bog bogom bogu bog 2015-06-30 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  30. jun

  ja sam kiša kiša kiša

  1981

  napušta me moje telo na sredini jednog od

  mostova londona. šta ću sebi. samo sam stigao i zurim

  1991

  ja sam posađenost jasnoća seksualnih iskaza

  posadim prijateljstvo za nepoznato

  posadim saputništvo zadovoljstvima

  posadim efikasnost da me od viška očisti

  posadim oduševljenje da bih još više obožavao

  posadim ja sam prosto prisustvo jednoga u drugome

  posadim odlučnost prvim korakom postojanost drugim

  posadim tumaranja svuda oko sebe da se odučim od tumačenja i objašnjavanja

  2001

  ja sam bog

  sve u svemu

  ljubav u svakom

  pesma jedina

  2011