bog bogom bogu bog 2015-06-26 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  26. jun

  ja sam ispražnjen čardak. umesto kukuruza raširili su veliki veš po meni

  1981

  i na peti živci mi napeti

  1991

  ja sam nađubrenost dobriša je krenuo u nepozna­tost

  nađubrim krajolik uzdasima

  nađubrim netrebajućim porodiće slobodu

  nađubrim podvige dobrostivošću i podudarnostima

  nađubrim herojstvo ljubičicama svih godina moga ži­vota

  nađubrim se ludom da me oslobodi od svega što skri­vam

  nađubrim se situacijom da me sa velikim delom sa­obrazi

  nađubrim srce sveživotom kaleći ga orgazmičkim pa­radoksima

  2001

  ja sam bog

  neobjašnjiva milina

  srce u grudima

  univerzuma

  2011