bog bogom bogu bog 2015-10-02 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  2. oktobar

  ja sam znak. patetika i količine vremena u njemu

  1981

  volim da pišem o prijatelju. hodali smo sporo po vetru kao i prekjuče

  po kiši. bili smo kao i one dve devojčice koje su zastale u igri i pogledale

  nas. voleo bih da pišem kao vilijem karlos vilijams. dobio sam pismo od kaje

  1991

  ja sam sedenje samo vrsta puta

  sedim u bioskopu večiti film sam

  sedim da bih razmišljao o vratima koja gledam

  sedim na trgu sve je na njemu pozorište moga gledanja

  sedim da bih zurio i okrepio se hiljade godina su preda mnom

  sedim uživam u vrapčiću koji je doneo perce i prilepio ga na zid terase

  sedim zavalim se zatvorim oči opustim vilice ne radim ništa sve će se uraditi samo

  sedim za stolom u svečanosti bele hartije na kojoj još ne smem nikakav trag da ostavim

  2001

  ja sam bog

  nedeljno podne

  sva bića pevaju za

  jednim jedinim stolom

  jedne jedine ljubavi

  2011