bog bogom bogu bog 2015-09-23 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  23. septembar

  ja sam svetlo zeleni kvadrati u plavim trouglovima na ljubičastoj osnovi kruga

  1981

  učitelji su nestali. neka su. služim se nebom. ono je

  stalno tu. ovakvo ili onakvo. uvek drugačije i uvek isto

  1991

  ja sam piće ja sam jelo život drugih bića me hrani i preobražava

  pijem put jedem lutanje

  pijem pij me jedem jedi me

  pijem ushićeno jedem budno

  pijem jedem dobra dela dobrih ljudi

  pijem sunčevo jutro jedem toplo predvečerje

  pijem očima iz očiju odane jedem osmeh sa njenih usana

  pijem svetlost iznad predela i onda ga sporo jedem utapajući se u njega

  2001

  ja sam bog

  ti samo poveruj

  sve ostalo

  sam ja

  2011