SVEMIRSKI HODAČ

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

svemirski hodač su crteži hodanja svemirskog hodača

posle deset godina crteža dobrog hodača slede deset godina crteža svemirskog hodača

svemirski hodač je ruža svemira

 

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  8. februar 2024.

  7. februar 2024.

  6. februar 2024.

  5. februar 2024.

  3. februar 2024.

  2. februar 2024.

  1. februar 2024.

  31. januar 2024.

  30. januar 2024.

  29. januar 2024.

  27. januar 2024.

  26. januar 2024.

  25. januar 2024.

  24. januar 2024.

  23. januar 2024.

  22. januar 2024.

  20. januar 2024.

  19. januar 2024.

  18. januar 2024.

  17. januar 2024.

  Stranice