bog bogom bogu bog 2015-09-03 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  3. septembar

  ja sam žabina i puževa staza na putu. koliko košta litra mleka. a gde je tvoja kuća

  1981

  svako jutro šetam se po groblju na vest hempstedu i čitam životne priče ispričane

  na nadgrobnim spomenicima. tek kad svi poumiru onda se priča priča i sama

  1991

  ja sam sugestija slika broja reč je moje delo

  sugerišem spokoja i usaglašenosti

  sugerišem ja sam olovčica koja ipak još piše

  sugerišem gordosti da se pretvori u meku krpu

  ili makar u crvenu haljinu koja leži preko stolice

  sugerišem bajkoliko čuva me od zavisti i paranoje

  sugerišem samom sebi ono što ni ne znam da ću re­ći

  sugerišem sebi da svaki dan proživim kao da su u njemu hiljade dana

  sugerišem nepostojeće oblike neprestajućim zanosom kojim ih oblikujem

  2001

  ja sam bog

  sada kada si i

  ti bog tek sada

  sam bog

  i ja

  2011