bog bogom bogu bog 2015-04-19 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  19. april

  ja sam znoj pod pazuhom. prepodnevni rad unutrašnjih

  organa. znoj kao vlažnost bez simboličkih značenja

  1981

  pogledam: šaht teraco pločice rešetke za brisanje cipela krpa zid

  pogledam unutra: beli zid beli tepih bela fotelja beli radijator zaliveno

  cveće. trepnem pogledam: mlada žena prevodi karverove priče

  1991

  ja sam putovanje putuj me putniče moj jedini pute

  putujem tabanima samopregora

  putujem da bih doputovao u dah oboma

  putujem po ranama da u njima otkrijem lice koje obožavam

  putujem go sve dok bude i poslednje na putu koja me iščekuje

  putujem ubrane jabuke ostaviti na putu za drugoga je večna umetnost

  putujem bez cilja samo šaram zemljinim šarom učtiv čuvarkuća na putu

  putujem unutrašnjom stranom svoga imena klanjajući se svemu nepoznatom

  2001

  ja sam bog

  dobri hodač u

  busenu bića

  2011