bog bogom bogu bog 2015-09-26 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  26. septembar

  ja sam ukus nasilja. sve što nije nasilje sa prosečnošću se druži

  1981

  narodi evrope su se uznemirili. upoznao sam odličnog čoveka. uznemireni narodi kao da

  čekaju znak za svoj stampedo. sa odličnim čovekom moja duša je mirnija. lepše vidim belinu

  kuća. ako znaka ne bude narodi će mirno nastaviti da pasu. a o stampedu da ne govorim

  1991

  ja sam ćutanje šetamo pola jabuke imenovanoj pola jabuke meni

  spremamo stan peremo veš samo smo delić velikog pevanja svim bićima

  ćutim nerazumljivo mi sabira um

  ćutim danima pridružujem se jeziku stvari

  ćutim napeto njime izgovaram svačije ime

  ćutim i čekam da šapat iz mene progovori

  ćutim veliki pevači najdublje i najveće ćute

  ćutim od boje glasa ne mogu nijednu reč da izgovorim

  ćutim ushićen lišavanjima samo sam toplo svratište za neutešne

  2001

  ja sam bog

  oblik pesme

  peva me

  2011