bog bogom bogu bog 2015-09-05 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  5. septembar

  ja sam već dugo neoprani jastuk. u mojoj blizini čaša. noćna

  lampa. majica za spavanje. uprljani peškir. razglednica zagreba

  džepni sat i svuda unaokolo miris onoga koji svaku noć stavlja svoju glavu

  na mene. sada on nije tu ali njegovi pokreti želje tuge i znoj lebde po sobi ceo dan

  1981

  skupljam već danima kartone sa londonskih ulica i pišem po njima

  pišem o lutanju. pišem sa nekoliko penkala. menjam oblik veličinu i brzinu

  slova. pokušavam da razumem. primenjujem jednu staru formulu ljubav. uz džez

  1991

  ja sam spremanje stvaram poletnu umetnost

  spremim svoj život ja sam sin spremačice

  spremim se kao što seljaci spremaju zemlju u pro­leće

  spremim se za napore posle odluke koja je teška ali

  smislenija od užasa koji bi me sačekao da se nisam odlučio

  spremim se za veliki uspeh i novac na svakom početku je sve

  spremim se stremim daleko i najmalecniji put je dalek i opasan

  spremim se da devojčicu ugledam golu već joj haljina klizi niz telo

  spremim se za molitvu isključim svetlo mozak mi se gasi i ja se preobražavam

  2001

  ja sam bog

  svako oseća

  a niko ne može

  da opiše muziku

  ja sam bog

  2011