bog bogom bogu bog 2015-09-28 00:00:00

  Ti
  si

  407482

  pupoljak

  28. septembar

  ja sam gregorijanski cvet

  1981

  kiša i prošenje. molitva. da bih zaista molio ja zaista prosim

  1991

  ja sam druženje između prijateljice miroslava mandića i njenog

  prvog plakanja u razgovoru sa njim i miroslavljeve priče koja ju je smirila

  družim se šta bih ja bez svete dužnosti

  družim se sa prašinom osećam prija mi

  družim se sa putem drumujemo zajedno

  družim se sa loptom koja leti u dugom letu

  družim se sa rečju telo koja mi je jako lepa

  družim se sa udahom i izdahom dok ih dišem

  družim se treba mi bezvremenost na­ših razgovora

  2001

  ja sam bog

  detinji smeh

  pre nego što

  te zapevah 

  2011