bog bogom bogu bog 2015-06-17 00:00:00

  Ti
  si

  408820

  pupoljak

  17. jun

  ja sam iskidani konjski am u prašnjavoj travi na ulazu u temerin

  1981

  sve je svet je svetlost. svetlost nam je domaćin. mi smo gosti stranci došli

  odasvud sasve naše reči. će bidnemo i će karamo ovaj život dok ga ne iskaramo

  1991

  ja sam sjedinjenje roj u broju

  sjedinjujem se stavim malo nane u vodu da je osveži

  sjedinjujem se sa ja svako ja samo peva dobrotu sveta

  sjedinjujem se pišem vrlo gusto kao gusta sperma koju

  sam prvi put izbacio u trinaestoj dečak bez oca da bih ocu

  postao pesnik pesmom ga iskupio samoubistvo njegovo izljubio

  sjedinjujem se sa suprotnostima od kojih zamah dobije i kretanje

  sjedinjujem se sa praznim džepom kako je lepo sve što je smešno i prazno

  sjedinjujem se sa sitnicama tim vitezovima života mile su one meni mio ja njima

  sjedinjujem se sa stanjima koja ponavljaju slike života sa događajima koji stvaraju ličnost

  2001

   

  ja sam bog

  miroslavom

  mandićem se

  sve vraća

  meni

  2011