SVEMIRSKI HODAČ

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

svemirski hodač su crteži hodanja svemirskog hodača

posle deset godina crteža dobrog hodača slede deset godina crteža svemirskog hodača

svemirski hodač je ruža svemira

 

  Ti
  si

  386270

  pupoljak

  11. april 2023.

  10. april 2023.

  8. april 2023.

  7. april 2023.

  6. april 2023.

  5. april 2023.

  4. april 2023.

  3. april 2023.

  1. april 2023.

  31. mart 2023.

  30. mart 2023.

  29. mart 2023.

  28. mart 2023.

  27. mart 2023.

  25. mart 2023.

  24. mart 2023.

  23. mart 2023.

  22. mart 2023.

  21. mart 2023.

  20. mart 2023.

  Stranice