bog bogom bogu bog 2015-05-28 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  28. maj

  ja sam izelica lepih lica bez mogućnosti da predahnem od te lepote

  1981

  ona priča o tuzi. izgubljenom smislu. gađenju. kaže da će doći ali možda i

  neće. da su joj deca već legla. da se oseća samom i da ni cveće više ne zaliva

  1991

  ja sam prožimanje penkala koju mi je poklonila ksenija

  kojom sam napisao ja sam ti je on i kaju a sada pišem milomira

  prožimam se ja sam otac svojoj majci

  prožimam se životom ­živim život životu

  prožimam se sve zavisi samo od mene

  prožimam se sa kricima budućih proroka

  prožimam se ponedeljkom neodustajanja

  prožimam se pticama sada kada me usamljenost vuče ka očaju

  prožimam se sa opčinjavajućim guzevima prodavačice sendviča na pijaci

  2001

  ja sam bog

  prvi doživljaj

  ovih reči

  u tebi

  2011