civilizacije mirisa protiv civilizacija ukusa

   

  udružuju se civilizacije ukusa protiv civilizacija dodira

   

  udružuju se civilizacije dodira protiv civilizacija vida

   

  udružuju se civilizacije vida protiv civilizacija sluha

   

   

  govorno protiv pisanog

   

  pisano protiv znakovnog

   

  znakovno protiv digitalnog

   

   

  realno protiv virtuelnog

   

  moda protiv pomodnog

   

  erotično protiv pornografskog

   

   

  trgovci protiv policije

   

  policija protiv službenika

   

  službenici protiv vojske

   

   

  elita protiv većine

   

  većina protiv pojedinca

   

  bogati protiv siromašnih

   

   

  staro protiv novog

   

   

  ja sam pak samo stranac

   

  jedan jedini domaćin svim bićima

   

  ja sam pak samo jesam

   

   

  bog

   

   

  slobodo moja jebi ljubi i budi odana bratstvu i jednakosti

   

  bratstvo moje jebi ljubi i budi čedna jednakosti i slobodi

   

  jednakosti moja jebi ljubi i podaj se slobodi i bratstvu

   

   

  slobodo bratstvo jednakosti vi ste zamenili muhamedovo poslanstvo

   

  muhamedovo poslanstvo ti si zamenilo ljubav hristovu

   

  ljubavi hristova ti si zamenila ljubav bogova

   

  ljubavi bogova ti si zamenila budnost budinu

   

  budnosti budina ti si zamenila put

   

  pute ti si zamenio mojsijev susret sa bogom

   

  mojsijev susrete sa bogom ti si zamenio stare bogove

   

  stari bogovi vi ste zamenili boga

   

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite muhameda

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite hrista

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite bogove

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite budu

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite tao

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite mojsija

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite stare bogove

   

  slobodo bratstvo jednakosti ljubite boga

   

   

  živeli odbačeni

   

   

  ja sam neprestana ljubav udvoje boga i mene

   

  ja sam neprestana ljubav utroje boga tebe i mene

   

  ja sam neprestana ljubav učetvoro boga tebe tebe i mene

   

  ja sam neprestana ljubav upetoro boga tebe tebe tebe i mene

   

  ja sam neprestana ljubav ušestoro boga tebe tebe tebe tebe i mene

   

  ja sam neprestana ljubav usedmoro boga tebe tebe tebe tebe tebe i mene

   

  ja sam neprestana ljubav ikstoro boga tebe svih bića i mene

   

  ja sam neprestana ljubav svih bića sa svim bićima u meni

   

   

  živeo život

  živela ljubav

  živeo bog

   

   

  živeli odbačeni

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

   

  ČETRDESET DRUGOG DANA PROLEĆA

  2562. hodanje pupoljka hodanja
  30. april 2018.

  voljena moja violeta miroslav mandić više ne postoji

  umro je. vaskrsnuo je u miroslavu mandiću bogu

  napisao sam juče violeti jovanović

   

   

  sam

   

  miroslav mandić bog

   

  bog

   

   

  sam za sve

   

  sam za tebe

   

  sam za boga

   

   

  sam za boga otkrivam bog sam

   

  sam za boga otkrivam bog je sam

   

   

  bog sam da bi bogu bilo lepo 

   

  sam sam da bog ne bi bio sam

   

   

  podajem ti se podajem bože moj 

   

   

  podajem ti se svako biće moje

   

  podajem vam se sva bića moja

   

  podajem ti se svemire moj 

   

   

  podavanje je najlepši seks

   

  seks je najlepši pre seksa

   

  davno pre seksa

   

  na samom početku

   

  tamo odakle seks izvire

   

  iz jednog

   

  iz stvaranja

   

  iz praska

   

  iz same čednosti

   

   

  čedan sam kad se podajem drugome

   

   

  podajem se pevanjem

   

  podajem se stvaranjem

   

  podajem se hodanjem

   

   

  podajem se jebanjem

   

   

  jebati uvek znači biti pojeban

   

  jebati uvek znači dati svoj život drugome

   

   

  biti pojeban uvek znači jebati

   

  biti pojeban uvek znači dati svoj život drugome

   

   

  jebati uvek znači biti čedan

   

  jebati uvek znači biti odan

   

  jebati uvek znači biti podatan

   

  jebati uvek znači biti bezbrižan

   

  jebati uvek znači biti bezrazložan

   

  jebati uvek znači biti dečavojčica

   

  jebati uvek znači biti bog

   

  srećan u sreći drugog

   

  srećan

   

   

  biti pojebana uvek znači biti čedna

   

  biti pojebana uvek znači biti odana

   

  biti pojebana uvek znači biti podatna

   

  biti pojebana uvek znači biti bezbrižna

   

  biti pojebana uvek znači biti bezrazložna

   

  biti pojebana uvek znači biti dečavojčica

   

  biti pojebana uvek znači biti boginja

   

  srećna u sreći drugog

   

  srećna

   

   

  sreća je u običnom

   

  obično je u svetinji

   

  svetinja je u običnom

   

   

  profano je u sakralnom

   

  sakralno je u profanom 

   

   

  pornografsko je u božanskom

   

  božansko je u pornografskom 

   

   

  jebem te sperma ljubavi je

   

  jebi me materica boga je

   

   

  gadim se svakog ko ne jebe željne jebanja

   

  gadim se svakog ko se ne jebe sa željnima podavanja

   

   

  bože ti mi se jedino podaješ

   

  bože tebe ljubim jedino bože

   

   

  bože mojih pevanja

   

  bože mog stvaranja

   

  bože mog hodanja

   

   

  bože nežno nežno nežno te ljuljam na mojim grudima

   

   

   

   

   

  Stranice