bog bogom bogu bog 2015-08-21 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  21. avgust

  ja sam hartija nošena vetrom

  1981

  kad iz ničeg izvučem nešto onda mogu biti miran. sasvim miran. da li

  mogu? šta? pa da izvučem iz ničega nešto ili da budem miran? to je isto

  1991

  ja sam duvanje šetnja umom

  duvam da produvam najdublje svoje korene

  duvam u komarca na ruci da odleti i ne ujede me

  duvam da zanjišem senke u sobi i toplom jezom zaspim

  duvam po vreloj čorbi uzbuđenja da ohladim prvi zalogaj

  duvam noseći miris jutarnjeg svežeg hleba i onima van grada

  duvam samog sebe raznosim ja sam stari vetar u mladom vazduhu

  duvam preko polja noseći zvuk zvona rumenačke cr­kve preko vode kanala

  2001

  ja sam bog

  ti me bože

  bogom

  činiš

  2011