bog bogom bogu bog 2015-09-19 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  19. septembar

  ja sam metafizički razlozi za hranu i fizički za pesmu

  1981

  knjiga budućnost čovečanstva sa njihova zadnja dva

  razgovora. na naslovnoj stranici je fotografija krišnamurtija. na

  zadnjoj dejvida boma. obojica se smeju. kako su uživali u razgovoru

  1991

  ja sam zaoravanje misli koje zakočijašim

  zaorem po pravdi da je od pravde oslobodim

  zaorem po periferiji prepuna je spasonosnih plodova

  zaorem po pesmama neba i zemlje da bi bili i zemlja i nebo

  zaorem po svojoj muževnosti toplo gledajući belu šoljicu kafe

  zaorem sve svoje navike da bih usavršio one koje su preostale

  zaorem po sivilu septembarskih dana u kojima već počinju novembarske kiše

  zaorem po roditeljskoj ljubavi kojom su oni skoro već poubijali svu svoju decu

  2001

  ja sam bog

  u strahu od boga

  priljubljujem se uz

  tvoju slobodu

  bože blagi

  2011