bog bogom bogu bog 2015-04-11 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  11. april

  ja sam miris posle prolećne kiše. pun sam ozona pa

  prolazim kroz nozdrve i zasjajim u očima životinja i ljudi

  1981

  kad grune vrtložna staza u brdo. kad grune a ćuti. grune a lepa je kao milost

  1991

  ja sam vaskrsenje zahvalnost za treptaje

  vaskrsnem stidom ptičicom koju nosim u grudima

  vaskrsnem iz petnih žila se razlivaju sokovi zemlje u meni

  vaskrsnem svetom ozbiljnošću u njoj je carstvo napaljenosti

  vaskrsnem avanturu umetnosti koju sam počeo svojim imenom

  vaskrsnem mirisom majčinih grudi od kojih mi se mozak rascvetao

  vaskrsnem krstom kojim nestajem u visinu dubinu kojom se suzim do središta ruže

  vaskrsnem kopilad čije uplašene oči mole snagom ljubavi koja se preliva na sve nas

  2001

  ja sam bog

  sve ono što je

  bog pesniku i

  pesnik bogu

  2011