bog bogom bogu bog 2015-08-13 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  13. avgust

  ja sam pajina kuća. vidim je iz klozeta u rano jutro. sunčevi zraci po njoj

  izazivaju mi mnogo veću nežnost od žene koja je malopre izašla iz mog stana

  1981

  prohladno sunčano jutro u engleskoj. sedim u fotelji

  pijem kafu i budim se. ja sam kuća svetu a ne obrnuto

  1991

  ja sam mahanje othodam do autoputa do onih koji putuju onamo i onih koji voze ovamo

  mahnem ptičijem nagonu koji poleće iz mene

  mahnem crkvenom tornju koji me poziva da mu pri­đem

  mahnem gušteru pozdravljajući scene iz moga detinj­stva

  mahnem onome koji nikada nikome nije smeo da ma­hne

  mahnem sebi pred spavanje da se sa osmehom probudim

  mahnem nekom u daljinu koga tamo ni nema ali ga mahanjem stvorim

  mahnem krošnjama drveća koje hiljadama godina mašu jedne drugima

  2001

  ja sam bog

  svaki otkucaj

  srca zvoni

  imenom

  mojim

  2011