bog bogom bogu bog 2015-03-22 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  22. mart

  ja sam čestica prašine koja bez smrti svoje dane provodi

  1981

  volim što sam guma. ima u mom životu nešto od one bezličnosti kojom govore ljudi

  prolazio sam ovuda pa reko’ da svratim. na mene ne računaj ja kao i da ne postojim

  ti znaš mene. ne pitaj samo pitam. kad bi’ se ja pit'o. mene i tako niko ništa ne pita

  1991

  ja sam izlazak i posle dvadeset godina je proleće sijam

  po reci. ja sam pupoljak. dete svih devojčica i dečaka

  izađem ja sam nagon za ispovešću

  izađem na vazduh kakva je to radost

  izađem čestitost pognuća mi ozaruje um

  izađem iz pravila koja gase svetlost u meni

  izađem luk volje me ponese i preko mojih mogućnosti

  izađem iz strahova lelujam u svemu da bi omekšalo ono što se od užasa skamenilo

  izađem iz svoje bede moj greh je što sam omalovažavao sebe kriv sam jer se nisam voleo

  2001

  ja sam bog

  ja u svakom ja

  ja sam ti si ja

  stvaranje

  hodanje

  pevanje

  bruj

  2011