bog bogom bogu bog 2015-07-20 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  20. jul

  ja sam hladnoća gustih šuma u srednjem veku. magla. vlaga. bog

  tajne i neugodni počeci zdravog razuma i zauvek neukog prosvetiteljstva

  1981

  kad govorim o usnama govorim o punim usnama crnkinja iz metroa džubili lajn

  1991

  ja sam postanje biljčica simpatičkog plesanja

  postanem pesnik postanja

  postanem proplamsavanje od temena do potiljka

  postanem nešto važno lastama koje se kupaju u pra­šini

  postanem i trava i vrabac u ponoćnom vozu koji me vozi ka

  jutru pred svitanje osetim kako mi u grudima kuca srce za sve

  postanem uzor dečaku neprestano ga oduševljavajući nikada ga neću izneveriti

  postanem drag bubici već nekoliko dana se pojavljuje na stolu da pišemo zajedno

  postanem znoj na nausnicama devojčice kojoj su se ovih dana pojavile prve maljice

  2001

  ja sam bog

  grmljavina

  prolamaju se

  oblaci sevaju munje

  snaga se snazi

  raduje

  2011