bog bogom bogu bog 2015-05-08 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  8. maj

  ja sam svetlost iz hiljadu mladih očiju koje osvetljavaju jedne druge i

  po ovoj noći u kojoj su se našli očekujući da iz visokog krene ka niskom

  1981

  ništa samo se probijam i kažem genije nije ništa

  drugo nego po volji ponovo preživljavanje detinjstva

  1991

  ja sam uteha mekoća ušne resice

  utešim se beznadežnim i osetih ničem

  uteši me ribica koja je upravo iskočila iz vode

  utešim porušena gnezda te bolno srušene hramove

  utešim raspadnutu klupu u parku ali utešim i

  čo­veka koji je hteo da sedne na nju a samo je pro­šao

  utešim broj sedamnaest kada izgovorim broj osamnaest

  utešim se granom koja još treperi od ptice koja je sa nje poletela

  utešim goluba kome je golubica pobegla dok se oko nje nadimao

  2001

  ja sam bog

  ovog trena

  rođen bog

  2011