bog bogom bogu bog 2015-04-28 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  28. april

  ja sam odvajanje

  1981

  mnogo oblaka i jedan jablan. ne živim ja nego hristos živi u meni

  1991

  ja sam promena to diše magnolija

  promenim se pozovi me i biću tu

  promenim se sev sam na uskoj stazi

  promenim se dojkama koje mi se daju

  promenim se dok gledam mislim da bih mislima vi­deo

  promenim se biću najbolji bez ikakvih šansi biću sama šansa

  promenim se skromnost me čini raskošnim i samopouzdanim

  promenim se i izdužim u pticu preterujem da ne bih podlegao podsmesima

  2001

  ja sam bog

  hoćemo isto

  sada i ovde

  oduvek

  zauvek

  2011