bog bogom bogu bog 2015-04-03 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  3. april

  ja sam jedan od prolaznika — i danas mi pod 

  noktima crno — koji sam prošao pored mnogih prolaznika

  1981

  rođen sam sa stidom. a kako sam odrastao od rođenja do danas stid se 

  uvećao jer sam se stideo i stidim se što se stidim. jebeno. jebeno gavrane moj

  1991

  ja sam prenagljivanje prodiranje u neizgovorljivo savršenstvo ravnice

  prenaglim tamo gde more gori tamo sam i ja

  prenaglim gledam u oči životinje u sebi da ih razvedrim

  prenaglim predajem se nagonu svebivanja životu bez iskustva

  prenaglim vlažnim jezikom ližem protivrečja za nevinost u rečima

  prenaglim otrgnem se od usamljenosti i nežno gledajući milujem staklo na prozoru

  prenaglim beskompromisnim željama čistim svoje srce dok još traje ovo prepodne

  prenaglim ja sam goli monah koji uliva rudarsku pažljivost u jednogodišnji krug vatre

  2001

  ja sam bog

  daj sve od sebe

  rekao mi je otac

  daj mi sebe rekao

  mi je bog

  2011