bog bogom bogu bog 2015-05-03 00:00:00

  Ti
  si

  408820

  pupoljak

  3. maj

  ja sam iza neba plavilo koje ga plavi

  1981

  noć je. farovi osvetljavaju šljunak. sve je tako jednostavno. mame me ruže

  1991

  ja sam kazivanje grleni orgazmi

  kažem šarm je ropstvo postojećeg

  kažem usnama na njima su moje reči

  kažem svakome ko je čeznuo vredelo je

  kažem ugrejalu zemlju svuda oko mene miriše

  toplo mlado zelenilo vetar je stao već je rekao sve

  kažem oduševljava me mirni tok reke i zato zatva­ram

  knjigu malo se stidim jer su mi čarape pocepane

  kažem ponavljanjem i milovanjem prstima koji oplemenjuju

  kažem dečaci su uvek odlazili u svet a devojčice u krevete novih svetova

  2001

  ja sam bog

  bog bogom

  bogu bog

  2011