bog bogom bogu bog 2015-04-26 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  26. april

  ja sam lasta uz vetar

  1981

  ja sam gavranova senka po travi. juri me jedan mali pas ali

  gavran odleće ka oblacima i ja nestajem pred njegovim očima

  1991

  ja sam slaganje mladunče koje odgajam

  slažem se žuborim neposedovanjem

  slažem se bistrina i toplina u očima nas spajaju

  slažem se da živimo u poduhvatu i sve vidimo isto

  slažem se stanujući hodanjem od mesta do mesta

  slažem se to je to tu je tu samo tako je samo tako i razgovoru nikada kraja

  slažem se sa treperenjem koje je otpočelo u mom telu kada sam ugledao osetljivu

  slažem se sa onima koji su poranili jer su sami slagaću se i sa zadocnelima jer su i oni sami

  2001

  ja sam bog

  izvesnost

  u meni ja

  u tebi

  2011