bog bogom bogu bog 2015-04-08 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  8. april

  ja sam misao o prostranstvu vremena i misao o bezbroj života ovakvih misli koje mislim

  1981

  kupaju se golubovi u vodi u barici na asfaltu ulubilo se jedno parče pred

  samoposlugom. dve žene šezdesetih dok govore zabacuju kosu onim ćurećim pokretom

  vrata tek su sada mlade. tresu krilima. prskaju kapljice po vodi. najlon kesu nosi vetar a

  ja sam perce sa površine vode pa sa novim naletom vetra niz asfalt u travu u zemunu

  1991

  ja sam dolazak ugarak topline

  dolazim noseći smiraj kao hleb

  dolazim još sam žedan odricanja

  dolazim dolaženje je priroda stvari

  dolazim do nepoznate iako ne znam ko je

  dolazim na licu mi je svaka reč koju sam izgovorio

  dolazim savršenstvom izdvojenih i tulumarećim beskućništvom

  dolazim da detinjem bolu pokažem lepotu jutarnje rose koju pokupih usput

  2001

  ja sam bog

  niko nikada

  nije bio tako sam

  niko nikada nije znao

  da se igra sa mnom

  a tek da bude bog

  2011