bog bogom bogu bog 2015-06-02 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  2. jun

  ja sam iskrivljena crvena šipka

  1981

  prožetost. sobom postati drugi. to što jesam

  1991

  ja sam poistovećivanje beskućnički stan u predelu

  poistovećujem se sa sunčevim zracima koji suše veš

  dok se miris paradajza meša sa mirisom prvih voćaka

  poistovećujem se sa maznim načinom na koji hodaju mačke

  poistovećujem se sa darežljivima koji ništa sa sobom ne nose

  poistovećujem se sa violetinim predlogom da ne bude citata u ovoj knjizi ali

  poneh na plećima majku tek šale radi dva tri koraka pa zaplakah tako je laka

  poistovećujem se sa onima koji jedu malo i sporo a blagost im nikada ne silazi sa lica

  poistovećujem se sa susretom koji će se tek dogoditi i promeniti me do neprepoznavanja

  poistovećujem se sa psom na toplom suncu koji svojim teglenjem ozdravljuje celo dvorište

  2001

  ja sam bog

  radost zaveta

  kojim sam samog

  sebe stvorio

  pevanjem

  2011