Hodanje

je
Bog
svako ko je krenuo

priznanje da Ti nikada nisam rekao koliko čeznem za Tobom
istetovirane reči plesanje i pevanje na levoj i desnoj potkolenici

do sada sam hodao dva puta
prvi put Četiri hodanja za poeziju 1984. 1987. 1988. 1990.
drugi put desetogodišnje hodanje Ruža lutanja 1991-2001

treće hodanje zovem
Prvi put drugo desetogodišnje hodanje
2010-2020

hodaću u svemiru Tvog i mog srca
hodaću u ružičnjaku Tvog i mog mozga
hodaću u večnoj sadašnjosti

hodajući 13 kilometara dnevno posle deset godina
obići ću drugi put obim Zemlje od 40076.569 kilometara

licem hodam Tebi i svim bićima

klikni fotografiju - krenimo ukorak

    Ti
    si

    411572

    pupoljak