Ja sam ti si ja sam bog 2011-03-31 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  ja sam bog

  jabuka u jezeru

  propupelo drveće

  olistale grane

  dvoje starih

  drže se

   za ruke