bog bogom bogu bog 2015-08-24 00:00:00

  Ti
  si

  407482

  pupoljak

  24. avgust

  ja sam kap jabukovog soka

  1981

  ispisujem reči kao što se širi brazda po nepreglednoj ravnici

  1991

  ja sam živost trenutak kada je rumi susreo šemsu

  živnem krećem bilo gde hej bilogde

  živnem uživam u ovoj grmljavini sada je sve ja

  živnem u svetom siromaštvu koje razume jedno dete

  živnem pozvao sam sebe da se susretnem sa sobom

  živnem i razveselim se uživam ušivajući džepove i posteljinu

  živnem kad pomislim na nevidljive figure koje vetar stvara u svom vazduhu

  živnem tepajući svemu što ugledam klupo ti si sve klupe koje sam video u životu

  2001

  ja sam bog

  ovih lepih usana

  tužnog psećeg pogleda

  samotnog prožimanja

  2011