bog bogom bogu bog 2015-05-15 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  15. maj

  ja sam između dvanaest između. ništa osim pukotine sveta

  1981

  ona hoda prema meni niz pop lukinu i gleda me pogledom

  kojim mi kaže gledaj me. malo kasnije ciganin u gradskom klozetu

  popravlja tranzistor i peva šta će meni amerika kada oca nemam ja

  1991

  ja sam mir toplina u oblicima

  mirujem obilje je u trunčici

  mirujem sve što se kreće u meni će se smiriti

  mirujem sabran kao zver koja posmatra svoj lov

  mirujem najdubljim pognućem sve dok život ne zapeva

  mirujem slušam kako radosna diše usnula na mom ramenu

  umirujem svoje srce da joj na mom telu bude bude još mekše

  mirujem posle spajanja okružuje me vazduh u je­zeru sam još malo

  mirujem umetnošću uma razgovaramo tiho drugari smo stvaramo stvaranje

  2001

  ja sam bog

  nema me

  stvaraš me

  2011