bog bogom bogu bog 2015-08-03 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  3. avgust

  ja sam poriv za žrtvovanjem. poništavanjem. nestankom. ulaskom u tebe

  postojanjem onim što si ti. pretapati se u oni. skrenuti odmah iza prvog ugla

  1981

  šta je rekao đorđe? koji đorđe? perin. perin? perin šta se

  čudiš? mislio sam da pera nema nikog. ih pera pa da nema nikog

  1991

  ja sam ponuda sloboda koja se otkriva onima koji ne čuvaju sebe

   ponudim da se očistimo od vrtoglavog samooptuživanja

  ponudim dve ruke i obe noge da se igramo u nezlobivom

  ponudim se anonimnim herojima ljubavi da im rane izvidam

  ponudim se ja sam železnička stanica na kojoj retko ko izađe iz voza

  ponudim se ženi kojoj večernji povetarac podigne haljinu iznad kolena

  ponudim se trenucima u kojima ne stvaram da i u nji­ma bdim nad stvaranjem

  ponudim humoru da odbije melanholiju i lucidnost i tako odbrani život od ljudi

  2001

  ja sam bog

  bože samo tobom

  sam ja i umetnik

  bez tebe

  niti

  sam

  umetnik

  niti bih želeo

  da budem umetnik

  niti bih verovao u umetnost

  2011