bog bogom bogu bog 2015-04-30 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  30. april

  ja sam žena koja sam to gubicima. svakim gubitkom nešto se u meni novo za muškarca rađa

  1981

  žudim da gledam ptice. bez znanja. samo da ih gledam i da ih gledam. i

  da ih gledam. da im vratim spokoj – spokoj – kojim me one čine spokojnim

  1991

  ja sam nada trans svih živih bića jednih u drugima

  nadam se dremam na suncu ja ogoljeni sin

  nadam se kao što se nadalo moje mlado telo

  nadam se nemogućem jer se moguće već događa

  nadam se laganim uspinjanjem u brdo izmorim zamo­re

  nadam se prihvatam svoju odgovornost već kucam na vrata

  nadam se jer me ljubiš po mestima gde me je jedino majka ljubila

  nadam se da me život nikada neće napustiti da će me smrt novim životom ispuniti

  2001

  ja sam bog

  neprestajuće

  venčanje

  2011